A hallgatók szakmai gyakorlatának teljesítésére vonatkozó szabályok

Szerző(k): Dr. Bihary Ákos LL.M. , Dr. Pulay Flóra | 2019.06.27 | Munkajog

Számos felsőoktatásban részt vevő hallgató kezdi meg idén nyáron a kötelező szakmai gyakorlat teljesítését, annak érdekében, hogy – a kötelezettségek teljesítésén túl – szakképzettségüknek megfelelő munkahelyen és munkakörben történő jövőbeni foglalkoztatásukat elősegítsék.

A szakmai gyakorlat teljesítése körében a hallgató a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) alapján hallgatói munkaszerződés alapján foglalkoztatható.

A hallgatói munkavégzésre vonatkozó szabályokat az Nftv. szabályozza, a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlatra vonatkozó részletszabályokat pedig a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet).

Jelen cikkünkben a hallgatók szakmai gyakorlatára vonatkozó főbb szabályokat vesszük sorra.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Előrendelés ITT>>

A hallgatói munkaszerződés és a megkötésére vonatkozó általános szabályok

A hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző hallgatóra ugyanúgy a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy a hallgatói munkaszerződések esetén felmerülnek speciális szabályok.

A hallgatót a hallgatói munkaszerződésben foglalt megállapodás alapján díjazás illetheti meg, illetve a 6 hét időtartamot elérő egybefüggő gyakorlat ideje alatt díjazás illeti meg, amelynek mértéke legalább a kötelező legkisebb munkabér hatvanöt százaléka. A hallgatói munkaszerződés alapján foglalkoztatott hallgatónál a díjfizetés tehát lehetőség, ugyanakkor nem kötelező.

A szakmai gyakorlat teljesítése szerinti munkavégzésre kifejezetten díjazás és hallgatói munkaszerződés nélkül is sor kerülhet, amennyiben arra képzési program keretében vagy a képzés részeként költségvetési szervnél kerül sor (tehát például önkormányzatnál kívánja a hallgató teljesíteni a szakmai gyakorlatot). További speciális szabály, hogy képzési programhoz közvetlenül nem kapcsolódóan a felsőoktatási intézményben vagy a felsőoktatási intézmény által létrehozott gazdálkodó szervezetben végzett munka esetén nem kell hallgatói munkaszerződést kötni, a hallgatót a felsőoktatási intézmény megbízási szerződéssel is foglalkoztathatja.

A hallgatói munkaszerződésnek tartalmaznia kell különösen az alábbiakat:

 • a szakmai gyakorlóhely adatait és a hallgató természetes személyazonosító adatait,
 • a hallgatóval hallgatói jogviszonyt létesített felsőoktatási intézmény adatait,
 • a képzési és kimeneti követelményekben meghatározottakkal azonos módon a szakképzettség megnevezését és a képzési időt,
 • a hallgató munkakörét,
 • a szakmai gyakorlat helyét (munkahely), időtartamát (kezdő és befejező időpontját), szükség esetén szakaszait, a hallgató napi munkaidejét, a hallgatót megillető díjazás összegét, ha a díjazásra sor kerül, amennyiben nem, úgy annak hiányát,
 • a hallgató szakmai gyakorlata felsőoktatási intézményi felelősének és a szakmai gyakorlóhely szakmai felelősének személyét,
 • a szakmai gyakorlóhelyen a hallgató számára – a jogszabály alapján járó juttatásokon és kedvezményeken felül – biztosított egyéb juttatások és kedvezmények megjelölését, azok mértékét és nyújtásának feltételeit,
 • a szakmai gyakorlóhely arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy a hallgató számára – egészségvédelmi és munkavédelmi szempontból biztonságos munkahelyen – a szakképzési programnak, illetve a tantervnek megfelelő szakmai gyakorlatról gondoskodik,
 • a hallgató arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy a szakmai gyakorlóhely képzési rendjét megtartja, a szakmai gyakorlatot a követelmények alapján elvégzi, a szakmai gyakorlati ismereteket a képességeinek megfelelően elsajátítja, a biztonsági, az egészségügyi és a munkavédelmi előírásokat megtartja, valamint nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a szakmai gyakorlóhely jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné.

A hallgatói munkaszerződés szerinti foglalkoztatásra irányadó speciális szabályok

A Rendelet a hallgatók számára kedvezőbb feltételeket állapít meg az Mt. szabályaihoz képest, így ezzel összhangban kell alkalmazni az Mt. rendelkezéseit.

A foglalkoztatás során az alábbi szabályokat szükséges szem előtt tartani:

 • éjszakai munka, valamint rendkívüli munkaidő nem rendelhető el,
 • a hallgató napi munkaideje nem haladhatja meg a 8 órát, munkaidőkeret alkalmazása esetén legfeljebb egy heti munkaidőkeretet lehet elrendelni,
 • a hallgató számára legalább 12 óra tartalmú napi pihenőidőt kell biztosítani,
 • próbaidő nem köthető ki,
 • nem osztható be a heti pihenőnap egyenlőtlenül, ha egyenlőtlen a munkaidő-beosztás.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Bihary Ákos LL.M.

Dr. Bihary Ákos LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
akos.bihary@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja