Végrehajtható-e a végrehajthatatlan?

Szerző(k): Dr. Hortobágyi Sándor | 2017.06.14 | Követeléskezelés

Széles körben ismert szabály, miszerint bizonyos jövedelmek, juttatások (pl. családi pótlék, gyermektartásdíj, rokkantsági járadék stb.) mentesek a végrehajtási eljárásban a behajtás alól.

Lehetséges-e a fentiek ellenére, hogy ezen járandóságok is érintettek lesznek a végrehajtásban? Sajnos igen! Nézzük meg, mi áll ezen ellentmondás mögött!

A hatályos végrehajtási törvény (1994. évi LIII. tv.) két külön fejezetben tárgyalja a jövedelmekre vezetett végrehajtás és a – némi leegyszerűsítéssel – bankszámla összegre vezetett végrehajtás (avagy inkasszó) szabályait. Mindkettő fejezet tartalmaz ún. mentességi szabályokat, ám amíg a jövedelemvégrehajtás tárgyánál fogva minősít egyes juttatásokat mentesnek, addig a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeg tekintetében bizonyos számítások alapján, mértékénél fogva mentes az adós vagyona.

Ennek a két, látszólag jól elkülönült végrehajtási fejezetnek azonban lehet (kvázi konkuráló) metszéspontja: példának okáért családi pótlékot kap, illetve gyűjt valaki bankszámlára.

Amennyiben az eljáró végrehajtó ilyen bankszámlára nyújt be inkasszót, a bank – kúriai joggyakorlat által is alátámasztott módon – nem jogosult és nem is köteles azt vizsgálni, hogy a bankszámlán lévő egyenleg milyen jogcímű terhelések és jóváírások összességeként alakult ki. Kizárólag azt köteles ellenőrizni, hogy a bankszámla egyenlege meghalad-e bizonyos, a végrehajtási jogszabályban leírt mértéket, amely mérték figyelembe vételével az inkasszó teljesítésére köteles!

Hangsúlyozzuk: ez nem azt jelenti, hogy a jogcímük okán mentes jövedelmek, mivel bankszámlán vannak, innentől kezdve mégsem mentes juttatások. Elsősorban arra kívántunk rámutatni, hogy önmagában egy bármely bankszámlára vezetett beszedés teljesítése sem a végrehajtó, sem a bank részéről nem minősül jogszerűtlen eljárásnak, akárhonnan is származik a bankszámlán kezelt összeg.

Természetesen ilyen esetben az adósnak megvan az arra vonatkozó joga és lehetősége, hogy az ilyetén módon szabályos eljárás során elvont összeget visszaszerezze, és bizonyítsa, hogy az elvont összeg forrása egy mentes juttatás, azonban ez nyilvánvalóan kedvezőtlenebb pozíciót jelent, hiszen itt már az adósnak kell a pénze után mennie.

Szerző: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina
Ár: 12.900 Ft helyett 9.900 Ft

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Hortobágyi Sándor

Dr. Hortobágyi Sándor
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
sandor.hortobagyi@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja