Az elhunyt és élettársa egy szerződés keretében banki széfszolgáltatást vettek igénybe. A szerződést társbérlőként kötötték meg, azaz mindketten jogosultak voltak a széf felett önállóan rendelkezni, a széfben értéktárgyakat elhelyezni, vagy onnan kivenni. Amikor az egyik széfbérlő végrendelkezés nélkül hunyt el, a történetbe bekapcsolódó örökös meglepetten tapasztalta, hogy a hagyatéki eljárásban híre-hamva sincs a széf tartalmának, és azt sem sikerült kideríteni, hogy mit őriztek a széfbe...
Érdemes tudni, hogy a 47/2020. Kormányrendelettel kihirdetett hiteltörlesztési moratórium a fennálló diákhitelek tőke- és kamattartozására egyaránt vonatkozik, ezért a hallgatók törlesztési kötelezettsége 2020. december 31. napjáig szünetel. Ez alatt az időszak alatt a fennálló tartozásokra nem kell késedelmi kamatot fizetni, azonban a törlesztőrészletek önkéntes megfizetésére van lehetőség. A hallgatói hitelrendszer részletes szabályait az 1/2012 (I.20.) Kormányrendelet tartalmazza, mely ...
A Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárásokban szerzett tapasztalataim felhasználásával már korábban írásaimban is foglalkoztam az adathalász tevékenység során megvalósuló csalásokkal, melyeknek a bankszámla-tulajdonosok az áldozatai.   Előző cikkemben hívtam fel a figyelmet arra, hogy múlt év végén egy új módszerrel számos bankszámla-tulajdonos belépési kódját szerezték meg illetéktelen személyek és a kódokkal vissza is éltek, ezzel pedig jelentős kárt okoztak. A cikkben hivatkozta...
Közel egy évvel ezelőtt már írtam arról, hogy a kereskedelmi bankok honlapjain időről időre felbukkannak tájékoztató közlemények, melyekben arra hívják fel az ügyfeleik figyelmét, hogy adathalászok a bank nevében e-maileket küldenek azzal a céllal, hogy megszerezzék az ügyfelek elektronikus bankszámláihoz a belépési kódokat és ezt követően kiürítsék a számláikat. Az adathalászat változatlanul folyik, de a csalók módszerei folyamatosan változnak.   Múlt év végén egy új módszerrel számos...
A régi Munkatörvény könyve alapján volt egy olyan rendelkezés, miszerint ha a munkavállaló a munkaviszonyának fennállása alatt további munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyt akart létesíteni, köteles volt azt a munkáltatójának bejelenteni. Ezt követően pedig a munkáltató dönthetett arról, hogy megtiltja a másodállást vagy sem. Tiltásra akkor volt lehetősége, ha az újabb munkaviszony a munkáltató jogos gazdasági érdekeit veszélyeztette. A bejelentési kötelezettség az új Munkatör...
Árverésen vásárolt ingatlan esetén fontos különbséget tenni a „lakott” és a „beköltözhető” ingatlan között. Önmagában az, hogy az ingatlanban lakik valaki, még nem jelenti azt, hogy lakott állapotban kerül árverésre az ingatlan. A bírósági végrehajtásról szóló törvény meghatározza azokat a feltételeket, amikor egy ingatlant csak lakott állapotban lehet árverésre bocsátani. Amennyiben az árverési vevő lakott állapotban vásárolja meg árverésen az ingatlant, az ingatlanban lakó személyeket kiköl...
A jegybanktörvény értelmében a Pénzügyi Békéltető Testület látja el a fogyasztók és a pénzügyi szolgáltatók között létrejött jogviszonyokból eredő azon vitás ügyeket rendezését, melyekben a fogyasztók bírósági eljáráson kívül akarják szolgáltatójukkal a jogvitáikat rendezni. Az eljárások a fogyasztók kérelmére indulnak, jellemzően valamilyen szolgáltatással összefüggő panasszal kapcsolatban, vagy méltányossági kérelem alapján. Az eljárás célja minden esetben egy egyezség létrehozása. Ennek ér...
Az adós ellen indult végrehajtás szünetel, ha az adósnak nincs lefoglalható vagyontárgya, vagy a lefoglalt vagyontárgy értékesítése sikertelen volt, azaz, ha a követelés behajthatatlan. A szünetelést a végrehajtó állapítja meg. A végrehajtást kérőnek ezt követően öt évig van lehetősége kérni a végrehajtás folytatását, ellenkező esetben a végrehajtási jog és a végrehajtandó követelés elévül. A végrehajtási jog elévülését azonban bármely végrehajtási cselekmény megszakítja, és ekkor az elévü...