Elektronikus számlázás III. – EDI technológia

Szerző(k): Dr. Kelemen László | 2017.10.12 | Számlázás, bizonylatolás

Az elektronikus számlázásról szóló blog bejegyzéseinkben elsőként az elektronikus számlázás alapelveit, majd a PKI tecjnológiát ismertettük. Jelen írásban bemutatjuk az elektronikus adatcsere rendszert, röviden EDI-t, és annak alkalmazásának és használatának feltételit.

Az elektronikus adatcsere rendszerben (Electronic Data Interchange – EDI) kibocsátott számlák alkalmazásának feltétele az, hogy a számlakibocsátásra kötelezett és a termék beszerzője, szolgáltatás igénybe vevője előzetesen és írásban megállapodjon az EDI alkalmazásáról és használatáról.

Az EDI rendszer a PKI technológiával szemben sokkal zártabb kapcsolat egy-egy adóalany közötti (általában folyamatos) gazdasági kapcsolatot feltételez. A Számlázó rendelet tartalmazza azt a kitételt, hogy „ha a felek az elektronikus számlát elektronikus adatcsererendszerben (a továbbiakban: EDI) elektronikus adatként kívánják létrehozni és továbbítani, az EDI alkalmazására és használatára az Áfa tv. 175. § (3) bekezdés a) pontjában előírt előzetes és írásos megállapodási kötelezettségüknek az 1. mellékletben meghatározott szerződés megkötésével is eleget tehetnek” [Számlázó rendelet 14. §]. Ezzel összhangban a Számlázó rendelet melléklete tartalmazza az EDI mintaszerződést, amelynek megkötésével (és alkalmazásával) az adóalanyok megfelelnek az elektronikus számlázás feltételeinek. A jogszabályi környezet tehát a minta szerződés elfogadásával és az annak megfelelő eljárással adottnak veszi a hármas feltétel teljes érvényesülését az EDI rendszerben, hiszen az áfa törvény 175. § (2) bekezdésének b) pontja alapján „az elektronikus számla […] eredetének hitelességére és adattartalmának sértetlenségére vonatkozó követelményeknek történő megfelelése úgy is biztosítható, ha az elektronikus számlát […] az elektronikus adatcsererendszerben (a továbbiakban: EDI) elektronikus adatként hozzák létre és továbbítják.” Azaz a jogszabály szerint az EDI rendszerben kibocsátott és továbbított számlák esetén adottnak kell venni a feltételek megvalósulását.

Az utolsó elektronikus számlázással kapcsolatos bejegyzés részben az elektronikus számlák megőrzéséről fogunk írni. Külön bekezdés fog szólni az EDI-ben előállított számlák archiválásának módjáról.

Számlázási Kézikönyv 2017

Számlázási Kézikönyv 2017

Minden, amit a számlázásról tudni kell

Szerző: Dr. Kelemen László
Ár: 8.900 Ft helyett 5.900 Ft

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.