Dr. Vizsy Gábor

Ügyvéd

Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda

gabor.vizsy@ecovis.hu

Jogi tanulmányait az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán folytatta, ez alatt egy budapesti ingatlanfejlesztő cég mellett működő ügyvédi irodában dolgozott gyakornokként és szerzett az ingatlanjog területén tapasztalatot. 2016-ban szerezte meg a jogi diplomát, majd egy budapesti vegyes praxisú ügyvédi irodában folytatta szakmai pályafutását.

2017-ben ügyvédjelöltként csatlakozott az Ecovis Hungary Legal csapatához, majd 2021 óta ügyvédként folytatja munkáját.

Kiemelt szakterületei az ingatlanjog, a bányajog és a kisajátítás. Emellett jelentős gyakorlattal rendelkezik a szerződések joga, a településrendezési- és építési jog, valamint a peres képviselet területén.

Munkája során jelentős elméleti és gyakorlati tapasztalatokat szerzett a bányajog, azon belül is a külfejtéses bányászat területén, és az azzal kapcsolatos bányászati és más hatósági (pl.: földvédelmi) eljárások, valamint a járulékos tevékenységek (területi igény biztosítása, bányászati célú kisajátítások) terén.

Többéves tapasztalattal rendelkezik a kisajátítás területén, rendszeresen képvisel önkormányzatokat és bányászati cégeket hatósági és peres eljárások során.

Kiemelkedő ismeretei vannak a termőföldeket érintő ügyletekben. Rendszeresen szerkeszt tulajdonátruházásra és földhasználat átengedésére vonatkozó szerződéseket és ad tanácsot termőföldet érintő kérdésekben. Emellett képviseli az ügyfeleket a vonatkozó hatósági (pl.: földvédelmi és földminősítési) és peres eljárásokban.

Mind eseti, mind pedig állandó megbízók részére rendszeresen szerkeszt szerződést ingatlan adásvétellel kapcsolatosan, jelentős tapasztalattal rendelkezik telekalakításai, területszabályozási és építési ügyekben.