A régi Munkatörvény könyve alapján volt egy olyan rendelkezés, miszerint ha a munkavállaló a munkaviszonyának fennállása alatt további munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyt akart létesíteni, köteles volt azt a munkáltatójának bejelenteni. Ezt követően pedig a munkáltató dönthetett arról, hogy megtiltja a másodállást vagy sem. Tiltásra akkor volt lehetősége, ha az újabb munkaviszony a munkáltató jogos gazdasági érdekeit veszélyeztette. A bejelentési kötelezettség az új Munkatör...
Árverésen vásárolt ingatlan esetén fontos különbséget tenni a „lakott” és a „beköltözhető” ingatlan között. Önmagában az, hogy az ingatlanban lakik valaki, még nem jelenti azt, hogy lakott állapotban kerül árverésre az ingatlan. A bírósági végrehajtásról szóló törvény meghatározza azokat a feltételeket, amikor egy ingatlant csak lakott állapotban lehet árverésre bocsátani. Amennyiben az árverési vevő lakott állapotban vásárolja meg árverésen az ingatlant, az ingatlanban lakó személyeket kiköl...
A jegybanktörvény értelmében a Pénzügyi Békéltető Testület látja el a fogyasztók és a pénzügyi szolgáltatók között létrejött jogviszonyokból eredő azon vitás ügyeket rendezését, melyekben a fogyasztók bírósági eljáráson kívül akarják szolgáltatójukkal a jogvitáikat rendezni. Az eljárások a fogyasztók kérelmére indulnak, jellemzően valamilyen szolgáltatással összefüggő panasszal kapcsolatban, vagy méltányossági kérelem alapján. Az eljárás célja minden esetben egy egyezség létrehozása. Ennek ér...
Az adós ellen indult végrehajtás szünetel, ha az adósnak nincs lefoglalható vagyontárgya, vagy a lefoglalt vagyontárgy értékesítése sikertelen volt, azaz, ha a követelés behajthatatlan. A szünetelést a végrehajtó állapítja meg. A végrehajtást kérőnek ezt követően öt évig van lehetősége kérni a végrehajtás folytatását, ellenkező esetben a végrehajtási jog és a végrehajtandó követelés elévül. A végrehajtási jog elévülését azonban bármely végrehajtási cselekmény megszakítja, és ekkor az elévü...
A garanciaszerződés, illetve a garanciavállaló nyilatkozat a garantőr olyan kötelezettségvállalása, amely alapján a nyilatkozatban meghatározott feltételek esetén köteles a jogosultnak fizetést teljesíteni. A bankgarancia a bank visszavonhatatlan kötelezettségvállalása arra, hogy ügyfelének kérésére és utasítása szerint a bankgaranciában megjelölt kedvezményezett javára, a bankgarancia feltételeinek teljesülése esetén fizetést teljesít, a kedvezményezett első felszólítására, az alapjogviszony...
2020.március 24-én hatályba lépett a Kormány járványügyi intézkedései keretében hozott, végrehajtással kapcsolatos intézkedésekről szóló rendelete, melynek célja, hogy a járvány megelőzését segítse, illetve következményeit elhárítsa. Cikkünkben a bírósági végrehajtást érintő korlátozásokat ismertetjük. Kézbesítés, ügyfélfogadás, részletfizetés A veszélyhelyzet fennállása alatt végrehajtói kézbesítésre nem kerülhet sor. Értelmezésünk szerint e rendelkezés nem a végrehajtás során keletkez...
Biztos sokan emlékeznek még arra, hogy nem is olyan nagyon régen a banki utalásokat személyesen intéztük. Bementünk szépen nyitvatartási időben a bankfiókba, és a banki ügyintéző segített kitöltetni a papír alapú átutalási megbízást, amit mi szépen aláírtunk, a bank lepecsételte és indulhatott is az utalás. Ha olykor-olykor devizát kellett utalni, mindig számíthattunk a készséges banki dolgozókra, akik elmagyarázták, hogy mire figyeljünk. Azonban az elektronikus bankszámlák világában az ember...
Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül az olyan felugró ablakok formájában közölt ajánlat, amely valótlanul azt sugallja a fogyasztó felé, hogy a termék kedvezményes áron csak korlátozott ideig érhető el. Konkrét ügyben egy vállalkozás webáruházában a vásárlói rendelések leadásakor egyedi ajánlatok jelentek meg a fogyasztók számára felugró ablakok formájában, azt sugallva, hogy a termékek az abban megjelölt kedvezményes vásárlói áron csak korlátozott ideig érhetőek el, az ajánla...