Az Európai Unió területén az egységesen magas szintű kiberbiztonságot a 2022/2555. számú (NIS2) irányelvének a kiberbiztonsági tanúsításról és felügyeletről szóló törvénynek (Kibertantv.) az a célja, hogy biztosítsa az EU digitális infrastruktúráját, és fokozza a kiberfenyegetésekkel szembeni védekezés képességét. A törvénynek számos előírása van azon cégek felé, amelyek tevékenységük vagy szervezetük alapján a jogszabály hatálya alá esnek. Minden cégnek meg kell vizsgálnia, hogy az adott ...
A peres ügyek iratainak megtekintése korábban kizárólag az eljáró bíróság előtti eljárásban, személyesen, a papír alapú aktának a bíróság kezelőirodájában, ügyfélfogadási időben volt lehetséges az ügyben érintett peres felek számára. Ma már azonban lehetőség van arra, hogy személyes jelenlét nélkül, az interneten keresztül ismerjük meg a polgári peres ügyünkben született dokumentumokat. Ehhez szükségünk lesz egy személyes, kormányzati Ügyfélkapu+ hozzáférésre. Első körben egy Ügyfélkapu...
Ügyfelünket az illetékes önkormányzati adóhatóság telekadó megfizetésére kötelezte a „kivett magánút” besorolású ingatlan után. A határozat ellen fellebbezést terjesztettünk elő, és ennek eredményeként a másodfokú hatóság megsemmisítette és új eljárásra utasította az önkormányzati adóhatóságot. A másodfokú döntés kifejtette, hogy az önkormányzat adómegállapítási joga a törvényben meghatározott adóalanyokra és adótárgyakra terjed ki. A telekadó tárgya kizárólag a teleknek minősülő földterül...
Az elévülés lényegében egy követelés érvényesíthetőségének megszűnése egy meghatározott idő elteltével. Ez az elévüléshez kapcsoló határidő akkor kezdődik, amikor az esedékessé vált, vagyis amikor ki kellett volna fizetni. Alapesetben a követelések 5 év alatt évülnek el. Az általános ötéves elévülési időtől egyes jogviszonyokban már maga az alkalmazandó jogszabályok eltérő időtartamot határoznak meg. Példaként hozható, hogy az adó megállapítására, követelésére vonatkozó jog annak az ese...
A cég alapítását követően a vállalkozások életében számos olyan helyzet adódhat, amikor szükség van cégadatváltozások bejegyzésére. Ezek a változások lehetnek például a cég nevének, címének vagy főtevékenységi körének módosítása vagy a jegyzet tőke felemelése, leszállítása vagy akár a cég törlése. A cégnyilvántartás a cégadatok kapcsán tartalmazza a változás bekövetkeztének időpontját. Az adatváltozásnál eltérhet, hogy az mikor lép hatályba (mikortól érvényes) és ténylegesen mikor jegyzi b...
A választottbírósági eljárás egy olyan vitarendezésre használt jogi folyamat, amely során két vagy több fél egy szerződésben előre vagy a jogvita kialakulásakor írásban megállapodik abban, hogy vitájukat nem a hagyományos bírósági rendszeren keresztül próbálják rendezni, hanem egy, az államtól független jogalkalmazó, ügydöntő szerv, egy választottbíróság előtt. Ezek a választottbírósági eljárások általában az adott iparág, kamara, szakmai vagy más szervezetek által előre meghatározott szabály...
Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvényt módosító, a gazdaság versenyképességének növelése érdekében történő törvénymódosításokról szóló 2023. évi XXXIX. törvény rendelkezései a cégjogban egy új jogi lehetőséget hoztak létre a cégek átalakulása kapcsán. Az átalakulás ezen új jogintézményének szabályai kapcsán a Polgári törvénykönyv (Ptk.), a Cégtörvény (Ctv.), és a Számviteli törvény (Sztv.) rendelkezései is megfelelően változtak...
A nemrég kiadott, a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény kapcsán Dr. Zalavári György ügyvéd korábbi blogcikke már elemezte a vendégbefektetői vízum feltételeit. A jelen bejegyzésben a vendégbefektetői tartózkodási engedély legfontosabb feltételeit vesszük számba. A vedégbefektetői tartózkodási engedély olyan tartózkodási engedély, amely a birtokosát feljogosítja a Magyarország területén történő tartó...