Bizonylatkorrekciók VI. – A helyesbítés elszámolása

Szerző(k): Dr. Kelemen László | 2017.09.21 | Számlázás, bizonylatolás

A témában íródott eddigi bejegyzéseinkben körbejártuk azokat a témákat, hogy milyen esetekben, illetve milyen formában szükséges/lehetséges a kiállított számlát helyesbíteni. Jelen bejegyzésünkben végezetül a helyesbítés elszámolására vonatkozó szabályokat ismertetjük.

Főszabály szerint a fizetendő adót a teljesítés időpontját magában foglaló adóbevallásban kell rendezni. A számla helyesbítése esetén ugyanakkor speciális szabályok alkalmazandók:

(1) ha a módosítás nem érint adóalap-, vagy fizetendő adó módosítást, akkor a módosítás gyakorlatilag valamely formai hiányosságot orvosol, ilyen esetekben nem szükséges az adóbevallásban szerepeltetni a korrekciót

(2) ha a korrekcióval az adóalap- és vagy a fizetendő adó is megváltozik, az alábbi szabályok alkalmazandóak:

a. ha az adóalap, vagy fizetendő adó összege növekszik (azaz az adóalany helytelenül kevesebb adóalapot, vagy áthárított adót tüntetett fel a számlán), akkor – mivel főszabály szerint a fizetendő adó az ügyet teljesítésének időpontjához kapcsolódik, az adóalany az elkövetett hibát önellenőrzéssel korrigálhatja és önellenőrzési pótlék megfizetésével helyesbítheti korábbi adóbevallását;
b. ha az adóalap, vagy a fizetendő adó összege csökken (ez történhet adminisztratív hiba korrekciója, vagy utólagos adóalap-csökkentés miatt is) akkor a korrekció (mint fizetendő adót csökkentő tétel) akkor vehető figyelembe, amikor a

i. az eredeti számlát érvénytelenítő számla vagy az azt módosító számla a jogosult személyes rendelkezésére áll;
ii. a jogosultnak az ellenértéket, az előleget vagy a betétdíjat visszatérítik (ha számlakibocsátás nem történt).

Nem tartozik a számlahelyesbítések közé, de a jogszabály [áfa törvény 153/B. §] a fentieken túl még két alesetet említ, mint az adóalap és/vagy fizetendő adó csökkentésére okot adó körülményt. A lenti két speciális esetben az adóalapot, fizetendő adó csökkenését az alábbi időpontokban lehet figyelembe venni:

iii. jogosultnak a pénzt visszatérítik a speciális pénzvisszatérítéses promóció esetében;
iv. a termék Közösség területéről történő kiléptetésének hatóság általi igazolása az adóalany, az eredeti számlát módosító számla a jogosult személyes rendelkezésére áll (abban az esetben, ha a termék az értékesítés teljesítését követő 360 napon belül elhagyja a Közösség területét, de az adóalany ezen tényt az értékesítéstől számított 90 napon belül nem tudta igazolni).

Számlázási Kézikönyv 2017

Számlázási Kézikönyv 2017

Minden, amit a számlázásról tudni kell

Szerző: Dr. Kelemen László
Ár: 8.900 Ft helyett 5.900 Ft

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.