2018-tól új (határ)idő-számítás a közigazgatási eljárásokban!

Szerző(k): Dr. Jean Kornél | 2018.02.08 | Ingatlan

2018-tól új időszámítás veszi kezdetét a közigazgatási eljárásokban, hiszen január 1-én hatályba lépett az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény (Ákr.), amely számos változást hozott magával a korábbi szabályozáshoz képest.

Csak, hogy néhány változást említsünk, újdonságként köszönthetjük az ún. egyablakos eljárást, amelyben egy „fő” hatóság jár el az ügyünkben, vagy éppen a közigazgatási határozatokkal szembeni közvetlen bírói jogorvoslat intézményét, ami lehetővé teszi, hogy egy számunkra kedvezőtlen hatósági határozatot közvetlenül a bíróság előtt támadjunk meg, kikerülve ezzel a magasabb szintű közigazgatási hatóságot.

Jelen bejegyzésünkben a reformok sokaságából a határidő-számítást érintő változására szeretnénk felhívni a figyelmet.

Az Alaptörvény kimondja, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok ésszerű határidőn belül intézzék. Ennek az alkotmányos alapjognak a minél hatékonyabb érvényre juttatását tűzte ki célul maga elé az új szabályozás. A cél tehát az eljárások minél gyorsabb lezárása, a hosszadalmas huzavonák felszámolása. A változásokat három eljárásfajtán keresztül mutatjuk be: i) sommás eljárás, ii) automatikus eljárás és iii) teljes eljárás.

Szerző: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina
Ár: 12.900 Ft helyett 9.900 Ft

A sommás eljárást már a korábbi szabályozás is ismerte. Ha a hiánytalanul előterjesztettük a kérelmünket és annak mellékleteit, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél, vagyis a benyújtásakor minden, a döntéshez szükséges bizonyíték rendelkezésre áll, akkor a hatóságnak azonnal – de legkésőbb nyolc napon belül – döntést kell hoznia.

Az automatikus eljárás egy az egyben az Ákr. újítása. Az elektronikus ügyintézés reformjával összefüggésben került bevezetésre ez az eljárás, amelyben egy nap alatt döntést kell hoznia a hatóságnak. Erre az eljárásra – a sommás eljáráshoz hasonlóan – akkor van lehetőség, ha nincs ellenérdekű ügyfél, minden – a döntéshez szükséges – adat rendelkezésre áll, és azt törvény vagy kormányrendelet lehetővé teszi, valamint, ha a döntés mérlegelést nem igényel.

Ha azonban a hatóság megállapítja, hogy nem állnak fenn az előző döntéshozatalok feltételei, akkor végzésben rendelkezik azon szükséges eljárási cselekményekről, és ekkor teljes eljárásban kerül sor a döntés meghozatalára. Erre, és csak erre az eljárási formára intézményesít az új szabályozás egy hatvan napos „bruttó” határidőt, ami csak a teljes eljárásokban irányadó, és azt jelenti, hogy legkésőbb hatvan napon belül érdemi döntést kell hoznia a hatóságnak.

Általános szabályként hatvan nap áll a hatóság rendelkezésére, hogy döntésig eljuttassa az ügyet, amely alól csak az ügyfél mulasztása, az ügyfél számára előírt kötelezettség teljesítésének időtartama és az indokolt döntéssel történt felfüggesztés, továbbá a szünetelés jelent kivételt.

További új elem az órákban megállapított határidő, valamint az is, hogy az ügyintézési határidő abban az esetben is lejár, amennyiben annak utolsó napja olyan napra esik, amelyen a hatóságnál a munka szünetel.

Fontos újításnak számít, hogy a törvény garanciális követelményként azt is előírja, hogy az ügyintézési határidő letelte előtt 15 nappal az ügyben már soron kívül kell eljárni, annak érdekében, hogy az ügyintézési határidő utolsó napjáig az ügy (érdemi) határozattal befejezhető legyen. Sőt! Az ügyintézési határidőt túllépő hatóságot keményen szankcionálja a törvény, hiszen csúszás esetén visszafizetteti a hatósággal az ügyfél részére a lerótt eljárási díjnak megfelelő összeget.

Az új törvény minden követ megmozgat azért, hogy a közigazgatási eljárások ésszerű időben befejeződjenek, ami igencsak kecsegtetően hangzik nekünk, ügyfeleknek. Kíváncsian várjuk az alkalmazását a való életben is.

INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS ÁFA-SZABÁLYOK 2019 – Konferencia

Ingatlanszabályok alkalmazása a közösségi jog tükrében
Időpont: 2019. január 24., csütörtök
Előadók:  Dr. Csátaljay Zsuzsanna

Ár: 29.900 Ft helyett 20.930 Ft
RÉSZLETEK ÉS JELENTKEZÉS

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Jean Kornél

Dr. Jean Kornél
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Irodavezető equity partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
kornel.jean@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja