Üzleti mediáció a pereskedés helyett

Szerző(k): Dr. Zalavári György LL.M. | 2018.03.22 | Követeléskezelés

Az üzleti mediáció az üzleti, kereskedelmi életben a vitarendezés gyors, költséghatékony és magánjellegű formája, amelynek sikere a felek konszenzusra való képességétől függ. A vitában nem a felek által közösen megbízott közvetítő (mediátor) hoz a felek ügyében döntést, ő csupán segíti a feleket a konszenzus elérésében. A közvetítő személyes egyeztetéseken igyekszik feltárni az egyes álláspontok mögött rejlő gondolkodást, érdekeket, célokat, és az ezek közelítéséhez vezető lehetséges megoldásokat.

Magyarországon a mediáció a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény rendelkezései alapján vált lehetségessé, mint a bírósági eljárások melletti vitarendezés új formája.

De melyek a leggyakrabban előforduló esetei az üzleti mediációnak? Ide tartoznak – a teljesség igénye nélkül – azok a jogviták, melyek szerződésszegésből, a cégtulajdonosok közötti ellentétekből, a menedzsment és a tulajdonosi kör közötti feszültségből, a cégeknek a beszállítókkal és a forgalmazókkal kialakult érdekellentéteiből, a kártérítési felelősség felmerüléséből, valamint a szellemi tulajdon megsértéséből alakulnak ki.

Szerző: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina
Ár: 12.900 Ft helyett 9.900 Ft

Ezek mindegyikében van mód arra, hogy a költséges, bonyolult és hosszadalmas pereskedés helyett a felek mediátor segítségével tegyenek pontot a vitás kérdések végére. A közvetítő útján történő megoldáskeresés a bírósági úttal szemben a következő előnyöket nyújtja.

Főként a 2018 elején hatályba lépett új polgári perrendtartás tükrében lényeges, hogy a mediáció során nincs bizonyítási teher, nem kell drága és hosszadalmas bizonyítási eljárást lefolytatni.

A felek által közösen elfogadott egyezségnél nagyobb az önkéntes végrehajtás esélye, mint a bíróság által a vesztes fél kötelezésével történő döntéshozatalnál. Így kisebb az esélye annak, hogy a vesztes fél végrehajtást akadályozó praktikákat alkalmazzon az igényérvényesítés során. A közvetítői eljárás gyorsasága is kiemelhető az előnyök közül a bírósági ügyek több éven átívelő folyamatához képest.

A nagyobb értékű ügyekben lényegesen olcsóbb a mediáció a bírósági eljárásnál. A mediációban valamennyi fél igénye érvényesül valamilyen módon; így nincs vesztes fél, míg a bírósági eljárásban ez elkerülhetetlen. A közvetői eljárásban a jogon kívüli témákban is érvényesíthető igények (pl. elévült követelés, szerencsejátékból fakadó igények) ugyancsak orvoslást nyerhetnek, illetve egyedi üzleti megoldások is születhetnek, amelyek a bíróság előtt nem kapnának teret.

A gazdasági élet szereplői számára az is fontos lehet, hogy ebben az eljárásban nincs alárendeltségi viszony, a bírósági felsőbb tekintély itt nem érvényesül. Marketingelőny lehet, hogy a jogvitáról nem értesül a nyilvánosság, hatóság, bíróság, a felek között marad az ügy, és a mediátort is titoktartás terheli, mivel a mediációs tárgyalások – a bírósági eljárással szemben – nem nyilvánosak.

Fontos tudni, hogy a közvetítői eljárást a bírósági eljárásrend is támogatja, hiszen ez a bírósági leterheltséget csökkenti. Ezért a per megkezdése előtt, de annak folyamata alatt is mediátorhoz lehet fordulni. Az utóbbi esetben a bíróság a peres eljárást fel is függeszti a mediáció befejezéséig. A törvény illetékkedvezményekkel is támogatja, ha a felek mediáció során hozzák létre az egyezségüket.

Ezen túlmenően a bíróság lehetőséget biztosít arra is, hogy akár a per előtt, akár annak során a közvetítői eljárásban született megállapodást bírósági egyezségbe is foglalhassák a felek, biztosítva ezzel ugyanazt a végrehajthatóságot, amely a hosszú peres eljárásban megszülető jogerős ítéletet is jellemzi.

Ha a fentiek olvasása során Önben is felmerült, hogy üzleti vitájában a hosszadalmas bírósági pereskedés helyett szívesen keresné mediációs eljárással a megoldást, az Ecovis Hungary Legal mediátorai örömmel segítenek!

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Zalavári György LL.M.

Dr. Zalavári György LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gyorgy.zalavari@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja