Az ingatlanközvetítői szerződésekre a Polgári Törvénykönyv által szabályozott közvetítői szerződés rendelkezései az irányadóak. A jogszabály szerint a közvetítői szerződés alapján a közvetítő megbízója és harmadik személy között szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység folytatására a megbízó díj fizetésére köteles. Dr. Zalavári György ügyvéd rámutat arra, hogy a törvény előírásai szerint a közvetítői díj a közvetített szerződés megkötésének időpontjában válik esedékessé, v...
Gyakran fordulnak hozzánk ügyfelek azzal a problémával, hogy az ingatlanok értékesítésére kötött ingatlanközvetítői szerződés kapcsán elszámolási vita alakul ki az ingatlanközvetítő vállalkozással. Ezeknek a vitáknak az egyik központi problémája az szokott lenni, ha az ingatlan értékesítése úgy történik, hogy a tulajdonos találja meg végül a vevőt, vagy a vevő közvetlenül a tulajdonost keresi meg. A már kikristályosodott bírói gyakorlat szerint a tulajdonost még akkor sem lehet azon jogátó...
Jelen sorok szerzői feltételezik, hogy nem előszőr olvasnak jogi témájú cikket. (Ha esetleg tévedtünk, akkor kérjük, hogy az oldalon található elérhetőségeinken jelezzék ezt és az első 20 jelentkezőt meghívjuk egy kávéra irodánkba.) Ebből a feltételezésből kiindulva merjük azt állítani, hogy így vagy úgy, de találkozott már az olvasó tulajdoni lappal vagy legalábbis a fogalommal. Ha ezen feltevésünk is megállja a helyét, akkor nem jelent újdonságot, hogy egy ingatlan tulajdoni lapja, ha van r...
A Polgári Törvénykönyvnek az építményi jogra vonatkozó rendelkezései 2023-ban léptek hatályba, ezek fontosabb rendelkezéseit elemzi Dr. Zalavári György ügyvéd a jelen cikkben. Az építményi jogra vonatkozó szerződés alapján a jogosult más tulajdonában lévő ingatlanon vagy annak felszíne alatt létesíthet, építhet vagy építtethet, illetve hasznosíthat épületet. Szóbeli szerződéssel vagy a ráutaló magatartással nem lehet építményi jogot alapítani. A jogosult a más telkén létrehozott épület és ...
Egy korábbi cikkünkben már foglalkoztunk az új ingatlan-nyilvántartási törvény alapelveivel, egy másikban pedig külön a nyilvánosság alapelvével, melyeket ezúton is ajánlunk a Tisztelt Olvasó szíves figyelmébe. Jelen cikkünkben tovább boncolgatjuk az ingatlan-nyilvántartási törvényt, elmerülünk annak rejtelmeiben. Témánk ezúttal az elektronikus aláírás és az új ingatlan-nyilvántartás kapcsolódása. Mindenekelőtt tisztáznunk kell, hogy a hatályos ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI....
2008 óta az ingatlannal foglalkozó szakemberek és az ingatlantulajdonosok már rég megszokták, hogy az ingatlanra vonatkozó adásvételi és a bérleti szerződésbe – néhány kivételtől eltekintve – bele kellett foglalni az energetikai tanúsítvány azonosító számát. Ezért minden ilyen ügylet előtt külön feladat volt az energetikai tanúsítvány beszerzése egy megfelelő végzettséggel rendelkező mérnök segítségével annak érdekében, hogy ez az adat a szerződésben feltüntethető legyen. 2023. november 1. n...
A haszonbérleti jogviszony egyik leglényegesebb eleméről, a haszonbérről előző két cikkünkben sorra vettük a vonatkozó jogszabályok általános előírásait, valamint megvizsgáltuk a hosszú távra kötött bérleti szerződések esetében a haszonbér módosításának lehetőségét. Cikksorozatunk következő részében a haszonbérleti díj adózásának főbb szabályait tekintjük át. A termőföld haszonbérbe adásából származó jövedelem adózására vonatkozó szabályokat a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII...
Jelen cikkünkben a termőföld tulajdonjogának elbirtoklással történő megszerzése lehetőségét járjuk körül. Első körben definiálnunk kell az elbirtoklás általános szabályát. Az Polgári Törvénykönyvről szóló 2023. évi V. törvény (Ptk.) szabályai szerint amennyiben valaki 15 éven át sajátjaként és szakadatlanul birtokol egy ingatlant, elbirtoklás útján automatikusan megszerzi annak tulajdonjogát, és még arra sincs szükség, hogy a tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön...