Tudnivalók az influenszer marketingről

Szerző(k): Dr. Zalavári György LL.M. Dr. Sándor Géza | 2022.12.08 | Fogyasztóvédelem és e-kereskedelem

A Gazdasági Versenyhivatal frissítette a 2017 novemberében kiadott #GVH#Megfeleles#Velemenyvezer című tájékoztatóját, amelyet az alábbiakban foglalunk össze. Fontos előzetesen megjegyezni, hogy a Versenyhatóság kizárólag a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény rendelkezései alapján fogalmazta meg ajánlását, de az influenszer marketingre egyébként más jogszabályok is vonatkozhatnak (Ptk., Grt., gyermekjogi szabályok, adójogszabályok stb.). 

Az Fttv. értelmében az olyan magánszemélyek, akik saját közösségi oldalukon harmadik fél termékeit ellenszolgáltatásért népszerűsítik, véleményvezérnek (influenszernek) minősülnek. Ellenszolgáltatás lehet a pénzbeli juttatás mellett például valamilyen kedvezmény biztosítása, ingyenes termék vagy szolgáltatás nyújtása az influenszer részére, utakra szóló meghívó stb.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Ha az influenszer ellenszolgáltatás fejében jelenít meg tartalmat, akkor a hirdetővel szemben fennálló bármilyen jellegű üzleti kapcsolatnak, együttműködési formának egyértelműen és pontosan azonosíthatónak kell lennie, és lehetőség szerint biztosítani kell, hogy a fogyasztók egy platformon belül az üzleti kapcsolat azonos megjelölésével találkozzanak.

A reklámjellegre történő, magyartól eltérő nyelvű utalás kizárólag abban az esetben fogadható el, ha az influenszer által közzétett tartalom nyelvén történik.

Tartalommegjelölésre hivatott hirdetési címke használatának hiányában kizárólag szöveget megjelenítő tartalom esetén a szöveg hosszához igazodóan, jól láthatóan, a szövegtől elkülönülve, fogyasztói beavatkozást igénylő továbbkattintást, továbbgörgetést megelőzően ajánlott feltüntetni az ellenszolgáltatásra utalást.

A story-k esetében a képen vagy videón történő közvetlen szöveges jelöléssel, és a narrációban elhangzó figyelemfelhívással javasolt az ellenszolgáltatás tényét feltüntetni. Fontos, hogy a szöveges jelölés a képen vagy a videón előforduló egyéb szöveges elemekkel legalább ugyanolyan hangsúlyos legyen.

Elvárt, hogy a véleményvezér a népszerűsített terméket, szolgáltatást ténylegesen ismerje és kipróbálja, a megnyilvánulásai a termékkel kapcsolatos egyéni tapasztalatait tükrözzék és ezzel valós képet tárjon a követői elé. 

A GVH ajánlást fogalmazott meg a hirdetőknek és az őket segítő ügynökségeknek olyan szerződéses feltételek és olyan folyamatok, illetve ún. compliance programok kidolgozására, amelyekkel biztosítani tudják, hogy az érintettek megismerjék a jogi elvárásokat. A Versenyhivatal megfelelő monitoring rendszer és riportolási folyamat kialakítását, ágazati sztenderdek felállítását és kontrollpontok kialakítását is az ajánlás részévé tette.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Zalavári György LL.M.

Dr. Zalavári György LL.M.
Ecovis Zalavári Legal Hungary
Ügyvéd | Mediátor | Adatvédelmi szakjogász
Ecovis Zalavári Ügyvédi Iroda
gyorgy.zalavari@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja

Dr. Sándor Géza

Dr. Sándor Géza
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
geza.sandor@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja