Dr. Fehér Attila

Ügyvéd

Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda

attila.feher@ecovis.hu

2012-ben a Széchenyi István Egyetem, Állam- és Jogtudományi Karán diplomázott, 2017-ben az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében munkajogi szakjogász végzettséget szerzett, majd 2018-ban jeles eredménnyel szakvizsgázott. 2015-ben érkezett az Ecovis magyarországi jogi csapatához.

Kiemelt szakterületei a munkajog, az adatvédelmi jog és a társasági jog, emellett jelentős gyakorlattal rendelkezik a gazdasági jog, a szerződések joga, a csőd- és felszámolás jog, az ingatlan jog, a településrendezési- és építési jog, az összeolvadások és felvásárlások (M&A), valamint a peres képviselet területén.

Jelentős elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik a tágan vett munkajog területén: peres képviselet ellátása munkáltatói- és munkavállalói oldalon; munkaszerződések, munkáltatói intézkedések, szabályzatok készítése; optimális munkajogi környezet kialakításával kapcsolatos tanácsadás, ideértve a munkaviszonyt érintő adatvédelmi kérdéseket is; cégek munkajogi átvilágítása.

Az iroda adatvédelmi tisztviselői feladatait is ellátva jelentős szaktudással és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik adatvédelmi átvilágítások lefolytatásában, valamint a GDPR rendelkezéseinek megfelelő belső szabályozási környezet kialakításában.

Kiemelt szakmai tapasztalatot szerzett társasági jogi ügyekben. Magyar- és külföldi tulajdonosi körrel rendelkező társaságok alapításával, működtetésével és megszüntetésével kapcsolatosan látott el jogi tanácsadói tevékenységet magyar és angol nyelven.

Sokrétű tapasztalata van külföldi és magyar tulajdonú középvállalatok napi szintű jogi támogatásában, többek között társasági-, kereskedelmi-, gazdasági-, ingatlan-, munkajogi és peres ügyekben magyar és angol nyelven egyaránt.

Dr. Jean Kornél irodavezető ügyvéd szakmai irányítása mellett részt vett több M&A és due diligence projektben, kamatoztatva társasági-, gazdasági- és munkajogi ismereteit.

Mind eseti, mind pedig állandó megbízók részére rendszeresen szerkeszt szerződést ingatlan adásvétellel kapcsolatosan, jelentős tapasztalattal rendelkezik telekalakításai, területszabályozási és építési ügyekben.

Amellett, hogy ügyvédi szolgáltatásokat döntően gazdasági társaságok részére nyújt, gyakorlattal rendelkezik hagyatéki eljárásban, személyhez fűződő jogok megsértésével kapcsolatos (ideértve magánvádas büntetőügyeket is), és sajtó-helyreigazítási ügyekben is.

Valamennyi szakterületén angol nyelven is praktizál a magyar mellett.