A felszámolás elrendelése megszakítja a végrehajtási jog elévülését

Szerző: Dr. Molnár Gergő Zsolt, Dr. Farkas Tímea | 2020.04.16 | Követeléskezelés

Az adós ellen indult végrehajtás szünetel, ha az adósnak nincs lefoglalható vagyontárgya, vagy a lefoglalt vagyontárgy értékesítése sikertelen volt, azaz, ha a követelés behajthatatlan. A szünetelést a végrehajtó állapítja meg. A végrehajtást kérőnek ezt követően öt évig van lehetősége kérni a végrehajtás folytatását, ellenkező esetben a végrehajtási jog és a végrehajtandó követelés elévül.

A végrehajtási jog elévülését azonban bármely végrehajtási cselekmény megszakítja, és ekkor az elévülés megszakadásától vagy az elévülést megszakító eljárás jogerős befejezésétől az elévülés újból kezdődik. Mivel a Vht. nem határozza meg a végrehajtási cselekmény fogalmát, ezért annak eldöntése, hogy adott körülmények között mely cselekmény minősül végrehajtási cselekménynek, a bírói jogértelmezés körébe tartozó kérdés. Annak megválaszolására tehát, hogy egy cselekmény megszakította-e a végrehajtási jog elévülését, a bírói gyakorlat ad választ.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Hogy kaphatunk támogatást a csökkentett munkaidőhöz?

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Adott esetben éppen a felszámolási eljárás megindítása képezte a vizsgálódás tárgyát. A bírói gyakorlat alapján a felszámolási eljárás elévülési időn belül történő megindítása a végrehajtási jog elévülését megszakítja.

A Kúria BH2020.79. számú döntésében rámutatott arra, hogy a végrehajtási eljárás során állami kényszerrel is el kell érni, hogy az adós teljesítse a kötelezettségét, tehát a végrehajtásnak egyetlen célja van: a tartozás behajtása. Nyilvánvalóan eredménytelen a végrehajtás, ha az eljárás az adós lefoglalható vagyona hiányában szünetel. A szünetelésnek ez az oka az adós oldalán felmerülő objektív körülmény, amely a végrehajtás eredményét meghiúsítja, ebben az esetben a végrehajtás céljának, azaz a tartozás behajtásának megvalósítása érdekében a hitelező vagy azt teszi, hogy kéri a szünetelő végrehajtás folytatását, vagy a Cstv. 27. § (2) bekezdés c) pontja alapján (miszerint a hitelező az adóst fizetésképtelennek tartja, mert az adóssal szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt) kéri az adós felszámolásának elrendelését.

Megjegyzendő, hogy az adós ellen a felszámolás kezdő időpontjában folyamatban lévő – a felszámolás körébe tartozó vagyonnal kapcsolatos – végrehajtási eljárásokat a végrehajtást foganatosító bíróságnak (hatóságnak) haladéktalanul meg kell szüntetni, a lefoglalt vagyontárgyakat és a befolyt, a végrehajtás költségeinek levonása után fennmaradó, de még ki nem fizetett pénzeszközöket pedig a kijelölt felszámolónak kell átadni. Az adós felszámolása elrendelésének tehát egyik következménye, hogy a felszámolás körébe tartozó vagyonnal kapcsolatos végrehajtási eljárásokat meg kell szüntetni. Ilyen esetben azonban a végrehajtás alá vont követelés kiegyenlítése a felszámolás keretében folytatódik. A felszámolás a követelés végrehajtására folytatott eljárás folytatása egy más jellegű eljárásban. Erre is tekintettel tehát: az adós felszámolásának kezdeményezése az elévülés megszakítására vezető cselekmény.

MUNKAVISZONY JÁRVÁNYÜGYI VÉSZHELYZET IDEJÉN

[Márc. 11-ei, Márc. 18-ai, Márc. 28-ai, Ápr. 10-ei Kormány rendeletek]
Videókonferencia (Videó hossza: 140 perc)

Előadó: Dr. Horváth István
Ügyvédek: 2 kreditpont!
Ár: 18.900 Ft helyett 14.900 Ft

Ossza meg ismerőseivel:

Dr. Molnár Gergő Zsolt

Dr. Molnár Gergő Zsolt
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Partner
Balogh, Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gergo.molnar@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja