Önnek van már bejelentővédelmi ügyvédje?

Szerző(k): Dr. Zalavári György LL.M. | 2023.10.12 | Cégjog

Az ebben az évben hatályba lépett Panasztörvény szerint az egyes cégek, foglalkoztatók számára kötelező visszaélés-bejelentési rendszerbe érkező bejelentések fogadásával és kezelésével kapcsolatos feladatok ellátására ezen cégek megbízási szerződést köthetnek bejelentővédelmi ügyvédi tevékenység folytatására.

Ki lehet bejelentővédelmi ügyvéd?

Ez a megbízási szerződés nem köthető olyan ügyvéddel, aki más, korábbi megbízási jogviszonyban áll, vagy amellyel a megbízási szerződés megkötését megelőző öt évben, megbízási vagy munkaviszonyban, munkavégzési kötelezettséggel járó más jogviszonyban állt a gazdasági társaság. A bejelentővédelmi ügyvéd e tevékenységével összefüggésben javadalmazást vagy más előnyt csak a megbízótól kaphat.

Ennek megfelelően Dr. Zalavári György ügyvéd rámutat arra is, hogy csak olyan ügyvédet lehet megbízni erre a pozícióra, aki korábban nem dolgozott a cégnek, és ezért függetlennek minősül. Ha Ön bejelentővédelmi ügyvédet keres, cikkünk szerzője akkor tud segítséget nyújtani a feladat ellátásában, ha az elmúlt öt évben nem volt az Ön cégével megbízási kapcsolatban.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A bejelentővédelmi ügyvéd nyilvántartásba vétele

A bejelentővédelmi ügyvéd a megbízás létrejöttét 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a területi ügyvédi kamarának. Az ügyvédi kamara a bejelentővédelmi ügyvéd nevét, címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét, valamint honlapjának elérhetőségét a kamara honlapján teszi közzé a nyilvánosság számára.

A bejelentővédelmi ügyvéd megbízása csak indokolással mondható fel. A bejelentővédelmi ügyvéd törvényes eljárása nem alapozhatja meg a megbízó általi felmondást vagy a bejelentővédelmi ügyvédet megillető megbízási díj teljesítésének megbízó általi megtagadását.

A bejelentővédelmi ügyvéd feladatai

A bejelentővédelmi ügyvéd feladata, hogy fogadja a megbízó tevékenységével összefüggő bejelentéseket, jogi tanácsadást nyújt a bejelentőnek a bejelentés megtételével kapcsolatban, kapcsolatot tart a bejelentővel, tőle a bejelentés kivizsgálása érdekében szükség esetén tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, a megbízó rendelkezése szerint közreműködhet a bejelentés alapján indult vizsgálat lefolytatásában, és kérésére írásban tájékoztatja a bejelentőt a bejelentéssel kapcsolatos eseményekről, különösen a bejelentés alapján indult vizsgálat eredményéről, a megbízó által megtett intézkedéséről vagy a vizsgálat lefolytatásának elutasításáról.

Mi történik a bejelentő adataival?

A bejelentővédelmi ügyvéd a bejelentést a bejelentő azonosításának mellőzésével a megbízóhoz továbbítja, kivéve, ha a bejelentő előzetesen, írásban hozzájárult személyes adatai továbbításához.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Előrendelés ITT>>

Mi az eljárás, ha a cég vezetője érintett a panasszal?

Ha a bejelentés a cég vezetőjével függ össze, a bejelentővédelmi ügyvéd a bejelentő felügyelőbizottságát, könyvvizsgálóját, a megbízó legfőbb döntéshozó szervét vagy a tulajdonosi jogok gyakorlóját köteles a bejelentésről haladéktalanul értesíteni. A bejelentővédelmi ügyvéd az ilyen minőségében kapott bejelentéseket és azok iratanyagát köteles más tevékenységétől elkülönítve kezelni és nyilvántartani.

 

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Zalavári György LL.M.

Dr. Zalavári György LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gyorgy.zalavari@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja