Követelések elengedése II. (SZJA)

Szerző(k): Dr. Pályi Zoltán | 2017.09.08 | Követeléskezelés

Amennyiben egy belföldön működő társaság úgy dönt, hogy elengedi egy követelését amely magánszeméllyel szemben áll fenn, akkor a magánszemély oldalán bevétel keletkezik. Még mielőtt tovább lepnénk az adó megállapításához, ezen ponton meg kell vizsgálni a szerzés körülményeit, illetve a felek között fennálló jogviszonyt, ugyanis nem mindegy hogy független fél avagy a társaságnál munkaviszonyban lévő magánszemély felé történik a követelés elengedés. Ha független félről van szó, akkor az elengedett követelés egyéb jövedelemnek fog minősülni amely a magánszemély oldalán személyi jövedelemadó kötelezettséget fog keletkeztetni az SZJA törvény 28.§ (7) bekezdésének rendelkezése alapján és tekintettel arra, hogy az egyéb jövedelem az összevont adóalapba beletartozik, így az EHO tv. 3.§ (1) bekezdése szerint a kifizetőt más szóval a belföldi társaságot 22%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség terheli. Fontos azonban kiemelni, hogy az EHO megállapítása és megfizetés valamint annak bevallása a társaságot (kifizetőt) terheli azonban az szja megállapítása és megfizetése, mivel egyéb jövedelemként adózik, a magánszemély oldalán keletkeztet adómegállapítási, adófizetési (tárgynegyedévet követő hónap 12-éig) és bevallási kötelezettséget (tárgyévet követő május 20-ig).

Szerző: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina
Ár: 12.900 Ft helyett 9.900 Ft

Fontos megjegyezni azonban, hogy ha a követelés pénzügyi intézmény felszámolása miatt szűnik meg, akkor az SZJA törvény 7.§ (1d) pontja alapján a magánszemély oldalán nem eredményez adókötelezettséget. Ez egy 2015 július 7-én hatályba lépett, azaz még viszonylag friss szabály, ugyanakkor bármely adóév tekintetében lehet alkalmazni.

Térjünk vissza még arra az esetre, amikor a magánszemély munkaviszonyban van a társaságnál, ugyanis ebben az esetben az elengedett követelés úgy adózik mintha munkaért kapott volna a magánszemély, azaz nem önálló tevékenységből származó bevétel lesz hiszen az SZJA törvény 25.§ (1) bekezdése úgy fogalmaz, hogy nem önálló tevékenységből származó bevételnek minősül minden olyan bevétel amelyet a magánszemély e tevékenységével összefüggésben, vagy egyébként az e tevékenysége alapjául szolgáló jogviszonyára tekintettel megszerez. Ennek értelmében az elengedett követelés összegét először is fel kell bruttósítani majd meg kell állapítani az adóelőleget és az egyéni járulékokat s végezetül a munkáltatót terhelő járulékokat (szocho és szakképzési hozzájárulás) is meg kell állapítani és a tárgyhót követő hónap 12 napjáig bevallást kell benyújtani.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.