Dr. Szigeti-Szabó Andrea

Ügyvéd | Partner | Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Balogh, Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda

szigetiszabo@ecovis.hu

2011-ben az ELTE ÁJK-n diplomázott, majd 2013-ban a PPKE Deák Ferenc Intézetében tőkepiaci és bank szakjogász képzésen vett részt. Szerepel a Közbeszerzési Hatóság által vezetett, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékében. 2013-ban érkezett az Ecovis magyarországi jogi csapatához.

Jogi szakterületei a közbeszerzési jog, az önkormányzati jog egyes speciális területei, az ingatlanjog, a társasági jog és a munkajog.

Kiemelt tevékenységi körébe tartozik a közbeszerzési eljárások teljes körű, minden részletre kiterjedő komplex lebonyolítása az ajánlatkérőnek minősülő szervezetek számára. Emellett a közbeszerzési eljárásokban ajánlattevőként résztvevő társaságok képviseletét is ellátja számos iparágban, pl. építőipar, marketing és reklámszolgáltatások, orvosdiagnosztika. Az önkormányzati jog területén jelentős tapasztalattal rendelkezik a várakozási-parkolási közszolgáltatás minden elemére kiterjedő (parkolás-üzemeltetés, fogyasztóvédelem, adatvédelem, munkajog, szerződési jog, stb.) jogi ügyek intézésében.

Különböző tevékenységi körű gazdasági társaságok állandó képviselőjeként főként az ingatlan- és cégjogi kérdések, munkajogi problémák megoldása, munkajogi szabályzatok és egyéb dokumentumok, valamint a peres ügyek tartoznak a feladatkörébe. A társasági jog széles területével foglalkozik az alapítástól kezdve a módosításokon és az átalakuláson át a társaság megszüntetéséig.

Szakmai tevékenységét magyar és német nyelven végzi.