Karácsonyi meglepetésként 2022. december 27-ei hatállyal módosította a Kormány a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló, a vállalkozások által széles körben alkalmazott mintatájékoztatóját. Minden olyan vállalkozás számára tehát, amely a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti mintatájékoztató alkalmazásával tesz eleget a vonatkozó közzétételi kötelezettségének, erősen javallott mielőbb frissíteni a kellékszavatossági jogra vonatkozó tájéko...
Váratlan küldeményben részesülhetnek mindazok, akik olyan örökhagyó örököseinek minősülnek, akinek a hagyatékát termőföld is képezte – csak épp arra nem derült fény az örökhagyó halálát követő hagyatéki eljárás során. Hogyan lehetséges, hogy akár sok évvel az örökhagyó halála után merül fel ilyen információ? Az alábbi cikkünkben igyekszünk magyarázatot adni az okokra. A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-...
Hosszas előkészítést követően 2022 novemberében tette közzé új ajánlását a Gazdasági Versenyhivatal Tájékoztató az influenszer marketingről címmel. A téma iránt érdeklődők számára ismeretes lehet, hogy a tárgykörben első ízben 2017-ben jelent meg tájékoztató a GVH jóvoltából, amelyben az influenszerek részéről addig tapasztalt rossz gyakorlatokat törekedtek javaslatokkal kijavítani. Bár azóta a #reklám hashtagek és egyéb megoldások használata valóban ugrásszerűen megnövekedett a közösségi mé...
Cikksorozatunk 1. részében bemutattuk, miért van jelentősége fogyasztóvédelmi szempontból a termékértékelések, illetve egyéb kommentfelületek szabályozásának, kontrollálásának. A miért után jelen cikkünkben a hogyan kerül fókuszba, ugyanis a túlbuzgóság ugyanúgy problémákat szülhet, mint a teljes nihil. Kezdjük is rögtön azzal, miért nem helyes hozzáférhető szabályzat nélkül nekilátni a kommentek kigyomlálásának. A Gazdasági Versenyhivatal a 38/2018. VJ ügyszám alatti eseti döntésében arra ...
Az online térben elérhető vásárlói értékelések és egyéb hozzászólások aranyat érhetnek webshopunk népszerűségének növelése során, így mára már általánossá vált a szöveges értékelések közzétételének lehetősége a webshopok felületein, illetve azok közösségi média profiljain. A fenti megállapítás nyomán amikor lehetőséget adunk webshopunk véleményezésére, alapvetően annak pozitív hozadékaival (népszerűség, vásárlói bizalom, elköteleződés növelése) számolunk, holott aki látott már valaha komment...
A webshopok impresszumai tulajdonképpen olyanok, mint a játékvezetők a futballpályán: amíg rendben végzik a dolgukat, addig észre sem vesszük őket, de ha hiányoznak vagy rosszul végzik a dolgukat, akkor bizony elégedetlenek lehetnek a szurkolók…azaz a vásárlók. Az impresszum elkészítése nem igényel különös jogi vagy egyéb szaktudást, mégis gyakori, akár nagyobb webshopok esetén is, hogy nem sikerül megugrani ezt a feladatot – talán éppen azért, mert nem köztudomású ez a kötelezettség. Jelen ...
Bizonyára nem teszünk eget rengetően új megállapítást azzal, hogy a fizetési meghagyással szembeni ellentmondás alapvető jelentőségű az érvényesített követelés behajtása szempontjából: annak elmulasztása esetén ugyanis a követelést tartalmazó fizetési meghagyás jogerőre emelkedik és végrehajthatóvá válik, amely következmény „visszaállítására” csak szűk körben van lehetőség. A fizetési meghagyással szembeni ellentmondás tartalmi követelményeit illetően nincsenek túlzott elvárásoknak kitéve a ...
2022. július 21-én jelent meg a Magyar Közlönyben a fogyasztóvédelmi politikáról szóló 1353/2022. (VII. 21.) Kormányhatározat (a továbbiakban: Korm. határozat). Bár a kormányhatározatoknak nincs normatív hatálya, azaz a jogalanyok számára nem erednek belőle közvetlenül jogok és kötelezettségek, a felkészülés jegyében mégis érdemes szemügyre venni, milyen szempontok szerint képzeli el a Kormány a fogyasztóvédelem jövőjét Magyarországon. A Korm. határozat preambulumának tekinthető 1. pontjában...