A mintaper intézménye a közigazgatási perrendtartásban

Szerző(k): Dr. Jean Kornél , Dr. Vizsy Gábor | 2021.02.25 | Minden egyéb, ami érdekelheti

A közigazgatási perrendtartásról szóló törvény (Kp.) 2018. január 1-ei hatálybalépésével több újdonságot is bevezetett a közigazgatási pereskedésbe. Ezen újdonságok egyike a mintaper intézménye.

A mintaper jogintézményét a Kp. a tömeges perek kezelésére, a nagyszámú személyek részvételével zajló perek egyszerűbb vitele érdekében vezette be. A törvény értelmében, ha a bíróság előtt legalább tíz olyan eljárás indul, amelyek jogi és ténybeli alapja azonos, a bíróság dönthet arról, hogy e perek egyikét ún. mintaperben elbírálja és a többi eljárást a mintaper eldöntéséig felfüggeszti, majd ezekben a perekben – a mintaper eredménye szerint – tárgyaláson kívül hoz döntést.

Vagyis a mintaper intézményének igénybevételéhez egyszerre több feltételnek is érvényesülni kell: legalább 10 eljárás induljon nagyjából egy időben; egy és ugyanazon bíróság előtt; azonos jogi és azonos ténybeli alapon.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Ha a fenti feltételek fennállnak, akkor a bíróság tájékoztatja a peres feleket (és érdekelteket) arról, hogy egy eljárást ki akar emelni az azonos jog- és ténybeli alapon indult eljárások közül, és azt mintaperként kívánja elbírálni. Fontos, hogy nemcsak annak az eljárásnak a feleit kell nyilatkoztatni, amely eljárást a bíróság mintaperré kívánja minősíteni, hanem azon eljárások résztvevőit is, amelyek felfüggesztésre kerülnek majd a mintaperre tekintettel. Utóbbi személyeket jobban is érinti ez a döntés, hiszen a mintaperre tekintettel az ő eljárásaik feltehetőleg tárgyaláson kívül, a mintaper eredménye alapján kerülnek eldöntésre.

A felek hozzájárulása a mintaperben történő elbíráláshoz nem szükséges, csupán nyilatkoztatja őket a bíróság, mely nyilatkozatok révén a felek (érdekeltek) akár befolyásolni is tudják a bíró döntését a tekintetben, hogy melyik eljárást minősítse mintaperré, vagy akár a tekintetben, hogy a mintaperben történő elbírálás ötletétől elálljon.

A mintaper lényege tehát nem a felperesi igényérvényesítésnek, hanem a bíróságra nehezedő ügyteher kezelésének a megkönnyítése. Hiszen abban az esetben, ha a bíróság azt állapítja meg a mintaper alapján, hogy a felfüggesztett eljárások sem jogi, sem ténybeli szempontból nem különböznek a mintapertől, akkor ezeket az eljárásokat a mintaper eredménye szerint, tárgyaláson kívül bírálhatja el, ami jócskán egyszerűsíti a bírósági eljárást.

Irodánk rendszeresen lát el jogi képviseletet közigazgatási határozatok jogszerűségének felülvizsgálatára irányuló közigazgatási perekben, ezért amennyiben közigazgatási jogvita előtt áll, jogi tanácsért, illetve jogi képviseletért forduljon szakértőinkhez bizalommal.

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE MAGYARÁZATA 2023

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE MAGYARÁZATA 2023

Az Mt. és a Ptk. munkaviszonyra vonatkozó szabályai

Itt az utóbbi évek legjelentősebb Munka Törvénykönyve módosítása!!!

Bővített kiadás magyarázatokkal, az ítélkezési gyakorlatból vett példákkal és a Kúria joggyakorlat-elemző csoportjainak értelmezésével

Szerzők: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 600 oldal
Megjelenés: 2023. március 20.

Megrendelés ITT>>

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Jean Kornél

Dr. Jean Kornél
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Irodavezető equity partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
kornel.jean@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja