Karácsonyi szerződés, amely létrejött egyrészről Jézuska (születési hely, idő: Betlehem, 0 körül, a korabeli adminisztrációs hiányosságok okán december 25-re regisztrálva; anyja neve: Mária; lakcíme: bárhol fellelhető), mint Szolgáltató1 és Mikulás (születési hely, idő: Patara, ~3. század vége; anyja neve ismeretlen; jelenlegi lakcíme: Finnország, 96930 Rovaniemi, Tähtikuja 1), mint Szolgáltató2; Szolgáltató1 és Szolgáltató2 együttesen: Szolgáltatók, valamint Magyar Emberek (születés...
Korábbi cikkünkben már ismertettük, hogy jogcímenként, csoportonként mely károkat lehet érvényesíteni a munkáltatóval szemben a munkaviszonnyal összefüggésben felmerülő káreseménnyel kapcsolatban. Az Mt. 167. § (1) bekezdése alapján a munkáltató a munkavállaló teljes kárát köteles megtéríteni, nem kell azonban megtéríteni azt a kárt, amellyel kapcsolatban a munkáltató bizonyítja, hogy bekövetkezése a károkozás idején nem volt előre látható. A kártérítés rendszere, mértékének megállapítá...
A munkaviszony megszüntetésének mindkét fél számára legrugalmasabb módja az erre vonatkozó közös megegyezéses megállapodás létrehozása, mégis tapasztalataink szerint az egyik legtöbb bizonytalanság éppen ezt a jogintézményt övezi. A megállapodás tartalmi elemeiről korábban már megjelent egy írás a blogon, ott azonban nem esett szó a legelső lépésről: hogyan kezdeményezzük a közös megegyezéses munkaviszony-megszüntetést, illetve miként reagáljunk egy ilyen kezdeményezésre? A címben hivatkoz...
Amennyiben az örökhagyó vagyonáról nem, vagy nem teljes egészében végrendelkezett, az öröklés rendjét a törvényes öröklés szabályai határozzák meg. A törvényes öröklés rendjével szinte mindenki tisztában van: elsősorban a gyermek örököl, a házastárs pedig holtig tartó haszonélvezetet örököl az örökhagyóval közösen lakott lakáson és egy gyermekrészt a hagyaték többi részéből. Az ági vagyonnak akkor van szerepe, amikor nem az örökhagyó leszármazója a törvényes örökös. Amennyiben leszármaz...
Az Európai Unió 5. pénzmosási irányelvének – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/843 irányelv – rendelkezései miatt szükségessé vált a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) módosítása, ezért a kormány 2019. november 12-én benyújtotta az Országgyűlésnek a Pmt. és az egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/8028. számú törvényjavaslatot (a továbbiakban: Javaslat). Jelen cikkünkben a le...
Hatályos szerződési jogunk alapján nincs kőbe vésve, hogy a szerződést kötő felek a szerződés teljesítéséig vagy annak más módon való megszűnéséig a kötelemben maradjanak. A szerződésben történő „személycserének” több módja is van, korábbi cikkünkben már foglalkoztunk az engedményezés intézményével, most pedig a tartozásátvállalás legfontosabb szabályait tekintjük át. Engedményezés Az engedményezés kapcsán kifejtettük, hogy ebben az esetben a jogosult a kötelezettel szemben fennálló köv...
Korábbi cikkeinkben már ismertettük a házasság felbontásának kötelező elemeit, a házastársi vagyonjog szabályait, valamint részletesen foglalkoztunk a házasság felbontásának járulékos kérdéseivel is. Egy házasság felbontása több aspektusú lehet, azonban lényegi és fontos kérdéskör a házastársak közös gyermekével kapcsolatban felmerülő tartásdíj, valamint annak mértéke. Jelen cikkünkben a gyermektartásdíjra irányadó főbb szabályokat, valamint annak mértékét és a bírói gyakorlatot mutatjuk b...
Ha egy részvénytársaság a saját részvényeit kívánja megvásárolni, számos cégjogi szabályozásra, korlátozásra kell figyelemmel lennie. Cikkünkben ezeket a szabályokat mutatjuk be közérthetően. A társaság által megszerezhető saját részvény mértéke A Polgári Törvénykönyv kötelező szabálya szerint a részvénytársaság az alaptőke huszonöt százalékát meg nem haladó mértékben megszerezheti az általa kibocsátott részvényeket (lényeges különbség a korlátolt felelősségű társaság saját üzletrészéne...