Meddig terjedhet a gyártói felelősség? – A hulladékgazdálkodás szereplői II.

Szerző: Dr. Bihary Ákos | 2019.11.21 | Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás

A gyártót követően – a jelen cikkben – a hulladékgazdálkodás további fontos szereplőinek, a forgalmazóknak a felelősségével foglalkozunk.

Definíció szerint a forgalmazó az adott terméket viszonteladónak, illetve fogyasztónak átadó, értékesítő gazdálkodó szervezet, vagyis jellemzően a gyártó és a végfelhasználó között helyezkedik el.

A forgalmazónak – pozíciójánál fogva – lehetősége van arra, hogy bizonyos kötelezettségeket a gyártótól átvállaljon.

Így a forgalmazó megállapodást köthet a gyártóval arról, hogy gondoskodik

  • az általa forgalmazott termék, továbbá csomagolás fogyasztótól történő visszaváltásáról vagy visszavételéről és a gyártónak történő átadásáról, valamint
  • az általa forgalmazott termékből, továbbá csomagolásából származó hulladék hulladékbirtokostól történő átvételéről, elkülönített gyűjtéséről és hulladékkezelőnek történő átadásáról.

Az önkéntes és kölcsönös megállapodáson túlmenően jogszabály is kötelezheti a forgalmazót az általa forgalmazott termék, termékcsoportból származó termék, továbbá a termék csomagolásának fogyasztótól történő visszaváltására vagy visszavételére, valamint a termékből és csomagolásából származó hulladék hulladékbirtokostól történő átvételére, elkülönített gyűjtésére, hulladékkezelőnek történő átadására.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Online banki azonosítóink biztonsága – konkrét esetleírással jelszavaink kezelésének gyengeségeiről.

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Azt a terméket és csomagolását, amely után a fogyasztó betét- vagy letéti díjat fizetett, a forgalmazó köteles a fogyasztótól visszaváltani vagy visszavenni, és részére a díjat visszafizetni.

Az a forgalmazó, amely legalább 300 m2 alapterületű üzlettel rendelkezik, a forgalmazás helyén köteles az általa forgalmazott termékcsoportból származó termékből és a termék csomagolásából származó szennyeződésmentes, nem veszélyes, elkülönítetten gyűjtött csomagolási üveghulladék hulladékbirtokostól történő átvételére, elkülönített gyűjtésére.

A forgalmazó a más forgalmazó által forgalmazott termékből, továbbá annak csomagolásából származó hulladékot csak akkor veheti át, ha hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, kivéve, ha a forgalmazó által forgalmazott termék és csomagolása a más forgalmazó által forgalmazott termékkel jellegében és funkciójában azonos.

A forgalmazó a jogszabály alapján átvett hulladékról a hulladék birtokosaként gondoskodik. A forgalmazó a jogszerűen árvett hulladék gyűjtését hulladékgazdálkodási engedély nélkül végezheti.

Termék forgalmazását jogszabály betét- vagy letéti díj, illetve termékdíj megfizetéséhez kötheti.

Jogszabály továbbá a termék forgalmazásával üzletszerűen foglalkozó gazdálkodó szervezetet részben vagy egészben kötelezheti a kiterjesztett gyártói felelősségre vonatkozó kötelezettségek teljesítésére is.

A forgalmazó a gyártói felelősség körébe tartozó termékcsoportba tartozó termékből, továbbá annak csomagolásából származó hulladék átvételéért – ide nem értve a betét- vagy letéti díjas terméket, csomagolását, valamint az abból visszamaradt hulladékot – ellenértéket nem kérhet.

Közös szabály a gyártókra és a forgalmazókra vonatkozóan, hogy jogszabályi kötelezettségeik ellátása érdekében közvetítő szervezetet hozhatnak létre vagy bízhatnak meg azzal, hogy e kötelezettségeiket a közvetítő szervezet a gyártóktól, a forgalmazóktól díjfizetés ellenében, szerződésben rögzített feltételek mellett átvállalja.

Ezen közvetítő szervezet a tevékenységét a környezetvédelmi hatóság általi nyilvántartásba vételét követően kezdheti meg.

ADATVÉDELEM (GDPR) Videókonferencia/E-learning

A hazai és az európai gyakorlat
Videókonferencia (Videók hossza: 495 perc)

Oktatók: Dr. Bölcskei Krisztián, Dr. Dvorán Gabriella
ÜGYVÉDEK: 8 kreditpont!!!
Ár: 20.900 Ft + áfa helyett 16.900 Ft + áfa

Részletek, jelentkezés >

Ossza meg ismerőseivel:

Dr. Bihary Ákos

Dr. Bihary Ákos
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Balogh, Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
akos.bihary@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja