A Kormány előterjesztése nyomán a termőföldek és az erdők átlátható tulajdonosi rendszerének, és az optimális birtokszerkezet kialakítása érdekében az Országgyűlés 2020. július 3-án elfogadta a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló törvényt. A 2021. január 1. napján hatálya lépő törvény célja a magyar agrárium fejlődésének egyik legnagyobb gátját képező osztatlan közös föl...
Érdekes, de nem ritka eset, ha egy ingatlant az elhunyt szüleik örökösei már sok-sok éve, jóhiszeműen sajátjukként használnak, de a hagyatéki eljárás során derül ki, hogy az az ingatlan-nyilvántartás szerint nem is képezi tulajdonukat, hanem még egy korábbi tulajdonos szerepel a közhiteles adatbázisban. Ennek oka leggyakrabban az, hogy korábban elmaradt egy, az ingatlanra vonatkozó tranzakció, általában adásvétel bejelentése, a tulajdonjog bejegyzése, bár az ügylet teljes mértékben lezajlo...
Korábbi cikkünkben részletesen bemutattuk, hogy a 2018. július 1. napján hatályba lépett egyszerűsített végelszámolás milyen módon könnyíti meg, illetve csökkenti a vállalkozási tevékenység lezárásához kapcsolódó adminisztrációs terheket. Az egyszerűsített végelszámolás legnagyobb előnye, hogy nem kell külön változás-bejegyzési eljárást lefolytatni a cégbíróság előtt, hanem elegendő az adóhatósághoz bejelenteni az egyszerűsített végelszámolás megindítását, aki erről közvetlenül értesíti az...
A 2020. május 29. napjától hatályos 249/2020. (V. 28.) Korm. rendelet átmeneti időszakra megváltoztatta a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) egyes rendelkezéseit, amelyek az adós fizetésképtelenségének megállapítására és a felszámolási eljárás elrendelésére irányuló kérelem elbírálását szabályozzák. A koronavírus veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (Veszélyhelyzet) ideje alatt a hitelező akkor nyújthat be...
Korábbi cikkünkben a társasházi kamerarendszerek üzemeltetésének egyes adatvédelmi jellegű kérdései már bemutatásra kerültek. A jelen bejegyzésünkben a társasházi törvénynek [2003. évi CXXXIII. törvény; (Tht.)] a kamerarendszerre vonatkozó rendelkezéseit a teremgarázsok tekintetében értékeljük. A Tht. úgy rendelkezik, hogy a közös tulajdonban álló épületrészek, helyiségek és területek megfigyelését szolgáló, zárt rendszerű műszaki megoldással kiépített elektronikus megfigyelő rendszer léte...
Korábbi cikkünkben ismertettük az Európai Versenyhatóságok Hálózata (ECN) közös nyilatkozatát a versenyjog alkalmazásáról a koronavírus miatti válság idején. Ezt követően jelent meg az Európai Bizottság „Ideiglenes keret az üzleti együttműködéssel kapcsolatos antitröszt kérdések vizsgálatára a jelenlegi COVID-19-járvány miatt kialakuló sürgős helyzetekre válaszul” tárgyú közleménye az Európai Unió Hivatalos Lapja 2020. április 8-i C 116I számában. A közlemény a vállalkozások közötti együttműk...
Az Európai Adatvédelmi Testület (Testület) 2020. májusában adta ki a honlapokon alkalmazott, a „cookie” vagy „süti” programok működéséhez történő hozzájárulás menetének tekintetében frissített iránymutatását. Korábban, 2018. áprilisában már a 29. cikk alapján létrehozott munkacsoport WP259 iránymutatása, illetve a 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR) 70. cikk (1) bekezdésének e) pontja foglakozott a témával. A Testület most kiemelten két vonatkozásban frissítette a süt...
A Magyar Közlönyben 2020. április 10. napján megjelent, foglalkoztatást elősegítő gazdaságvédelmi akcióterveket (KFI Támogatás és Csökkentett Munkaidős Támogatás) korábbi bejegyzésünkben már részletesen bemutattuk. Cikkünk megjelenése óta a Kormány a Csökkentett Munkaidős Támogatás igénylésének feltételeit a 141/2020. (IV. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Rendelet) jelentős mértékben módosította, egyszerűsítette. A 2020. április 29. napján hatályba lépő változásokat az alábbiakban fogl...