Nem mondtam ellent az FMH-nak, mégis perré alakult az eljárás. Hogyan lehetséges ez?

Szerző(k): Dr. Molnár Gergő Zsolt , Dr. Bognár Ildikó | 2023.04.13 | Követeléskezelés

Előfordul olyan eset, amikor a kötelezett a fizetési meghagyás kézhezvétele után nem fizeti meg a tartozását, noha tudja, hogy az jogos, éppen ezért ellentmondással sem él az erre nyitva álló 15 napos határidőn belül. Ezzel a célja kifejezetten az, hogy jogerőre emelkedjen és végrehajtható legyen a fizetési meghagyás, tehát az abban követelt összeg végrehajtási eljárás keretében behajtható legyen tőle, mivel el szeretné kerülni a perré alakulást. Hiszen ha a fizetési meghagyásnak ellentmond, akkor az perré alakul, azaz bíróság előtt fog folytatódni az ügy. Tehát az ellentmondástól való eltekintés azokban az esetekben szokott előfordulni, amikor a fizetésre kötelezett személy tisztában van azzal, hogy tartozik és fizetni szeretne, ám sajnos anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy egyösszegben megfizesse tartozását, ezért inkább megvárja a végrehajtási eljárás megindulását és azt, hogy annak során munkabéréből havonta levonást eszközöljenek addig, amíg nem térül meg a fennálló összeg.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A másik esetben a fizetésre kötelezett nem ért egye a fizetési meghagyással és ellentmondással él, ami azt eredményezi, hogy az eljárás perré alakul, azaz, ahogyan fentebb írtuk, bírósági eljárás keretében dől el, hogy a jogosult mekkora összeg követelésére tarthat igényt.

Ha azonban a fizetési meghagyás kötelezettje szándékosan nem mond ellent, mert el szeretné kerülni a jövőbeni peres eljárást, még nem jelenti feltétlenül azt, hogy ezzel biztosan megússza a pert. Ha ugyanis a jogosult több személytől is követelheti követelését, akkor ők egyetemlegesen kötelesek helytállni a fennálló tartozásért, ez pedig azt jelenti, hogy a jogosultnak lehetősége van a fizetési meghagyás kibocsátását minden kötelezettel szemben kérelmezni a közjegyzőtől. Ilyenkor tehát a jogosult kérelemmel fordul a közjegyző felé, ám abban – az ugyanabból a jogviszonyból eredő tartozás kapcsán – valamennyi személyt megjelöli kötelezettként, akiktől ő kérheti a fennálló követelés rendezését (ezt nevezi a jog egyetemlegességnek).

Erre való tekintettel figyelemmel kell lenni a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény (a továbbiakban: FMH törvény) 28. § (3) bekezdésére, amely alapján, hiába csak az egyik kötelezett mondott ellent a fizetési meghagyásnak, mindkét kötelezettet szükséges perbe vonni. Az FMH törvény a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényre hivatkozik, ami alapján elmondható, hogy jelen esetben egy ún. kényszerű pertársaság alakul ki, hiszen több személy jelenik meg az alperesi oldalon.

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE MAGYARÁZATA 2023

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE MAGYARÁZATA 2023

Az Mt. és a Ptk. munkaviszonyra vonatkozó szabályai

Itt az utóbbi évek legjelentősebb Munka Törvénykönyve módosítása!!!

Bővített kiadás magyarázatokkal, az ítélkezési gyakorlatból vett példákkal és a Kúria joggyakorlat-elemző csoportjainak értelmezésével

Szerzők: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 600 oldal
Megjelenés: 2023. március 20.

Megrendelés ITT>>

Mindezekre tekintettel látható, hogy amennyiben másvalakivel egyetemlegesen felel valaki egy tartozás megfizetéséért, úgy nem biztos, hogy szándékához híven elkerülheti a peres eljárást, hiszen a másik kötelezett ellentmondása magával ránthatja az ellentmondással nem élő felet is.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Molnár Gergő Zsolt

Dr. Molnár Gergő Zsolt
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gergo.molnar@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja