Az új vendégbefektetői tartózkodási engedély Magyarországon

Szerző(k): Dr. Zalavári György LL.M. | 2024.01.11 | Minden egyéb, ami érdekelheti

A nemrég kiadott, a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény kapcsán Dr. Zalavári György ügyvéd korábbi blogcikke már elemezte a vendégbefektetői vízum feltételeit.

A jelen bejegyzésben a vendégbefektetői tartózkodási engedély legfontosabb feltételeit vesszük számba.

A vedégbefektetői tartózkodási engedély olyan tartózkodási engedély, amely a birtokosát feljogosítja a Magyarország területén történő tartózkodásra és arra, hogy jogszabály szerint önállóan, ellenérték fejében végezhető tevékenységet folytasson vagy gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéb – jövedelemszerzési céllal létrejött – jogi személy vezető tisztségviselőjeként végezze tevékenységét.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A vendégbefektetői tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár jogszabályban meghatározott családtagja beutazhat és tartózkodhat Magyarországon.

A vendégbefektetői tartózkodási engedély, valamint az ahhoz kapcsolódó családi együttélés céljából kiadott tartózkodási engedély a birtokosát a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya alapján, ellenérték fejében, más részére, illetve irányítása alatt történő tényleges munkavégzésre jogosítja fel, a harmadik országbeli állampolgár korlátozás nélkül jogosult a magyarországi munkavégzésre.

Vendégbefektetői tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat,

 1. akinek beutazásához és tartózkodásához magyarországi befektetéseire tekintettel nemzetgazdasági érdek fűződik,
 2. aki eleget tesz az alábbi feltételeknek:
  • rendelkezik érvényes úti okmánnyal,
  • rendelkezik a vissza- vagy továbbutazáshoz szükséges engedéllyel,
  • igazolja beutazása és tartózkodása célját,
  • Magyarország területén rendelkezik szálláshellyel vagy lakóhellyel,
  • h) nem áll kiutasítás vagy beutazási és tartózkodási tilalom hatálya alatt, illetve beutazása vagy tartózkodása nem veszélyezteti Magyarország közrendjét, közbiztonságát, nemzetbiztonságát vagy közegészségügyi érdekét,
  • nem áll SIS figyelmeztető jelzés hatálya alatt,

és

 1. aki rendelkezik érvényes vendégbefektetői vízummal, vagy vendégbefektetői vízum nélkül is aki harmadik ország állampolgáraként jogszerűen tartózkodik Magyarország területén, valamint igazolja az alábbi feltételeket:
  • akinek beutazásához és tartózkodásához magyarországi befektetéseire tekintettel nemzetgazdasági érdek fűződik,
  • aki úgy nyilatkozik, hogy a szükséges befektetések legalább egyikével rendelkezik vagy tervez rendelkezni,
  • aki igazolja, hogy a szükséges befektetések legalább egyikének megfelelő, törvényes eredetű összeggel rendelkezik, amelynek Magyarország területén rendelkezésre állónak vagy átutalhatónak kell lennie,
  • aki írásbeli kötelezettségvállalást nyújt be arról, hogy vállalja legalább az egyik, a szükséges befektetés megvalósítását a vendégbefektetői vízummal Magyarország területére történő belépését követő három hónapon belül.

A törvény alkalmazásában nemzetgazdasági érdeknek kell tekinteni az alábbi befektetések megvalósítását:

 • a Magyar Nemzeti Bank által nyilvántartásba vett ingatlanalap által kibocsátott, legalább 250 000 euró összegű befektetési jegy megszerzése,
 • legalább 500 000 euró összegnek megfelelő értékű, természetben Magyarország földrajzi területén található, az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi szám szerint nyilvántartott per-, teher- és igénymentes lakóingatlanban – ide nem értve a törvény szerint kötelező szerinti elidegenítési és terhelési tilalmat – tulajdoni illetőség megszerzése, vagy
 • legalább 1 000 000 euró értékben, oktatási, tudományos kutatási, művészeti alkotótevékenység támogatása céljából pénzbeli adomány nyújtása valamely közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény részére.

A vendégbefektetői tartózkodási engedély érvényességi ideje legfeljebb tíz év, amely kizárólag ugyanezen célból legfeljebb tíz évvel hosszabbítható meg. A vendégbefektetői tartózkodási engedély érvényességi ideje meghaladhatja a kérelmező úti okmányának az érvényességi idejét.

A harmadik országbeli állampolgár – a vendégbefektetői tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem benyújtása esetén – a Magyarország területére történő belépését követő három hónapon belül köteles az idegenrendészeti ügyindítási elektronikus felületen keresztül igazolni, hogy a kötelező és vállalt befektetést teljesítette.

Az ingatlanalapba történő befektetést választó harmadik országbeli állampolgárnak legalább öt évig a jogszabálynak megfelelő ingatlanalap által kibocsátott befektetési jeggyel kell rendelkeznie.

Az elvárt ingatlanbefektetés tekintetében a lakóingatlan tulajdonjogának harmadik országbeli állampolgár általi megszerzésével egyidejűleg a lakóingatlanra az adásvételi szerződés megkötésének időpontjától számítva 5 évig terjedő időszakra elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni az ingatlan-nyilvántartásba és az ingatlan öt évig kizárólag (i) azon harmadik országbeli állampolgár tulajdonában, vagy (ii) azon harmadik országbeli állampolgár és egy vagy több családtagja közös tulajdonában állhat, aki a vendégbefektetői tartózkodási engedély iránti kérelmet benyújtotta.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Zalavári György LL.M.

Dr. Zalavári György LL.M.
Ecovis Zalavári Legal Hungary
Ügyvéd | Mediátor | Adatvédelmi szakjogász
Ecovis Zalavári Ügyvédi Iroda
gyorgy.zalavari@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja