Jelen cikkünkben arra keressük a választ, hogy az örökösök felülírhatják-e az örökhagyó végakaratát vagy a törvényes öröklés rendjét. A válasz – ahogyan azt a kedves olvasó megszokhatta – összetett. Az örökhagyó végakaratát teljes egészében nem lehet felülírni, azaz az általa örökösként nevezett személyt mindenképpen részesíteni kell a hagyatékból, ugyanakkor a Polgári Törvénykönyv lehetőséget ad az örökösként érdekelteknek arra, hogy megállapodjanak az örökségük egymás közötti megosztá...
A Ptk. a korábbi családjogi törvény (Csjt.) szülői felügyelet gyakorlása szempontjából meghatározó rendelkezését tartja fenn azzal, hogy a különélő szülő számára alapvető jogosítványokat biztosít. Vagyis – bár nem ő a szülői felügyelet teljes körű gyakorlója, hacsak nem korlátozzák vagy vonják meg ilyen irányú jogosítványait – a gyermek életét érintő lényeges kérdésekben a másik szülővel együtt dönt. Ez természetesen nemcsak jog, hanem kötelezettség is, azaz a különélő szülőnek is részt k...
Az Ecovis hálózat ügyvédei Magyarország mellett számos más országban is segítik ügyfeleiket. A Olaszországban befektetni vágyó cégeknek Antonio Argenio és Simona Reggiani, az ECOVIS STLex Studio Legale Tributario olasz adótanácsadói tudnak támogatást nyújtani. Az alábbi cikk az ő angol nyelven megjelent írásuk általuk engedélyezett magyar fordítását tartalmazza. „A 2023. január 1-jén hatályba lépett 2023. évi olasz költségvetési törvény 1. cikke az OECD Multilaterális Egyezmény (MLI) 9. cikk...
Jelen cikkünkben arra keressük a választ, hogy egyoldalú jognyilatkozattal meg lehet-e szüntetni a szerződésmódosítást úgy, hogy az az alapszerződésünket ne érintse.  Gondoljunk csak bele: a privát és az üzleti szférában is gyakran előforduló eset, hogy egy tartós szerződés alapján valamilyen alapcsomagot tartalmazó szolgáltatást veszünk igénybe rendszeresen (pl.: felhő, stream, IT-support, adatbázis-hozzáférés stb.), majd később felmerül az igényünk arra, hogy az alapcsomagon felül, arra al...
A Ptk. korábban nem rendelkezett arról a lehetőségről, hogy a szülők váltva gondozzák-neveljék a gyermeküket (váltott gondoskodás), de ennek a megoldásnak az alkalmazhatóságát nem is zárta ki.  A 2021. évi CXXII. törvény azonban 2022. január 1-jei hatállyal jelentős változtatást léptetett életbe annak kifejezett rögzítésével, hogy a szülők a közös szülői felügyeletet akként is gyakorolhatják, hogy felváltva, azonos időtartamban jogosultak és kötelesek a gyermek nevelésére és gondozására.  [...
Pingwen Hu, a Shanghajban működő ECOVIS Ruide Certified Public Accountants Co., Ltd. partnere alábbi, Dr. Zalavári György ügyvéd által, a szerző engedélyével fordított cikke a kínai vállalati pecsétekről szól, és azt mutatja be, hogy a vállalkozásoknak Kínában a napi működés során hogyan kell ezeket megfelelő módon kezelniük. „Bár a pandémia okozta karantén és utazási tilalmak időszaka véget ért, és az emberek újra beléphetnek a kínai szárazföldre, arra a nem várt esetre, ha valaki hirtelen ...
A házastársi vagyonközösség keretei között az alvagyonok – vagyis a közös vagyon és a férj, valamint a feleség különvagyona – jogilag ugyan elkülönülnek, gyakorlatilag azonban nem feltétlenül, így a közös vagyon megosztása előtt tisztázni kell, hogy mi képezi a közös vagyont és mely vagyoni elemek tartoznak a különvagyonba. A teljes körű vagyoni rendezés a Ptk. által is kiemelt elvét szolgálja a vagyonmérleg-készítés. A házassági életközösség fennállása alatt az észszerű és okszerű, mind az ...
Az Ecovis hálózat ügyvédei Magyarország mellett számos más országban is segítik ügyfeleiket. A Kínában terjeszkedni vágyó cégeknek Richard Hoffmann német ügyvéd, az Ecovis Heidelberg alapítója tud támogatást nyújtani. Richard Hoffmann több éves német és nemzetközi tapasztalata, a kínai üzleti környezet speciális ismerete révén már több száz vállalatot támogatott sikeresen abban, hogy eligazodjanak a jogi, adózási és megfelelési kérdések komplexitásában Kínában. Az alábbi írás Richard Hoffmann...