A járvány okozta veszélyhelyzet fenekestül felforgatta mindennapjainkat, és ez alól nem jelentenek kivételt a szerződéses viszonyaink sem. A napról-napra változó (jogi) környezetben meghatározó jelentőséggel bírhat, hogy tisztában legyünk a lehetőségeinkkel és kellő időben megtegyük mindazon lépéseket, amelyekkel biztosítható a jogviszony vitamentes fenntartása vagy éppen a megszüntetése. Jelen cikkünkben egy-egy kérdés mentén foglaljuk össze a Polgári Törvénykönyv alapvető szerződéses ren...
2020.március 24-én hatályba lépett a Kormány járványügyi intézkedései keretében hozott, végrehajtással kapcsolatos intézkedésekről szóló rendelete, melynek célja, hogy a járvány megelőzését segítse, illetve következményeit elhárítsa. Cikkünkben a bírósági végrehajtást érintő korlátozásokat ismertetjük. Kézbesítés, ügyfélfogadás, részletfizetés A veszélyhelyzet fennállása alatt végrehajtói kézbesítésre nem kerülhet sor. Értelmezésünk szerint e rendelkezés nem a végrehajtás során keletkez...
A kapcsolattartás kötelező érvényű szabályait jogszabályok tartalmazzák. A gyermeknek joga, hogy különélő szülőjével személyes és közvetlen kapcsolatot tartson fenn. A gyermeket nevelő szülő vagy más személy köteles a zavartalan kapcsolattartást biztosítani. A gyermekétől különélő szülő – ha a bíróság vagy a gyámhatóság eltérően nem rendelkezik – jogosult és köteles gyermekével kapcsolatot tartani. A különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartásról a házassági vagy a szülői felügy...
Az új Ptk. semmisnek tekinti azon szerződéseket, amelyek nyilvánvalóan a jóerkölcsbe ütköznek. Ezen törvényi tényállás tartalmát természetesen a bírói gyakorlat fogja kitölteni, de tekintettel arra, hogy az új jogszabály a korábbi Ptk.-val azonos módon határozza meg a jóerkölcsbe ütköző szerződésekre vonatkozó kikötést, az eddigi bírói gyakorlat a jövőben is irányadó lehet. Ez alapján elmondható, hogy a szerződés tartalmánál, joghatásainál fogva, illetve a felek által elérni kívánt közö...
Biztos sokan emlékeznek még arra, hogy nem is olyan nagyon régen a banki utalásokat személyesen intéztük. Bementünk szépen nyitvatartási időben a bankfiókba, és a banki ügyintéző segített kitöltetni a papír alapú átutalási megbízást, amit mi szépen aláírtunk, a bank lepecsételte és indulhatott is az utalás. Ha olykor-olykor devizát kellett utalni, mindig számíthattunk a készséges banki dolgozókra, akik elmagyarázták, hogy mire figyeljünk. Azonban az elektronikus bankszámlák világában az ember...
Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül az olyan felugró ablakok formájában közölt ajánlat, amely valótlanul azt sugallja a fogyasztó felé, hogy a termék kedvezményes áron csak korlátozott ideig érhető el. Konkrét ügyben egy vállalkozás webáruházában a vásárlói rendelések leadásakor egyedi ajánlatok jelentek meg a fogyasztók számára felugró ablakok formájában, azt sugallva, hogy a termékek az abban megjelölt kedvezményes vásárlói áron csak korlátozott ideig érhetőek el, az ajánla...
A továbbtanuló nagykorú gyermek a tartás szempontjából egyfajta köztes állapotban van. A törvény a kiskorúak tartásra való rászorultságát vélelmezi, amely vélelem a gyermek nagykorúságának betöltése után legfeljebb a gyermek 20. életévének betöltéséig fennáll, amennyiben a gyermek középiskolai tanulmányokat folytat. Ezen 20. életév előtt tehát a gyermek a kiskorúakra vonatkozó tartási szabályok alapján is jogosult tartásra. Ezen esetkört leszámítva a továbbtanuló nagykorú, munkaképes gyerm...
Nem is gondolnánk, hogy mennyi féle módja létezik annak, hogy tulajdonjogot szerezzünk. A hétköznapi ember fejében a legegyszerűbb tulajdonszerezési mód él, ami nem más, mint az átruházás, azonban megannyi más módja is van annak, hogy tulajdonjogot szerezzünk. Jelen cikksorozatunk I. részében a tulajdonszerzés különböző módozatainak egy részéről adunk számot. Tulajdonszerzés átruházással A legközismertebb tulajdonszerzési mód nem más, mint az átruházással történő tulajdonszerzés. Ebben ...