Kényszerű márkahűség – Levásárol(tat)ható a hibás termék vételára?

Szerző(k): Dr. Kálmán Kinga | 2017.08.17 | Fogyasztóvédelem és e-kereskedelem

„Sajnos a hibás termék kicserélését nem tudjuk vállalni, viszont a kifizetett vételárat teljes egészében levásárolhatja üzletünkben”.

A fenti tájékoztatással gyakorta találkozhatunk termékhiba bejelentése során, amely következtében jellemzően akkor is élünk a „levásárlás” lehetőségével, ha már nem vagyunk feltétlenül meggyőződve az adott vállalkozás termékeinek megfelelő minőségéről. Vajon jogszerűen kényszerül egy ilyen lépésre a fogyasztó? Mikor és milyen feltételek mellett alkalmazható a „levásárlás” intézménye?

Mindenekelőtt tekintsük át gyorsan a hibás teljesítés következtében igénybe vehető kellékszavatossági jogok körét. A hiba korrigálása érdekében a fogyasztó elsődlegesen kijavítást vagy kicserélést követelhet, amennyiben ezekre nincs lehetőség, akkor kerülhet sor a terméknek a fogyasztó általi, de a vállalkozás költségén történő kijavítására vagy kijavíttatására, a teljesítéssel arányos árleszállításra, avagy a szerződéstől való elállásra.

A vételár levásárlásának lehetősége ezen szavatossági jogok közül az elállással hozható összefüggésbe, ezért azt szükséges megvizsgálnunk, mennyiben felel meg az elállás szabályainak, ha a vételár visszafizetése helyett újabb vásárláshoz lesz kötve a fogyasztó.

Az elállás a szerződés olyan jellegű megszüntetését jelenti, mely során a feleknek az eredeti állapot helyreállítását kell megvalósítaniuk, tehát kölcsönösen olyan helyzetbe kell hozniuk egymást, mintha a szerződést egyáltalán nem kötötték volna meg. Jelen esetre leegyszerűsítve: a fogyasztónak vissza kell adnia a terméket, a vállalkozásnak pedig vissza kell adnia a megfizetett vételárat.

Amikor az eladó az elállás következtében kizárólag a megfizetett vételár levásárlását teszi lehetővé, akkor megsérti a helyreállítási kötelezettségét, hiszen a fogyasztót gyakorlatilag egy új szerződés megkötésére kényszeríti. Önmagában azonban a levásárlás felajánlása nem jogellenes, de annak mindig a pénzvisszafizetés alternatívájaként kell megjelennie, ebből adódóan nem utasítható el a fogyasztó árvisszatérítési igénye sem, ha nem kíván élni a levásárlás lehetőségével.

Ezen megállapítások alapján zárásképp egészítsük ki a példamondatunkat, hogy összhangba kerüljön a fogyasztóvédelmi szabályokkal:

„Sajnos a hibás termék kicserélését nem tudjuk vállalni, viszont a kifizetett vételárat választása szerint visszatérítjük, vagy teljes egészében levásárolhatja üzletünkben”.

Szerző: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina
Ár: 12.900 Ft helyett 9.900 Ft

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Kálmán Kinga

Dr. Kálmán Kinga
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
kinga.kalman@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja