A haszonbérleti díjról I. – Általános szabályok

Szerző(k): Dr. Jean Kornél , Dr. Vizsy Gábor | 2022.11.10 | Ingatlan

A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek használatára és hasznosítására vonatkozó alapvető szabályokat a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi tv.) és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (Fétv.), illetve háttérjogszabályként a Ptk. tartalmazza.

A termőföld más személy használatába adásának legjellemzőbb esete a haszonbérlet, mely jogviszony keretében a tulajdonos (vagy haszonélvező) a föld használatát és hasznainak szedését átengedi a haszonbérlőnek, aki köteles ennek fejében a bérbeadónak haszonbért fizetni.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A haszonbért időszakonként utólag, de legkésőbb a naptári év végéig kell teljesíteni. Ez alól kivételt képez az az eset, amikor a hatósági jóváhagyáshoz kötött haszonbérleti szerződést a mezőgazdasági igazgatási szerv a naptári év végét megelőző 90 napon belül hagyta jóvá, mert ekkor az első esedékes haszonbért a szerződés létrejöttét követő évre vonatkozó haszonbérrel együtt kell teljesíteni. Azt persze semmi nem tiltja, hogy a szerződő felek ettől eltérő fizetési feltételekben állapodjanak meg.

A haszonbér a szerződő felek megállapodása szerint pénzben vagy természetben jár. Fontos, hogy ha a szerződő felek a természetben történő teljesítésben állapodnak meg, a haszonbér mértékének vagy mennyiségének előre meghatározottnak kell lennie, ennek hiányában a szerződés semmis, azaz érvénytelen.

Felhívjuk a figyelmet, hogy 2022. január 1-től a haszonbért főszabály szerint banki átutalással vagy belföldi postautalvány útján kell megfizetni. A felek ettől eltérő tartalmú megállapodása érvénytelen lesz, azt – jóváhagyáshoz kötött szerződés esetén – a mezőgazdasági igazgatási szerv el fogja utasítani.

Azonban a fenti főszabály alól a Fétv. felsorol kivételeket, vagyis olyan eseteket, amikor a haszonbér megfizetését nem átutalás vagy belföldi postautalvány útján rendezik a felek. Ezek a kivételes esetek a következők:

  • ha a haszonbérleti szerződés tárgyát képező föld vagy földek térmértékének összege nem éri el az 1 hektárt,
  • hozzátartozók közötti haszonbérlet esetén,
  • tanya haszonbérletére irányuló jogügylet esetén,
  • abban az esetben, ha a haszonbérlő legalább 25%-ban a bérbeadó tulajdonában vagy a bérbeadó közeli hozzátartozójának legalább 25%-ban a tulajdonában álló mezőgazdasági termelőszervezet, vagy
  • abban az esetben, ha a haszonbérlő olyan családi mezőgazdasági társaság, amelyben a bérbeadó tag.

A haszonbérleti díjjal foglalkozó cikksorozatunk következő részében a hosszabb, legalább 10 évre kötött haszonbérleti szerződésekre vonatkozó, a haszonbérleti díj módosítására vonatkozó szabályokat, majd a haszonbérleti díjat terhelő személyi jövedelemadó szabályait mutatjuk be.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Előrendelés ITT>>

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Jean Kornél

Dr. Jean Kornél
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Irodavezető equity partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
kornel.jean@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja