Ne váltson másik honlapra, itt az új váltótörvény!

Szerző(k): Dr. Kesseő-Balogh Péter | 2018.02.08 | Követeléskezelés

2018 január 1. napján hatályba lépett az új váltó törvény.

A váltóról a legtöbb ember nagyon keveset tud, legfeljebb Jókainál vagy Mikszáthnál szerzett a váltóval kapcsolatban némi irodalmi élményt, holott már a középkor óra fizetőeszközként jelen van a kereskedelmi forgalomban. A 20. században az 1930. évi genfi nemzetközi váltójogi egyezmény teremtette meg a váltójog szigorú szabályainak nemzetközi keretrendszerét, amelyhez még a szocialista jogrendszerünk is csatlakozott a nemzetközi imperializmus elleni öldöklő harc ellenére az 1965. évi 1. törvényerejű rendelettel.

Mi is a váltó?

Egy olyan forgatható értékpapír, amelynek kiállítója vagy elfogadója arra vállal feltétlen kötelezettséget, hogy a váltón meghatározott összeget, meghatározott időben és helyen a váltó jogosultjának megfizeti.

Két fő típusa alapján megkülönböztetjük a saját váltót, amikor a váltó kiállítója kötelezi magát, hogy a váltón feltüntetett összeget a megjelölt helyen és időben megfizeti a megjelölt személynek, illetve az idegen váltót, amikor a váltót kibocsátó egy harmadik személyt (címzett) szólítja fel arra, hogy a váltóban megjelölt személy részére fizesse meg a meghatározott összeget.

Szerző: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina
Ár: 12.900 Ft helyett 9.900 Ft

Az értékes áruhiteleket bonyolító kereskedők körében a váltó használatának preferálása annak egyszerűségében keresendő. Akár egy jegyzetfüzetből kitépett és zsírkrétával megírt lap is minősülhet váltónak, ha megfelel a törvényben foglalt előírásoknak, , továbbá a váltóval járó fizetési kötelezettség független az ügylet egyéb körülményeitől.

Mindegy tehát, hogy az áru nem felel meg valamilyen okból a szerződésben foglalt feltételeknek, a váltó alapján fizetni kell! Ha a fizetés elmarad, igényünket a váltókövetelés sajátos és privilegizált természetét alapul vevő, szigorú szabályok szerint folyó, nagyon rövid határidőkkel operáló váltóperben érvényesíthetjük (a II. világháború előtti ügyvédi társadalom még differenciált volt köz- és váltó ügyvédek szerint). Korábban a váltóperek részletszabályait elszórva lehetett megtalálni, 2018. január 01. napjától azonban e szabályok már az új törvényben lelhetők fel.

A váltó másik nagy előnye, hogy forgatható papír, azaz átruházható, amelynek következtében valamennyi váltóból eredő jog átszáll, és a váltóátruházó ellenkező kikötés hiányában felelős a váltó elfogadásáért és kifizetéséért. Továbbá, ha azonnal pénzhez szeretnénk jutni, a váltót annak esedékessége előtt akár el is adhatjuk egy banknak (ez a leszámítolás). Végül most már nem csak a Magyar Nemzeti Bankban lehet kifizetés végett bemutatni a váltót, hanem abban a hitelintézetben is, amely az idegen váltó címzettje, illetve a saját váltó kiállítója  számára fizetési számlát vezet.

Az új váltójogi törvény a fentieken kívül számos részletszabályt tartalmaz, így mielőtt az üzleti életben erre a gyöngyszemre esik a választásunk, mindenképpen érdemes szakemberrel néhány szót váltani!

Megítélésünk szerint a váltó szerepe, mint pénzhelyettesítő eszköz a gazdasági életben a közeljövőben növekedni fog, így ezen bevezetőt követően néhány további cikk erejéig részletesebben is ismertetni kívánjuk a váltó intézményét és az abban rejlő lehetőségeket.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Kesseő-Balogh Péter

Dr. Kesseő-Balogh Péter
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Mediátor | Alapító equity partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
peter.balogh@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja