A Munka törvénykönyvének változásai I. – A munkáltatói tájékoztatási kötelezettség

Szerző(k): Dr. Jean Kornél , Dr. Tóth Blanka | 2023.01.12 | Munkajog

2023. január 1. napjával jelentősen módosult a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. számú törvény. Jelen cikksorozatunk első részében a munkáltatók kötelező írásbeli tájékoztatási kötelezettsége körében felmerülő változásokat fogjuk áttekinteni.

A korábbi elemeket megtartva a munkáltató munkafeltételekről szóló, írásbeli tájékoztatási kötelezettsége tartalmában bővült amellett, hogy a tájékoztatás határidejére meghatározott 15 napos határidő 7 napra rövidült.

2023. január 1-től az új munkaviszonyt létesítő munkavállalót az eddigi feltételeken túlmenően tájékoztatni kell a munkahelyről, a munkaviszony kezdetéről és tartamáról, a munkaviszony megszüntetésével összefüggő szabályokról, a munkaidő-beosztás lehetséges időszakáról (a hét napjai, a napi munkaidő lehetséges kezdő és befejező időpontja), a munkáltató képzési politikájáról, a munkavállaló által igénybe vehető képzésre fordítható idő tartamáról, a munkaviszonnyal kapcsolatos közterhet megillető hatóságról.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A fenti új elemek vonatkozásában az alábbiak igényelnek bővebb magyarázatot.

Munkahely

A munkáltatónak tájékoztatnia kell a munkavállalót a munkahelyről, amelynek körében meg kell jelölni az állandó munkahelyet, ennek hiányában a munkavállaló munkakörében szokásos munkavégzési helyet, továbbá arról is tájékoztatni kell a munkavállalót, ha a munkavégzés helyéről szabadon dönthet. A munkáltató akkor mentesül ezen tájékoztatási kötelezettség alól, ha a munkaszerződés írásba foglalása már megtörtént a munkaviszony megkezdésétől számított 7 napon belül és az tartalmazza a megfelelő információkat.

Napi munkaidő, munkaidő-beosztás

A munkáltatónak tájékoztatnia kell a munkavállalót a napi munkaidő tartamáról, a hét azon napjairól, amelyekre munkaidő osztható be, a beosztás szerinti napi munkaidő lehetséges kezdő és befejező időpontjáról, a rendkívüli munkaidő lehetséges tartamáról, a munkáltató tevékenységének sajátos jellegéről, amely tájékoztatási kötelezettség a kiszámíthatóság elvének való megfelelés biztosítása érdekében került bele a felsorolásba, tekintettel a többnyire vagy egyáltalán nem kiszámítható munkarendben foglalkoztatott munkavállalókra.

Munkaviszony megszüntetése

A munkáltatónak tájékoztatnia kell a munkavállalót a munkaviszony megszüntetésével összefüggő szabályokról. Ebben a pontban a munkáltatónak ki kell térnie a munkaviszony megszüntetésével összefüggő eljárással kapcsolatos információkra és a felmondási idő tartamának írásbeli közlésére. Mindemellett tájékoztatni kell a munkavállalót a nyilatkozatok tartalmi és formai követelményeiről, az esetleges munkaügyi jogvita kezdeményezésének határidejéről és az elbocsátással szembeni védelemre irányuló kereset benyújtására rendelkezésre álló határidőről.

Képzési politika

A munkáltatónak tájékoztatnia kell a munkavállalót a munkáltató képzési politikájáról, a munkavállaló által igénybe vehető képzésre fordítható idő tartamáról. A munkáltatónak ismertetnie kell a munkavállaló által évente képzésre igénybe vehető napok számát, illetve általános képzési politikáját. A tájékoztatásnak ki kell terjednie azokra a képzésekre is, amelyek biztosítására uniós vagy nemzeti jog vagy kollektív szerződés kötelezi a munkáltatót.

Közteherfizetéssel érintett hatóságok

A munkáltatónak tájékoztatnia kell a munkavállalót a hatóság megnevezéséről, amely részére a munkáltató a munkaviszonnyal kapcsolatos közterhet megfizeti. A munkáltatónak meg kell jelölnie azon társadalombiztosítási intézmények adatait, amelyek részére a munkáltató a munkaviszonnyal kapcsolatos közterhet megfizeti. Tekintettel arra, hogy Magyarországon minden munkaviszonnyal kapcsolatos terhet az állami adóhatóság részére kell megfizetni, így az állami adóhatósággal kapcsolatos információkról kell tájékoztatni a munkavállalót.

Amennyiben a felek kifejezetten megállapodtak írásban egy-egy törvényben meghatározott munkafeltétel tekintetében, arra vonatkozóan a munkáltatónak nincs külön tájékoztatási kötelezettsége. Ha változás áll be valamely feltétel tárgyában, legkésőbb a változás hatálybalépésének időpontjában a munkáltató köteles írásban tájékoztatni a munkavállalót. Ha a munkavállaló adataiban következik be változás, arról az Mt. 6. § (4) bekezdése alapján a munkavállaló köteles tájékoztatni a munkáltatót.

A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége határidejének lerövidülése miatt, ha a munkaviszony 7 nap eltelte előtt megszűnik, a munkáltatónak a munkafeltételekről való tájékoztatást az utolsó munkában töltött naptól számított 5. munkanapon kell megadnia. 

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Előrendelés ITT>>

Lényeges, hogy az állományban lévő munkavállalók 2023. március 31-ig kérhetik a bővített tájékoztatás megadását, a 2023. január 1. napjától belépő munkavállalókra értelemszerűen alkalmazni kell már az új szabályokat.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Jean Kornél

Dr. Jean Kornél
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Irodavezető equity partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
kornel.jean@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja