A vonatkozó törvény alapján a magyar nyelven kiadott sajtótermékben, magyar nyelvű rádió-, illetve televízióműsorban, továbbá szabadtéri reklámhordozón közzétett gazdasági reklámban a reklám szövegét, ideértve a jelmondatot (szlogent) is – a vállalkozás neve, megjelölése, illetve az árujelző kivételével – magyar nyelven meg kell jeleníteni, függetlenül a közzététel módjától. Dr. Zalavári György ügyvéd ismerteti, hogy ez a követelmény teljesíthető úgy is, hogy – ugyanazon reklámban – az idege...
Karácsonyi meglepetésként 2022. december 27-ei hatállyal módosította a Kormány a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló, a vállalkozások által széles körben alkalmazott mintatájékoztatóját. Minden olyan vállalkozás számára tehát, amely a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti mintatájékoztató alkalmazásával tesz eleget a vonatkozó közzétételi kötelezettségének, erősen javallott mielőbb frissíteni a kellékszavatossági jogra vonatkozó tájéko...
A Gazdasági Versenyhivatal frissítette a 2017 novemberében kiadott #GVH#Megfeleles#Velemenyvezer című tájékoztatóját, amelyet az alábbiakban foglalunk össze. Fontos előzetesen megjegyezni, hogy a Versenyhatóság kizárólag a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény rendelkezései alapján fogalmazta meg ajánlását, de az influenszer marketingre egyébként más jogszabályok is vonatkozhatnak (Ptk., Grt., gyermekjogi szabályok, adójogszabá...
Hosszas előkészítést követően 2022 novemberében tette közzé új ajánlását a Gazdasági Versenyhivatal Tájékoztató az influenszer marketingről címmel. A téma iránt érdeklődők számára ismeretes lehet, hogy a tárgykörben első ízben 2017-ben jelent meg tájékoztató a GVH jóvoltából, amelyben az influenszerek részéről addig tapasztalt rossz gyakorlatokat törekedtek javaslatokkal kijavítani. Bár azóta a #reklám hashtagek és egyéb megoldások használata valóban ugrásszerűen megnövekedett a közösségi mé...
Cikksorozatunk 1. részében bemutattuk, miért van jelentősége fogyasztóvédelmi szempontból a termékértékelések, illetve egyéb kommentfelületek szabályozásának, kontrollálásának. A miért után jelen cikkünkben a hogyan kerül fókuszba, ugyanis a túlbuzgóság ugyanúgy problémákat szülhet, mint a teljes nihil. Kezdjük is rögtön azzal, miért nem helyes hozzáférhető szabályzat nélkül nekilátni a kommentek kigyomlálásának. A Gazdasági Versenyhivatal a 38/2018. VJ ügyszám alatti eseti döntésében arra ...
Az online térben elérhető vásárlói értékelések és egyéb hozzászólások aranyat érhetnek webshopunk népszerűségének növelése során, így mára már általánossá vált a szöveges értékelések közzétételének lehetősége a webshopok felületein, illetve azok közösségi média profiljain. A fenti megállapítás nyomán amikor lehetőséget adunk webshopunk véleményezésére, alapvetően annak pozitív hozadékaival (népszerűség, vásárlói bizalom, elköteleződés növelése) számolunk, holott aki látott már valaha komment...
A webshopok impresszumai tulajdonképpen olyanok, mint a játékvezetők a futballpályán: amíg rendben végzik a dolgukat, addig észre sem vesszük őket, de ha hiányoznak vagy rosszul végzik a dolgukat, akkor bizony elégedetlenek lehetnek a szurkolók…azaz a vásárlók. Az impresszum elkészítése nem igényel különös jogi vagy egyéb szaktudást, mégis gyakori, akár nagyobb webshopok esetén is, hogy nem sikerül megugrani ezt a feladatot – talán éppen azért, mert nem köztudomású ez a kötelezettség. Jelen ...
2022. július 21-én jelent meg a Magyar Közlönyben a fogyasztóvédelmi politikáról szóló 1353/2022. (VII. 21.) Kormányhatározat (a továbbiakban: Korm. határozat). Bár a kormányhatározatoknak nincs normatív hatálya, azaz a jogalanyok számára nem erednek belőle közvetlenül jogok és kötelezettségek, a felkészülés jegyében mégis érdemes szemügyre venni, milyen szempontok szerint képzeli el a Kormány a fogyasztóvédelem jövőjét Magyarországon. A Korm. határozat preambulumának tekinthető 1. pontjában...