A házassági vagyonjog VI. – A vagyonközösség megszűnése

Szerző(k): Dr. Jean Kornél , Dr. Gaál Barnabás | 2019.05.16 | Minden egyéb, ami érdekelheti

A házassági vagyonjoggal kapcsolatos jelen bejegyzésünkben a házastársi vagyonjog körében a házastársi vagyonközösség megszűnésének jogszabályi kereteit mutatjuk be.

A törvény tételesen felsorolja a vagyonközösség megszűnésének eseteit. A törvény úgy rendelkezik, hogy a házassági vagyonközösség megszűnik, ha a házastársak házassági vagyonjogi szerződésben a vagyonközösséget a jövőre nézve kizárják, bíróság azt a házassági életközösség fennállása alatt megszünteti vagy a házassági életközösség megszűnik.

A házastársi vagyonközösség a törvény értelmében a házassági életközösség idejére keletkezik, vagyis a vagyonközösség megszűnésének legtipikusabb, egyben leggyakoribb formája az életközösség törvény alapján bekövetkező megszűnése.

Megszűnik tehát a vagyonközösség, ha a házastársak házassági vagyonjogi szerződésben a vagyonközösséget a jövőre nézve kizárják. Fontos azonban kiemelni, hogy a vagyonközösség ily módon történő megosztására a házastársi közös vagyon egy, pontosan körülhatárolható részében is lehetőség van.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A törvény lehetővé teszi, hogy a vagyonközösséget bármelyik házastárs kérelmére a bíróság a házassági életközösség fennállása alatt megszüntesse.

A törvény példálózó jelleggel megjelöli, hogy melyek azok az esetek, amikor a bíróság az életközösség fennállásának ellenére, indokolt esetben a kérelmező házastárs kérésére megszüntetheti a vagyonközösséget a házastársak közös vagyona vagy annak egy része tekintetében. Ilyen esetnek minősül a házastárs mértéktelen eladósodása abban az esetben, ha a házastárs adóssága a közös vagyonból az eladósodott házastársat megillető részesedést meghaladja.

A bíróság ugyancsak megszüntetheti a vagyonközösséget, ha az egyéni vagy társas vállalkozásával szembeni végrehajtás, illetve felszámolási eljárás megindul, és amely a másik házastárs részesedését veszélyeztetheti.

Végül a bíróságnak akkor is lehetősége van a házastársi vagyonközösség megszüntetésére, amikor a másik házastársat gondnokság alá helyezték, de gondnokául nem a házastársát rendelték ki.

Mind a házassági vagyonjogi szerződéssel történő megszüntetés, mind a bírósági megszüntetés iránti kérelem feltételezi azt, hogy a házastársak között az életközösség fennáll.

Amennyiben a bíróság a vagyonközösséget megszünteti, úgy jogkövetkezményként a házastársak vagyoni viszonyaira az életközösség fennállása alatt a vagyonelkülönítés szabályait kell megfelelően alkalmazni. A törvény a fenti rendelkezésével egyúttal azt is kimondja, hogy a bíróság által történő vagyonközösség megszüntetése esetén a bíróság más vagyonjogi rendszer érvényesülését nem rendelheti el.

A vagyonközösség megszűnésének jogkövetkezménye továbbá, hogy megszűnik a közös vagyon vélelme, azaz az ettől kezdődően szerzett vagyontárgyakra nézve nem áll fenn a törvényi vélelem, így ha a házasságot még nem bontották fel, és a házastársak közösen szereznek valamely vagyontárgyat, annak természetesen mindketten tulajdonosai lesznek, de ez az általános polgári jogi rendelkezések szerinti tulajdonközösséget fogja jelenteni.

Végezetül a házastársi vagyonközösség megszűnésének leggyakoribb esete az életközösség megszűnése, amely egyúttal olyan tény, amely végső soron mindenképpen a vagyonközösség megszűnését eredményezi. Miután az életközösség fogalmát a törvény nem határozza meg, ezért az életközösség megszűnésének időpontja kérdéses és vitatott lehet.

Lényeges azonban, hogy az életközösség átmeneti megszakadása nem érinti a vagyonjogi rendszer, így a törvényes házassági vagyonjogi rendszer folyamatosságát, ha nem volt a felek között vagyonmegosztás, ezért ha a felek között az életközösség csak ideiglenesen szakadt meg, úgy az nem eredményezi a vagyonközösség megszűnését.

Előfordulhat, hogy az életközösség fennállása alatt megszűnik az az ok, amely miatt a bíróság a vagyonközösséget megszüntette, ezért a törvény rendelkezik a vagyonközösség helyreállításának lehetőségéről is. Fontos azonban, hogy ebben az esetben a vagyonközösség nem áll automatikusan helyre.

A vagyonközösség helyreállítása esetén nincs lehetőség arra, hogy a házastársak a vagyonközösséget szerződéssel helyreállítsák. Erre csak a bíróságnak, a házastársak közös kérelme alapján van joga. A vagyonközösség helyreállítására – értelemszerűen – csak a jövőre nézve kerülhet sor.

Amennyiben házastársi vagyonközösséggel vagy egyéb, családjoggal kapcsolatos kérdése van, és hatékony megoldására van szüksége, keresse bizalommal az Ecovis Hungary Legal jogi szakértőit!

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Jean Kornél

Dr. Jean Kornél
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Irodavezető equity partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
kornel.jean@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja