Webshop-fogyasztói jogviták online vitarendezése az EU-ban

Szerző(k): Dr. Kálmán Kinga | 2017.04.25 | Fogyasztóvédelem és e-kereskedelem

Ha alternatív vitarendezési testülettől kap névre szóló e-mailt, ne lepődjön meg, Ön egy online vitarendezési eljárás részesévé vált!

A webáruházak elmúlt években tapasztalt rohamos terjedése és a belső piaci szabad árumozgás bővülése okán az Európai Unió szükségesnek látta egy olyan online alternatív vitarendezési felület kialakítását, amely lényegesen megkönnyíti a felek között a panaszkezelést.

Ennek eredménye, hogy az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók a webshopon keresztül vagy egyéb elektronikus eszköz útján (pl.: sms) vásárolt termékekkel, és ily módon igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatban már nem csak papír alapon, hanem online módon is kezdeményezhetnek bíróságon kívüli vitarendezést az Unióban letelepedett kereskedőkkel szemben.

A fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló 524/2013/EU rendelettel létrehozott, és az Unió által fenntartott online vitarendezési platform teljes mértékben digitalizálta az eljárást, méghozzá az Unió összes hivatalos nyelvén. Nem csak a fogyasztó terjesztheti elő panaszát elektronikusan, de a vállalkozás is jogosult online – személyes megjelenési kötelezettség nélkül – védekezni, illetve maga az eljáró vitarendező fórum is digitális keretek között tartja a kapcsolatot a résztvevőkkel.

Az eljárás további előnye, hogy a legtöbb tagállamban díjmentesen kezdeményezhető, amiből egyenesen következik az is, hogy egyre több fogyasztó fogja majd igénybe venni a vitarendezés ezen új formáját. Nem meglepő tehát, ha a jövőben a vállalkozásunk e-mail fiókjában megszaporodnak a „meghívások” az új generációs panaszügyintézésre.

Fontos kihangsúlyozni, hogy a vállalkozások a legtöbb tagállamban – így Magyarországon is – kötelesek érdemben részt venni az alternatív vitarendezési eljárásokban, ellenkező esetben pénzbírsággal, illetve egyéb fogyasztóvédelmi szankciókkal sújthatók.

A fenti jogkövetkezmények elkerülése végett, ha vállalkozásunk fogyasztói panaszt kap az online vitarendezési platform oldaláról, úgy mindenképpen meg kell tenni a szükséges nyilatkozatokat az előírt 10 napos határidőn belül.

Az online vitarendezésre hatáskörrel rendelkező fórumok saját – tagállami szintű – eljárási szabályaik szerint járnak el, így az ügy végén meghozott érdemi döntések kötelező ereje is tagállamonként változhat, de a cél valamennyi esetben a felek közötti egyezség létrehozása.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Kálmán Kinga

Dr. Kálmán Kinga
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
kinga.kalman@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja

E-Kereskedelem 2017 – Konferencia

Jogi szabályozás, Adózás, Bizonylatolás
Időpont: 2017.06.12
Előadók: Dr. Kálmán Kinga, Dr. Kelemen László, Rácz Gábor
Ár: 24.980 Ft helyett 17.485 Ft
RÉSZLETEK ÉS JELENTKEZÉS