2024. január 1-jétől jelentősen erősödnek a fogyasztóvédelmi békéltető testületek, egyszersmind az eljárást kezdeményező fogyasztók jogosultságai a bepanaszolt vállalkozásokkal szemben. Bár a békéltető testületi eljárás jelenleg is számos – jellemzően együttműködést igénylő – kötelezettséget ró a vállalkozások számára, az elérhetőbb fogyasztóvédelem érdekében szükséges törvények módosításáról szóló 2023. évi XX. törvény által bevezetett új szabályok deklaráltan azt célozzák, hogy meghatározot...
A témasorozatban készített első írásomban az ingyenesen elérhető promóciós nyereményjátékokra vonatkozó szabályokat, második cikkemben pedig a termékértékesítéssel egybekötött nyereményjátékok szabályait jártam körbe. A témának ugyanakkor különös apropót ad a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (mint szerencsejáték-felügyeletként eljáró szerv) napokban közzétett közleménye, amely szerint 30 millió forintos bírsággal sújtottak egy magánszemélyt tiltott szerencsejáték lebonyolításá...
A témában született előző írásomban alapvetően azoknak a – szerencsejátéknak nem minősülő – promóciós játékoknak a jogszabályi követelményeit mutattam be, amelyek a nyereményjátékban való résztvevők számára nem járnak külön anyagi ráfordítással, ergo ingyenesen elérhetők. Abban az esetben viszont, ha valamilyen ellenérték jön a képbe, már alaposabban vizsgálandó, hogy nem minősül-e véletlenül a játékunk szerencsejátéknak: a jelen cikkemben ennek elhatárolásához igyekszem támpontokat nyújtani....
A digitális térben is töretlen népszerűségnek örvendenek a nyeremény lehetőségével kecsegtető marketingajánlatok, amelynek terén folyamatos innovációt mutatnak a hirdetők. A kreatív játékok megalkotásának folyamatában tapasztalataink szerint alkalomadtán felmerülnek olyan jogi kérdések, amelyek bizonytalanságban tartják a hirdetőket: minden nyereményjáték szerencsejáték-e, illetve kell-e közjegyző jelenléte a sorsolás lebonyolításához? A téma aktualitását ezen a téren egy kedvező jogszabály-...
A vonatkozó törvény alapján a magyar nyelven kiadott sajtótermékben, magyar nyelvű rádió-, illetve televízióműsorban, továbbá szabadtéri reklámhordozón közzétett gazdasági reklámban a reklám szövegét, ideértve a jelmondatot (szlogent) is – a vállalkozás neve, megjelölése, illetve az árujelző kivételével – magyar nyelven meg kell jeleníteni, függetlenül a közzététel módjától. Dr. Zalavári György ügyvéd ismerteti, hogy ez a követelmény teljesíthető úgy is, hogy – ugyanazon reklámban – az idege...
Karácsonyi meglepetésként 2022. december 27-ei hatállyal módosította a Kormány a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló, a vállalkozások által széles körben alkalmazott mintatájékoztatóját. Minden olyan vállalkozás számára tehát, amely a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti mintatájékoztató alkalmazásával tesz eleget a vonatkozó közzétételi kötelezettségének, erősen javallott mielőbb frissíteni a kellékszavatossági jogra vonatkozó tájéko...
A Gazdasági Versenyhivatal frissítette a 2017 novemberében kiadott #GVH#Megfeleles#Velemenyvezer című tájékoztatóját, amelyet az alábbiakban foglalunk össze. Fontos előzetesen megjegyezni, hogy a Versenyhatóság kizárólag a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény rendelkezései alapján fogalmazta meg ajánlását, de az influenszer marketingre egyébként más jogszabályok is vonatkozhatnak (Ptk., Grt., gyermekjogi szabályok, adójogszabá...
Hosszas előkészítést követően 2022 novemberében tette közzé új ajánlását a Gazdasági Versenyhivatal Tájékoztató az influenszer marketingről címmel. A téma iránt érdeklődők számára ismeretes lehet, hogy a tárgykörben első ízben 2017-ben jelent meg tájékoztató a GVH jóvoltából, amelyben az influenszerek részéről addig tapasztalt rossz gyakorlatokat törekedtek javaslatokkal kijavítani. Bár azóta a #reklám hashtagek és egyéb megoldások használata valóban ugrásszerűen megnövekedett a közösségi mé...