A földforgalmi törvény változásai 2023. július 1-től

Szerző(k): Dr. Fehér Attila LL. M. | 2023.07.13 | Ingatlan

Az egyes törvényeknek az agrárminiszter feladatkörét érintő módosításáról szóló 2023. évi XLIV. törvény számos agrár tárgyú jogszabályt módosított, többet között a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényt.

Az egyik lényeges módosítás, hogy a föld helyben szokásos átlagos forgalmi értékének megállapítására vonatkozó, 2023. május 1. napján hatályba lépett rendelkezéseket a módosítás hatályon kívül helyezi. 

A két hónapig hatályban volt rendelkezések szerint, ha az erdőnek nem minősülő föld esetén a vételár a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által a honlapján nyilvánosságra hozott, a szerződéskötés évét megelőző naptári évben kialakult helyben szokásos átlagos forgalmi értéket 10%-ot meghaladó mértékben túllépte, úgy a vételárat aránytalannak kellett tekinteni, ha az érintett föld nem rendelkezett olyan előnyös tulajdonságokkal, amelyek a helyben szokásos vételár mértékétől való eltérést indokolják. 

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A hivatkozott rendelkezések hatályon kívül helyezésével a korábbi szabályozás tér vissza: Az adás-vételi szerződés jóváhagyására irányuló eljárásban a hatóságnak azt kell vizsgálnia, hogy az erdőnek nem minősülő föld esetén a földnek – indexálással meghatározott – 20 éves termelési időszakra számított jövedelemtermelő képességét, alapos indok nélkül, ne haladja meg a vételár. 

Bővül az elővásárlási jogtól mentes földszerzés eseteinek köre. Az új rendelkezés alapján az elővásárlási jog nem áll fenn az adásvétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra levő közigazgatási határú településen legalább három éve életvitelszerű lakáshasználat helyével vagy mezőgazdasági üzemközponttal rendelkező földműves vevő által jelen szerzést megelőzően bármikor, bármilyen jogcímen megszerzett – függetlenül ezen szerzés vagy szerzések tulajdonjogának jelen szerzéskor való fennálltától vagy már fenn nem állásától – föld összes területével együtt összesen 10 hektár területnagyságot meg nem haladó további föld megszerzése esetén.

A rendelkezés célja a mezőgazdasági pályán elindulni kívánó vevő segítése földforgalmi adminisztratív eszközzel. Az „első 10 hektár” földként nem a szerzéskor fennálló tulajdon szerinti földterületet kell figyelembe venni, hanem a valaha, bármilyen jogcímen megszerzett földek összes területét, ideértve azokat is, amelyek utóbb kikerültek a tulajdonából.

Változott az elővásárlásra jogosultak sorrendje is. A módosítás alapján a helyben lakó szomszédnak minősülő földműves megelőzi az elővásárlási sorrendben az elvásárlási jog szempontjából kiemelten kezelt jogosultakat: az állattartó telepet üzemeltető helyben lakó földművest, ökogazdálkodót, kertészeti tevékenységet folytató földművest vagy szaporítóanyag-előállítást végző földművest. 

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Előrendelés ITT>>

Ezt meghaladóan szigorítást tartalmaz a módosítás a jogosulti csoporton belüli sorrendre vonatkozó szabályok körében, így a korábbi szabályozást kiegészítve, legalább egy éve kell, hogy a családi mezőgazdasági társaság tagja vagy őstermelők családi gazdaságának tagja legyen a földműves, hogy a jogosulti sorrendben előrébb álljon (korábban elegendő volt, ha családi mezőgazdasági társaság tagja vagy őstermelők családi gazdaságának tagja volt, időbeli megkötés nélkül). 

Lerövidül az elővásárlási jog gyakorlására meghatározott határidő, az ún. kifüggesztés időtartama a korábbi 60 napról 30 napra csökken. 

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Fehér Attila LL. M.

Dr. Fehér Attila LL. M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd │Tag
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
attila.feher@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja