A gyámság további szabályairól – a gyámság, illetve a gyám tisztségének megszűnése

Szerző(k): Dr. Jean Kornél , Dr. Tóth Blanka | 2023.08.03 | Minden egyéb, ami érdekelheti

Korábbi írásunkban már volt szó arról, hogy a kiskorú gyermek milyen esetekben kerülhet gyámság alá, ki lehet gyám, illetve arról, hogy a gyámságnak milyen formái vannak. Így a jelen cikkünkben azt szeretnénk bemutatni, hogy a gyámság mint jogintézmény, illetve a gyám tisztsége milyen esetekben szűnik meg, illetve, hogy a megszűnést követően milyen kötelezettségei vannak még a gyámnak.

A Ptk. tételesen felsorolja ezen megszűnési okokat. A gyámság törvény erejénél fogva történő megszűnésének három lehetséges módja van: i) a gyámság alatt álló gyermek eléri a nagykorúságot, ii) a gyermek a gyámság ideje alatt szülői felügyelet alá kerül (ez előfordulhat például a szülői felügyelet időközbeni helyreállításával), illetve iii) a gyámság alatt álló gyermek halálával.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A különböző megszűnési okok eltérő jogkövetkezményeket vonnak maguk után, amelyeknek központi eleme az az alapvetés, hogy a kiskorú gyermek szülői felügyelet vagy gyámság alatt áll, ebből következik, hogy ha a gyámság megszűnésekor a gyermek még kiskorú, akkor gondoskodni kell a szülői felügyelet visszaállításáról. Abban az esetben azonban, ha a gyámság a nagykorúság (18. év betöltése) miatt szűnik meg, a szülői felügyelet szükségéről már nem beszélhetünk.

A gyámság megszűnésével és a gyám halálával a gyám tisztsége automatikusan, a gyám felmentésével, illetve elmozdításával a gyámság – mint jogintézmény – további fennmaradása mellett szűnik meg a tisztség.

Figyelemmel arra, hogy a gyámhatóság az a szerv, amely elsődlegesen a gyermekek védelmét biztosítja, a gyámhatóság hatáskörébe tartozik a gyám tisztség alóli felmentése, illetve a gyám tisztségből történő elmozdítása is. A gyámhatóság felmenti a gyámot tisztsége alól, ha az fontos okból felmentését kéri, ha alkalmatlannak bizonyul a gyámi tisztségre, vagy ha kirendelést követően szerez a gyámhatóság tudomást olyan akadályról, vagy utólag keletkezik olyan akadály, amely miatt a gyám nem viselhet gyámságot. A felmentést nem csak a gyámság alatt álló vagy a gyám kezdeményezheti, hanem az a személy is, aki a gyámi tisztséget vállalni szeretné, és ebben az esetben a gyámhatóság kivételesen felmentheti a korábbi gyámot a tisztsége alól, amennyiben más személy alkalmasabb a tisztség betöltésére.

A felmentés és az elmozdítás közötti alapvető különbség, hogy a felmentés oka mindkét fél érdekkörében előfordulhat, ezzel szemben az elmozdításra okot adó indok kizárólag a gyám érdekkörében merülhet fel.

Figyelemmel arra, hogy a gyám feladata a gyermek gondozása, nevelése, vagyonának kezelése és a gyermek törvényes képviselete, a gyám elmozdításának lehetséges okai lényegében megegyeznek a szülői felügyelet bírósági megszüntetésére okot adó egyes esetekkel. Így tehát a gyámhatóság a gyámot elmozdítja tisztségéből, amennyiben i) jogaival visszaél, ii) kötelességét elhanyagolja, vagy iii) olyan cselekményt követ el, amellyel a gyámsága alatt álló gyermek érdekeit súlyosan sérti vagy veszélyezteti, vagy amely miatt a feladat ellátására méltatlanná válik. Amennyiben azonnali vagy sürgős beavatkozás szükséges, a gyámhatóság az elmozdítást megelőzően felfüggeszti a gyámot a tisztségéből.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Előrendelés ITT>>

Fontos kiemelni, hogy a gyám tisztségének megszűnésével a gyámnak törvény által előírt jelentési kötelezettsége van a gyámhatóság felé, amelynek keretében ki kell térnie a gyámsága alatt álló gyermeknek az iskoláztatásával, nevelésével, egészségével, kapcsolattartásával kapcsolatos főbb történésekre, illetve az általa kezelt vagyonról végszámadást kell készítenie. A gyám a vagyonkezeléssel összefüggően okozott károkért a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel. Az ezzel kapcsolatos igényérvényesítésre, főszabály szerint egy éves jogvesztő határidő (a vagyonkezelés alól felmentő határozat közlésétől számítandó) áll rendelkezésre, de vannak olyan speciális esetek, amelyek megrövidítik vagy meghosszabbíthatják ezt a határidőt.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Jean Kornél

Dr. Jean Kornél
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Irodavezető equity partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
kornel.jean@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja