A földforgalmi törvény változásai III.

Szerző(k): Dr. Jean Kornél , Dr. Vizsy Gábor | 2019.06.27 | Ingatlan

A termőföldek adásvétele egy meglehetősen összetetten szabályozott folyamat, ami akár 6 hónapig is eltarthat. Ezért cikksorozatunk harmadik, egyben befejező részében átfogóan foglalkozunk a folyamattal, a szerződés megkötésétől kezdve a megyei kormányhivatal adásvételi szerződést jóváhagyó vagy megtagadó határozatával szembeni jogorvoslatig.

Mindenekelőtt a legelső lépés az adásvételi szerződés megkötése. A szerződés megkötését követően viszonylag hamar (8 napon belül) az eljáró ügyvéd köteles a szerződést megküldeni a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének, aki intézkedik a hirdetményi közzététel iránt. Az így kifüggesztett adásvételi szerződés 60 napig elérhető. Ezalatt az idő alatt van lehetőségük az elővásárlásra jogosultaknak az elfogadó jognyilatkozatok megtételére.

A 60 napos határidő letelte után a jegyzőnek 8 napja van arra, hogy a szerződést és a beérkezett jognyilatkozatokat (elfogadó, lemondó) megküldje az illetékes megyei kormányhivatal részére jóváhagyás céljából.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A megyei kormányhivatal – mint mezőgazdasági igazgatási szerv – eljárása két szakaszra tagolódik. Az első egy kvázi előzetes vizsgálati szakasz. Ez azt jelenti, hogy a kormányhivatalnak 15 napos határidő áll rendelkezésre, ami alatt azt vizsgálja, hogy a szerződés és a jognyilatkozatok érdemi vizsgálatra alkalmasak-e. Ha például a szerződés nem tartalmazza a kötelező nyilatkozati elemeket vagy nem teljes bizonyító erejű magánokirati formában készült, akkor dönt a szerződés jóváhagyásának a megtagadásáról.

Amennyiben a kormányhivatal az előzetes vizsgálódás során mindent rendben talál, akkor haladéktalanul megkeresi a helyi földbizottságot az állásfoglalásának beszerzése céljából.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara területi szerve (vagy más néven a helyi földbizottság) a kormányhivatal megkeresésének beérkezésétől számított 30 napon belül adja ki az állásfoglalását.

A helyi földbizottság állásfoglalásának kiadása után következik a megyei kormányhivatal előtti második szakasz. Ekkor dönt a kormányhivatal arról, hogy jóváhagyja az adásvételi szerződést vagy megtagadja. Megtagadja például, ha a helyi földbizottság az állásfoglalása alapján az adásvételi szerződés jóváhagyását egyik elővásárlási jogosulttal és adásvételi szerződés szerinti vevővel sem támogatja.

Ezen túl a megyei kormányhivatalnak akkor is lehetősége van – a támogató helyi földbizottsági állásfoglalás ellenére – a jóváhagyás megtagadására, ha álláspontja szerint a földbizottság által vizsgálandó szempontok (birtokpolitikai célok) nem érvényesülnek.  Fontos garanciális szabály tehát, hogy a kormányhivatalnak a helyi földbizottság állásfoglalását úgy kell figyelembe vennie mint ügyféli nyilatkozatot, azaz attól eltérhet. Ez alól egy fontos kivétel van: amennyiben a helyi földbizottság minden érintett vonatkozásában elutasító döntést hozott, a kormányhivatal nem hozhat támogató határozatot.

A megszületett határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye, azonban az általános szabályok szerint biztosított a bírósági jogorvoslat lehetősége közigazgatási perben.

Amennyiben az adásvételi szerződés a hosszadalmas folyamat eredményeként sikeresen jóváhagyásra került, akkor legutolsó mozzanatként a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási eljárásban történő bejegyzése marad hátra, ami, ha szintén sikeres végkimenetelű, akkor boldog földtulajdonosok leszünk.

A fentiekben csak nagyvonalakban vázoltuk fel a termőföldet mint speciális ingatlant érintő hatósági folyamatot, de már ebből is jól látható, hogy számtalan buktatója lehet egy ilyen ügyletnek. Éppen ezért mindennek az alapja egy, a jogszabályoknak alaki és tartalmi értelemben is megfelelő adásvételi szerződés, majd persze annak a rögös úton történő végigkövetése.

Ezzel a földforgalmi törvény változásait feldolgozó cikksorozatunk végéhez értünk. Amennyiben termőfölddel kapcsolatos kérdése merülne fel, forduljon bizalommal az Ecovis Hungary Legal csapatához!

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Előrendelés ITT>>

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Jean Kornél

Dr. Jean Kornél
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Irodavezető equity partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
kornel.jean@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja