Dr. Molnár Gergő Zsolt

Ügyvéd | Partner

Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda

gergo.molnar@ecovis.hu

Dr. Molnár Gergő Zsolt az Ecovis Hungary Legal bankjoggal, vállalati követeléskezeléssel és gyógyszerjoggal foglalkozó munkacsoportjának vezetője. A kiemelt szakterületek mellett a munkacsoport tevékenysége kiterjed még az adatvédelemi jog, a munkajog és széles értelemben vett társasági jog területére is.

2001-ben a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán diplomázott. 2003-ban elvégezte a Magyar Könyvvizsgálói Kamara adótanácsadói képzését, és adószakértői igazolványt szerzett. 

Pályafutását Dr. Bányai Péter ügyvédnél kezdte, majd a Dr. B. Szabó Gábor és Társai Ügyvédi Irodában töltött kilenc év után 2011-ben csatlakozott az Ecovis magyarországi jogi csapatához. 2005 óta a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja, ahol 2012-2018 között a Felvételi Bizottság elnöki tisztségét tölti be. 2020-tól kezdődően gazdasági jogból jogi szakvizsga cenzor.

Jogi szakterülete a gazdasági jog. Több éves tapasztalattal rendelkezik bankjogi területen, valamint vállalati követeléskezelési területen. Jelentős szakmai gyakorlatot szerzett a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz forgalmazással összefüggő jogi ügyek – pl. ezen termékek forgalmazásához kapcsolódó speciális versenyjogi, fogyasztóvédelmi ügyek, egészségügyi szolgáltatókkal összefüggő szerződések – intézésében. 

Kiemelt tevékenységi körébe tartozik a munkajog területén a munkáltatók jogi képviselete, ezen belül a különböző munkajogi szabályzatok elkészítése, az átszervezések, leépítések hatékony lebonyolítása, valamint a peres gyakorlat. A társasági jog minden területével foglalkozik az alapítástól kezdve a módosításokon, és az egyesülésen, vagy szétváláson keresztül a végelszámolásig. A védjegyjog speciális területén is átfogó ismeretekkel rendelkezik.

Szakmai tevékenységét magyar, angol, német és olasz nyelven végzi.