A Beruházási Ügynökséghez kerülnek az önkormányzati magasépítési beruházások is

Szerző(k): Dr. Szigeti-Szabó Andrea LL.M. , Dr. Csepy Dorottya | 2019.10.31 | Közbeszerzés

2020. január 1. napjával változnak a központi költségvetésből megvalósuló önkormányzati magasépítési beruházásokra vonatkozó szabályok. Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ámbtv.) és az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2019. január 1-jén hatályba lépett rendelkezései új szabályozási környezetet teremtettek egyes magasépítési beruházások vonatkozásában, azonban a központi költségvetési támogatás felhasználásával megvalósuló önkormányzati magasépítési beruházásokra vonatkozó rendelkezések kizárólag 2020. január 1. napjával lépnek hatályba.

Mit jelent ez számunkra a gyakorlatban?

2020. január 1. napjától kezdődően a központi költségvetési támogatás felhasználásával megvalósuló önkormányzati magasépítési beruházások esetén, amelyek kivitelezési becsült értéke meghaladja a Kbt. 113. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárt (jelenleg ez nettó 700 millió forint), a beruházás tervellenőre, beruházás lebonyolítója és építési műszaki ellenőre, valamint járulékos közbeszerzési szolgáltatója kizárólagos joggal a Beruházási Ügynökség.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A Beruházási Ügynökség létrehozásával a Kormány célja az volt, hogy összefogja a kormányzati magasépítési beruházások, valamint a központi költségvetési támogatás felhasználásával megvalósuló önkormányzati magasépítési beruházások egy részét. A Beruházási Ügynökség hatáskörébe tartozik az alábbi magasépítési beruházások előkészítési, beszerzési és közbeszerzési, megvalósítási, valamint gazdasági feladatainak ellátása:

  • január 1. napjától azon kormányzati magasépítések, ahol a kivitelezés becsült értéke meghaladja a 700 millió forintot; valamint értékhatártól függetlenül a Kormány által programszerűen elfogadott kormányzati magasépítési beruházások;
  • január 1. napjától az önkormányzatok központi költségvetésből kapott támogatás felhasználásával történő magasépítési beruházásai, amelyek meghaladják a 700 millió forintot.

Az Ámbtv. pontosan meghatározza a Beruházási Ügynökség hatáskörébe tartozó magasépítési beruházások terminológiáját:

Magasépítési beruházás minden olyan építési beruházás, amely olyan építmény létrehozására, felújítására, bővítésére vagy átalakítására irányul, amelynek a meghatározott rendeltetésétől függően a csatlakozó rendezett terepszint felett egy vagy több építményszintje létesül, és magában foglalja azon sajátos építményfajták körébe tartozó építmények létrehozását, felújítását vagy átalakítását is, amelyek a csatlakozó rendezett terepszint alatt az építmény rendeltetésszerű, biztonságos használatához elengedhetetlenek.

Az általános fogalommeghatározáshoz képest, a központi költségvetési támogatás felhasználásával megvalósuló önkormányzati magasépítési beruházás a helyi önkormányzati vagyoni körbe tartozó ingatlanon, támogatási jogviszony útján biztosított központi költségvetési forrás felhasználásával, a helyi önkormányzat által megvalósításra kerülő magasépítési beruházás.

Az Ámbtv. értelmében az érintett magasépítési beruházások közérdekű célú fejlesztésnek minősülnek. A közérdekű célú fejlesztésnek a Kbt.-ben rögzített kivételi kör szempontjából van jelentősége. A félreértések elkerülése érdekében szükséges felhívni a figyelmet, hogy természetesen nem az építési beruházás, hanem az önkormányzat és a Beruházási Ügynökség együttműködése körében kötött szerződések tartoznak a Kbt. 9. § (1) bekezdés j) pontja szerinti kivételi körbe.

Milyen magasépítési beruházások tartoznak a kivételi körbe?

Természetesen az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló jogszabályok rendelkeznek azon beruházásokról is, melyek kívül esnek a szabályozás tárgyi hatályán. Ennek megfelelően kivételt képeznek különösen

  • azok az állami magasépítési beruházások, amelyek előkészítésének és megvalósításának részletszabályait külön törvény határozza meg, ideértve a kapcsolódó térségfejlesztéssel összefüggő magasépítési beruházásokat;
  • a honvédelmi, katonai, valamint nemzetbiztonsági célú és rendeltetésű építményeket érintő beruházások;
  • a külképviseleteken, illetve a diplomáciai célú építményeken megvalósuló állami magasépítési beruházások;
  • valamint mindazok a beruházások, melyek esetében a Kormány egyedi határozatában a kormányzati magasépítési beruházások megvalósítójának a Beruházási Ügynökség helyett más szervet jelöl ki.

Végezetül hangsúlyozni szükséges, hogy az Ámbtv.-ben foglaltakat nem kell alkalmazni a részben vagy egészben az Európai Unió 2014–2020-as operatív programja és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz forrásainak terhére finanszírozott állami magasépítési beruházás esetén.

A Beruházási Ügynökség mint az érintett magasépítési beruházások megvalósításának felelőse határozza meg az egyes projektek szempontjából legmegfelelőbb ütemezést. Ugyanakkor a feladatkörébe beletartozik annak eldöntése is, hogy a beruházás előkészítési és megvalósítási fázisai alatt esedékes feladatok közül melyek teljesítését kívánja közreműködőkre bízni. Szükséges megjegyezni, hogy mindezen szerződések teljesítése nemcsak a Beruházási Ügynökség mint megbízó érdekeit kell, hogy szolgálja, hanem közvetetten az önkormányzatok érdekeit is, hiszen a Beruházási Ügynökség a központi költségvetési támogatás felhasználásával megvalósuló önkormányzati magasépítési beruházás során feladatait a beruházással érintett helyi önkormányzat nevében és javára látja el.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Szigeti-Szabó Andrea LL.M.

Dr. Szigeti-Szabó Andrea LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Partner | Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
szigetiszabo@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja