A 14-es szám bűvöletében – mit, mikor elállás esetén?

Szerző(k): Dr. Kálmán Kinga | 2017.06.08 | Fogyasztóvédelem és e-kereskedelem

Az már szinte köztudomású ténynek számít, hogy webshopos értékesítés esetén elállási jog illeti meg a fogyasztónak minősülő vásárlókat, méghozzá 14 napos határidővel. Azonban a 14-es szám nem csak magára az elállásra irányadó, a felek ezt követő lépéseit is meghatározza!

A 2014 előtt érvényben volt szabályokhoz képest, amikor a fogyasztók még csak 8 napos határidőn belül élhettek az elállás jogával, a vállalkozások pedig 30 napon belül voltak kötelesek az ellenértéket visszaszolgáltatni, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet teljesen újraszabályozta a területet, és segédkezet nyújtva a naptárral való küzdelemben, egységesen 14 napos határidőt szabott a feleknek jogaik érvényesítésére és kötelezettségeik teljesítésére.

Példaként véve egy olyan adásvételt, ahol csak egy termék volt a megrendelés tárgya, lássuk, hogy mi is az elállás esetén irányadó „forgatókönyv”.

Először is, a fogyasztó számára a termék átvételétől számított 14 nap a nyitva álló idő arra, hogy megtegye elállási jogra vonatkozó írásbeli nyilatkozatát. A nyilatkozat azonban határidőben megtettnek fog minősülni akkor is, ha azt az utolsó napon küldi el vásárlónk. Ügyeljünk tehát arra, hogy a 14. nap végével még ne tekintsük „lezártnak az ügyet”, a pár nappal később megérkező postai küldemények is lehetnek kötelező erejűek.

Ha szabályszerű az elállás, akkor mind a vállalkozásunknak, mind a fogyasztónak lesznek feladatai, hisz az eredeti állapotot helyre kell állítani, itt pedig újfent felbukkan az a bizonyos 14-es szám.

A fogyasztó ugyanis köteles az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni a terméket vállalkozásunknak, méghozzá a saját költségén, kivéve, ha vállalkozásunk vállalta a visszaszállítást elállás esetére. Utóbbi esetben sem a 14 nap megtartása, sem a költségek viselése nem lesz elvárható a vásárlótól.

A termék visszajuttatásával párhuzamosan, szintén 14 napos határidő mellett, vállalkozásunk köteles a termék vételárát visszafizetni, ráadásul az eredeti fizetési móddal azonosan, illetve a vásárlással felmerült valamennyi járulékos költséggel együtt.  Azonban, hogy vállalkozásunk ne maradjon teljesen kiszolgáltatva a fogyasztói jogkövetésnek, a rendelet megteremtette annak a lehetőségét, hogy mindaddig visszatartsuk a fizetendő összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

A 14 napos, egymást logikusan követő periódusoknak az a célja, hogy az adásvétel előtti állapotot méltányolható időn belül visszaállítsák a felek, és ne alakuljon ki egyoldalú vagyoneltolódás.

A határidők betartása ugyanakkor nem elegendő vállalkozásunk részéről, az elállás körülményeire vonatkozó megfelelő tájékoztatást is el kell helyeznünk a webshop oldalán. Ha ugyanis ezt elmulasztjuk, akkor – az általános jogkövetkezménynek tekinthető fogyasztóvédelmi bírságon túl – azzal is számolnunk kell, hogy a 14 napos joggyakorlási időtartam 12 hónappal meghosszabbodik.

Frissítsük hát webshopunkat, nehogy az idő rabjaivá váljunk!

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Kálmán Kinga

Dr. Kálmán Kinga
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
kinga.kalman@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja