A fenntartható közbeszerzések margójára

Szerző(k): Dr. Szigeti-Szabó Andrea LL.M. , Dr. Csepy Dorottya | 2019.07.11 | Közbeszerzés

Az 1987-es Brundtland-jelentés meghatározása szerint „a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedék esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket”. A jelentés hangsúlyozza, hogy a fenntartható fejlődés érdekében a politikai rendszer mellett meghatározó jelentőséggel bírnak a gazdasági, a szociális, a termelési és technológiai rendszerek. A fenntartható fejlődés ugyanis valamennyi rendszer aktivitására épít, a politikai döntéshozataltól az új termelési megoldásokig.

Közbeszerzési tanácsadóként kiváltképp érdekes, egyúttal aktuális kérdés, hogy a fenntartható fejlődés érdekében milyen fenntarthatósági szempontok érvényesülhetnek hatékonyan a közbeszerzési eljárásokban. A zöld szempontok és a korszerű megoldások feltérképezésére szolgálhat a piackutatás, a piaci konzultáció, különösen abban az esetben, ha az ajánlatkérő nem rendelkezik azokkal a piaci ismeretekkel, melyek a fenntarthatósági szempontok meghatározásához és későbbi érvényesítésükhöz elengedhetetlen. Szükséges felhívnom a figyelmet arra, hogy a fenntarthatósági szempontok a közbeszerzési eljárásban több helyen is megjelenhetnek. A beszerzés tárgyának, az alkalmassági követelményeknek, a kizáró okoknak, az értékelési részszempontoknak és a szerződéses feltételeknek az átgondolt és következetes meghatározása biztosítja az ajánlatkérők számára, hogy a kitűzött fenntarthatósági szempontok később a szerződés teljesítése során, illetve az azt követő időszakban ténylegesen érvényre jussanak és ne kiüresedett tartalomként képezzék a szerződéses feltételek részét.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A Bizottság 2016-ban átdolgozott Zöld közbeszerzési kézikönyvében foglaltak szerint „a zöld közbeszerzés az innováció jelentős motorja lehet a piacon, mivel a zöld termékek és szolgáltatások fejlesztéséhez valódi ösztönzőket biztosít. Ez különösen azokban az ágazatokban igaz, ahol a közbeszerzők a piac jelentős részét képviselik (pl. építőipar, egészségügyi szolgáltatások vagy tömegközlekedés).”

A Közbeszerzési Hatóság 2018. évi beszámolójában közzétett adatok szerint 2018-ban 10 361 közbeszerzési eljárás zárult le eredményesen, összesen több mint 3 294 milliárd forint értékben, amely a Hatóság előzetes becslései szerint a teljes magyar GDP 7,8 százalékát tette ki. A beszerzési tárgyak szerinti csoportosítás alapján az ajánlatkérők továbbra is az építési beruházások esetében tartották hangsúlyosnak a környezetvédelmi szempontokat. Bár a statisztikai adatok szerint a környezetvédelmi szempontokat is tartalmazó közbeszerzések eljárások száma nőtt, azonban még így is 15% alatt maradt a számuk.

A hatályos közbeszerzési törvényben a jogalkotó a Kbt. preambulumában helyezte el a környezetvédelmi és szociális célkitűzések elősegítését. Annak érdekében, hogy e célkitűzés minél szélesebb körben eredményezhesse a fenntarthatósági szempontok alkalmazását és érvényesülését, mára jelentős mennyiségű uniós és hazai joganyag és szakirodalom áll a jogalkalmazók rendelkezésére. Az elméleti ismeretek számossága mellett azonban a gyakorlati tapasztalatszerzés és tudásmegosztás is nélkülözhetetlen ahhoz, hogy minél nagyobb arányban érvényesülhessenek fenntarthatósági szempontok. A felmérések visszajelzései alapján a fenntarthatósági szempontok érvényesítésének akadályai közé sorolják a megkérdezettek a környezetbarát termékek magasabb árát, a stratégiai szemlélet hiányát, így különösen a beszerzési igény jelentkezésekor fennálló forrás- és időhiányt. (Forrás: Dr. Béres András: Az ökocímke alkalmazásának lehetőségei a közbeszerzésekben – https://kozbeszerzes.hu/data/filer_public/1c/81/1c81e4f9-1fbf-4aaa-8d1d-3c6b41dddaa1/beres_andras.pdf – letöltés ideje: 2019. 06. 26.)

Természetesen – a jogszabályban rögzített kötelezettségeket meghaladóan – továbbra is az ajánlatkérők diszkrecionális joga annak eldöntése, hogy közbeszerzései eljárásaikban alkalmaznak-e fenntarthatósági szempontokat.

A gyakorlati útmutatók és információk (kézikönyvek, ajánlások, előadások) mellett azonban meghatározó jelentősége van a közbeszerzési eljárás előkészítése során végzett piackutatásnak, valamint a műszaki-szakmai, pénzügyi és közbeszerzési-jogi szakértelemmel rendelkező szakemberek együttműködésének. Ugyanis egyre több jó gyakorlat (pl. környezetbarát csomagolóanyagok használata, csökkentett anyag- és energiafogyasztás) válik ismertté az ajánlatkérők előtt, azonban a különböző szakemberek kölcsönös tudásmegosztása nélkül az alkalmazott szempontok csak statisztikai adatszolgáltatás alapjául szolgálnak a tényleges fenntarthatósági szempontok elérése helyett.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Előrendelés ITT>>

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Szigeti-Szabó Andrea LL.M.

Dr. Szigeti-Szabó Andrea LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Partner | Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
szigetiszabo@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja