Az e-kereskedelem fogalma általános forgalmi adózási szempontból (1. rész)

Szerző(k): Dr. Kelemen László | 2017.04.25 | Fogyasztóvédelem és e-kereskedelem

Az elektronikus kereskedelem – a legáltalánosabb definíció alapján – termékeknek és szolgáltatásoknak az interneten (vagy más hálózaton keresztül) történő értékesítése. Az áfa rendszerében a termékértékesítés és a szolgáltatásnyújtás teljesen elkülönült ügylet, amelyekre vonatkozóan külön szabályokat állapít meg a jogszabály. Az áfa rendszerében két ügylettípust különíthetünk el az e-kereskedelem kérdéskörében: az egyik az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások, a másik pedig a távolsági értékesítés, a csomagküldő kereskedelem (amely a termékértékesítés fogalomrendszerébe illeszkedik).

Az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokat illetően pontos fogalmat tartalmaz a Tanács 282/2011/EU végrehajtási rendelete (és annak módosítása), amely az áfatörvény által implementált héa-irányelv (2006/112/EK irányelv) vonatkozásában fogalmaz meg kötelezően alkalmazandó értelmezési szabályokat. A Végrehajtási rendelet részletesen meghatározza az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokat. Eszerint: „Az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások magukban foglalják az interneten vagy más elektronikus hálózaton keresztül nyújtott szolgáltatá­sokat, amelyek jellegüknél fogva jelentős mértékben automati­záltak, minimális emberi közreműködést igényelnek, és amelyek nyújtására információs technológia hiányában nincs lehetőség.”

A jogszabály szerint különösen az alábbiak tartoznak az elektronikus kereskedelem fogalmi körébe:

 1. a digitális termékek – különösen a szoftverek, módosításaik és frissítéseik – értékesítése általában;
 2. a vállalkozások vagy magánszemélyek elektronikus hálózaton való jelenlétének biztosításából vagy támogatásából álló szol­gáltatások, például webhely vagy weboldal;
 3. a szolgáltatás igénybevevője által bevitt adatokra adott válaszként a számítógép által, interneten vagy más elektro­nikus hálózaton keresztül automatikusan előállított szolgál­tatások;
 4. online piacként működő weboldalon termék vagy szolgál­tatás ellenérték fejében történő értékesítésének engedélyezése, amikor a lehetséges megrendelők automatizált eljárással jelentetik meg ajánlatukat, és a számítógép által automati­kusan előállított elektronikus üzenetben kapnak értesítést az értékesítés megtörténtéről;
 5. internetes szolgáltatói csomagok, amelyekben a távközlési vonatkozás kiegészítő és másodlagos (azaz a csomagok többet biztosítanak az egyszerű internet-hozzáférésnél, és más elemeket is tartalmaznak, például a hírekhez, időjárás- jelentéshez, idegenforgalmi tájékoztatáshoz való hozzáférést nyújtó oldalakat; játékokat; weboldal tárhelyszolgáltatást; csevegőoldalakat stb.).

A Végrehajtási rendelet azt is meghatározza, hogy mi nem minősülhet elektonikus úton nyújtott szolgáltatásnak. Ezek az alábbiak:

 1. rádióműsor- és televízióműsor-terjesztési szolgáltatások;
 2. távközlési szolgáltatások;
 3. termékértékesítések, amennyiben csak a megrendelés és a megrendelés feldolgozása történik elektronikus úton (pl. CD-k, DVD-k, más adathordozók értékesítése);
 4. szakértők, például ügyvédek és pénzügyi tanácsadók által nyújtott szolgáltatások, akik ügyfeleiknek elektronikus levelezőrendszeren küldenek tanácsot;
 5. oktatási szolgáltatások, amikor az oktató interneten vagy más elektronikus hálózaton (azaz távkapcsolat útján) küldi a tananyagot;
 6. számítógépes berendezés offline fizikai javítási szolgáltatásai;
 7. offline adattárolási szolgáltatások;
 8. reklámszolgáltatások, különösen újságban, hirdetőtáblákon és televízióban;
 9. telefonos ügyfélszolgálat;
 10. oktatási szolgáltatások, kizárólag levelező oktatás formá­jában, különösen a postai szolgáltatások igénybevételével;
 11. közvetlen emberi közreműködéssel történő, hagyományos árverési szolgáltatások, függetlenül az ajánlattétel módjától;
 12. videokomponenst is tartalmazó telefonos szolgáltatások, más néven videofon-szolgáltatások;
 13. az internethez és a világhálóhoz való hozzáférés biztosítása, valamint az interneten keresztül nyújtott telefonos szolgáltatások.
ltatások azonosítása? Az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a szolgáltatás teljesítési helye ott taláható, ahol a szolgáltatást igénybe vevő nem adóalany letelepedett, letelepedés hiányában pedig, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van. Az adófizetési kötelezettség teljesítése érdekében azonban adminisztrációs egyszerűsítésre van lehetőség – erről bővebben a MOSS rendszer bemutatásánál írunk.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

E-Kereskedelem 2017 – Konferencia

Jogi szabályozás, Adózás, Bizonylatolás
Időpont: 2017.06.12
Előadók: Dr. Kálmán Kinga, Dr. Kelemen László, Rácz Gábor
Ár: 24.980 Ft helyett 17.485 Ft
RÉSZLETEK ÉS JELENTKEZÉS

Számlázási Kézikönyv 2017

Számlázási Kézikönyv 2017

Minden, amit a számlázásról tudni kell
Szerző: Dr. Kelemen László
Ár: 8.900 Ft helyett 5.900 Ft
RÉSZLETEK ÉS MEGRENDELÉS