A COVID-19 vírus okozta vészhelyzetben a beszámoló elfogadása a kijárási korlátozások miatt az eddig jól megszokott módon nem történhet meg. A tulajdonosok, a tagok, a részvényesek alapesetben személyesen nem találkozhatnak, a taggyűlések, közgyűlések összehívása a normál eljárásban nem valósítható meg. Bár a 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet az éves beszámoló benyújtására irányadó május 31-i határidőt kivételesen 2020. szeptember 30. napjára hosszabbította meg, ez a hosszabb határidő még...
A koronavírus-válság alatt, mivel alapesetben a tagok személyesen nem találkozhatnak, a mérleg elfogadása és más taggyűlési határozatok születhetnek elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével (videókonferencia) tartott ülésen is. De melyek is a legfontosabb előírások a koronavírus vészhelyzet idején megtartandó videókonferenciás taggyűlés kapcsán? A 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) számos részletszabályt is rögzít. A taggyűlés videókonferencia formájában akk...
A Magyar Közlönyben 2020. április 10. napján jelentek meg a Magyar Kormány foglalkoztatást elősegítő gazdaságvédelmi akciótervei: a 103/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók támogatásáról (a továbbiakban: KFI Támogatás) és a 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a támogatásáról (a továbbiakban: Csökkentett Munkaidős Támogatás). A Magyar Kormány által bevezetett KFI Támogatás és Csökkentett Munkaidős Támoga...
A koronavírus okozta vészhelyzet miatt számos munkáltató kényszerült munkavállalói egészségének megőrzése érdekében egy átmeneti időszakra elrendelni a munkavállalók otthoni munkavégzését. Erre jellemzően azokban a munkakörökben van lehetőség, ahol a dolgozó számítógépen, telefonon képes elvégezni a munkáját, és a feladatainak ellátásához szükséges eszközök otthon is rendelkezésére állnak. Ezek közé az eszközök közé sorolhatjuk a megfelelő internetkapcsolatot, a számítógépes hardvert és sz...
A koronavírus okozta járványügyi helyzetből eredő gazdasági károk mérsékelése céljából számos munkáltató vezet be a munkaszervezést érintő intézkedéseket, amely – sok esetben a munkavállalókkal kötött megállapodás következtében – a munkavállalók munkaidejét és bérezését jelentősen érinti. Ezzel párhuzamosan az is tapasztalható, hogy amelyik vállalkozásnak lehetősége van, az elindítja vagy fokozza a webshopon keresztüli értékesítését. Ennek következtében jelentős mértékben megnövekedett a futá...
A vállalkozások döntő többségének működésére a koronavírus regionális és magyarországi megjelenése szinte azonnali és nagymértékű hatással van. Az alábbiakban olyan kulcsfontosságú területeket gyűjtöttünk össze az operatív működését érintően, amelyeket minden cégvezetésnek érdemes átgondolnia, és szükség esetén stratégiát alkotnia. Munkavállalók Az első és talán legfontosabb kérdéskör a munkavállalókat érinti: egyrészt a munkáltatónak biztosítania kell az egészséges és biztonságos mun...
A Kúria 2020. február 17. napján született 1/2020. Polgári jogegységi határozatában a mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld eladása esetén alkalmazandó elővásárlási jog témáját elemezte. Ezen belül is specifikusan az elővásárlási jog megsértéséből fakadó igény érvényesítését vizsgálta. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a tvovábbiakban: Mefftv.) alapján a hatósági termőföld-átruházások kapcsán az elővásárlási jog gyakorlására a Polgári Törvénykön...
A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank idén már több közleményében foglalkozott a virtuális fizetőeszközökkel és az elektronikuspénz-kibocsátó intézményekkel. Az előbbiekkel kapcsolatban korábban már több alkalommal, és most is felhívja a figyelmet, hogy „a kriptovaluták jogi helyzete ma még nagyrészt szabályozatlan, jellemzően nem tartoznak a jegybankok felügyelete alá, így rendkívül magas kockázattal járhatnak”. Ehhez szorosan kapcsolódik az Európai Értékpapír-...