Az Országgyűlés 2020. június 16. napján megszavazott törvénnyel felhívta a Kormányt, hogy a veszélyhelyzetet szüntesse meg. Ezzel egyidejűleg elfogadta a „veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az egészségügyi készenlétről” szóló salátatörvényt, amely számos, a veszélyhelyzet alatt kormányrendelettel kihirdetett jogszabály továbbélését teszi lehetővé. Cikkünkben egy fontos társasági jogi témát érintünk: a külföldi befektetések korlátozásával kapcsolatos szabályokat...
Korábbi cikkünkben részletesen bemutattuk, hogy a 2018. július 1. napján hatályba lépett egyszerűsített végelszámolás milyen módon könnyíti meg, illetve csökkenti a vállalkozási tevékenység lezárásához kapcsolódó adminisztrációs terheket. Az egyszerűsített végelszámolás legnagyobb előnye, hogy nem kell külön változás-bejegyzési eljárást lefolytatni a cégbíróság előtt, hanem elegendő az adóhatósághoz bejelenteni az egyszerűsített végelszámolás megindítását, aki erről közvetlenül értesíti az...
Korábbi cikkünkben ismertettük az Európai Versenyhatóságok Hálózata (ECN) közös nyilatkozatát a versenyjog alkalmazásáról a koronavírus miatti válság idején. Ezt követően jelent meg az Európai Bizottság „Ideiglenes keret az üzleti együttműködéssel kapcsolatos antitröszt kérdések vizsgálatára a jelenlegi COVID-19-járvány miatt kialakuló sürgős helyzetekre válaszul” tárgyú közleménye az Európai Unió Hivatalos Lapja 2020. április 8-i C 116I számában. A közlemény a vállalkozások közötti együttműk...
A koronavírus járvány több szektorban adott teret a digitalizációnak és annak, hogy a már meglévő adottságokat az üzleti élet is kihasználhassa. A legtöbb cég áttért az online videokonferenciák, home office, elektronikus aláírások és az egyszerűbb, gyorsabb, digitális megoldások világára. Ebben a körben értelmezési kérdések és gyakori vita merül fel az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítéssel (röviden: AVDH) aláírt dokumentumokkal, szerződésekkel kapcsolatban. Az ügyfélkapus...
A COVID-19 vírus okozta vészhelyzetben a beszámoló elfogadása a kijárási korlátozások miatt az eddig jól megszokott módon nem történhet meg. A tulajdonosok, a tagok, a részvényesek alapesetben személyesen nem találkozhatnak, a taggyűlések, közgyűlések összehívása a normál eljárásban nem valósítható meg. Bár a 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet az éves beszámoló benyújtására irányadó május 31-i határidőt kivételesen 2020. szeptember 30. napjára hosszabbította meg, ez a hosszabb határidő még...
A koronavírus-válság alatt, mivel alapesetben a tagok személyesen nem találkozhatnak, a mérleg elfogadása és más taggyűlési határozatok születhetnek elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével (videókonferencia) tartott ülésen is. De melyek is a legfontosabb előírások a koronavírus vészhelyzet idején megtartandó videókonferenciás taggyűlés kapcsán? A 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) számos részletszabályt is rögzít. A taggyűlés videókonferencia formájában akk...
A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel már több intézkedést foganatosított a kormány. Most egy újabb olyan csomag látott napvilágot, ami segítheti a gazdaság szereplőinek túlélését. Egy korábbi blogcikkben (Vészhelyzetben meghiúsul az éves beszámoló elfogadása? Az ülés tartása nélküli döntéshozatal néhány lényeges szabálya) már foglalkoztunk az éves beszámoló elfogadásának alternatív lehetőségeivel. A most ismertetendő előírások részben ezt a témakört is érintik,...
A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel megnőtt a jelentősége a személyes találkozások száma csökkentésének és az elektronikus kapcsolattartás különböző formáinak. Mivel közeledik az éves beszámolók közzétételének a határideje, érdemes áttekinteni ennek társasági jogi vonatkozásait. A legfőbb szerv döntéseit jellemzően személyes megjelenéssel együtt járó társasági eseményeken, taggyűlésen vagy közgyűlésen hozza, de a technikai fejlődés magával hozta az alternatív ...