A hulladékgyűjtés korlátai

Szerző(k): Dr. Bihary Ákos LL.M. | 2022.04.07 | Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás

Alapvetésként rögzíthetjük, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenységek legfontosabb ismérve, hogy hatósági engedély hiányában nem végezhetők. Természetesen, mint minden főszabály esetében, itt is léteznek kivételek, de ezen kivételesetek is bizonyos korlátokon belül érvényesülnek. Jelen bejegyzésben a hulladék gyűjtésével kapcsolatos kivételeket és azok korlátait mutatjuk be.

A gyűjtés definíció szerint a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából, ami magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is.

Mint minden egyéb tevékenység, a gyűjtés is engedélyköteles. Kivételt képez, amennyiben a hulladéktermelő ingatlanán képződik a hulladék, melynek gyűjtését az ingatlan területén hulladékgazdálkodási engedély nélkül lehet végezni, de legfeljebb 1 évig.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Ezen túl a hulladéktörvény nem csak időbeli, hanem mennyiségi korlátokat is meghatároz. Ezen mennyiségi korlátok alapján a természetes személyek tulajdonában vagy használatában álló ingatlanon legfeljebb 3 m3, egyértelműen az ingatlanon képződő, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó és nem építési és bontási hulladék, valamint legfeljebb 10 m3, egyértelműen az ingatlanon képződő építési és bontási hulladék gyűjthető.

A fenti előírások megsértése miatt hulladékgazdálkodási hatósági eljárás indítható.

További kivétel az iskolai papírgyűjtésként közismert akció. A nevelési-oktatási intézmények, illetve a szakképző intézmények papírhulladék gyűjtése céljából évente legfeljebb 2 alkalommal, és alkalmanként legfeljebb 5 nap időtartamban papírhulladék-gyűjtési kampányt szervezhetnek, amelynek során a papírhulladékot az adott intézménnyel jogviszonyban álló gyermekektől, tanulóktól gyűjtési engedély nélkül, a területükön – jellemzően az udvaron – kialakított átvételi helyen átvehetik.

Ezen túlmenően speciális kivétel, hogy a legalább 300 m2 alapterületű üzlettel rendelkező forgalmazó a forgalmazás helyén köteles az általa forgalmazott termékcsoportból származó termékből és a termék csomagolásából származó szennyeződésmentes, nem veszélyes, elkülönítetten gyűjtött csomagolási üveghulladék hulladékbirtokostól történő átvételére, elkülönített gyűjtésére.

A lakosságnál képződő, 17 06 05 azonosító kódú, azbesztet tartalmazó építőanyag megnevezésű veszélyes hulladék az annak gyűjtése céljából üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, az erre vonatkozó külön hulladékgazdálkodási engedély nélkül átvehető.

Az engedéllyel rendelkező gyűjtő által gyűjtött hulladék előzetes válogatása, előzetes tárolása szintén összesen legfeljebb 1 évig végezhető. Ezt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell a törvényi előírások szerint.

A gyűjtésre vonatkozó fontos előírás, hogy a hulladékbirtokos a hulladékot a megfelelő hasznosítási művelet megvalósíthatósága, az újrahasználatra való előkészítés, az újrafeldolgozás és egyéb hasznosítási műveletek előmozdítása vagy javítása érdekében az ingatlanon, telephelyen elkülönítetten kell, hogy gyűjtse. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet. Ettől eltérni csak speciális, a hulladéktörvényben meghatározott esetekben lehet.

Továbbá jogszabály a hulladékbirtokost kötelezheti a hulladék meghatározott anyagfajta vagy hulladéktípusok szerinti elkülönített gyűjtésére, a hulladék jellegének megfelelő csomagolására és megjelölésére, valamint arra, hogy az ilyen módon előzetesen válogatott hulladékot a gyűjtőnek, a közszolgáltatónak vagy a hulladékkezelőnek átadja.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Bihary Ákos LL.M.

Dr. Bihary Ákos LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
akos.bihary@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja