A nyilvánosság szerepe a környezetvédelemben

Szerző(k): Dr. Bihary Ákos LL.M. | 2020.12.17 | Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás

A modern, demokratikus társadalmakban egyre inkább elvárás, hogy a nyilvánosság minél szélesebb körben szerepet kapjon, mint társadalom- és véleményformáló erő.

Nincs ez másképp a környezetvédelemben sem, ahol a jogalkotó törekszik arra, hogy biztosítsa a nyilvánosság megjelenésére irányuló megalapozott igényt.

A részvétel joga megilleti a magánszemélyeket, jogi személyeket és jogi személyiség nélküli szervezeteket is.

Természetesen ezt a részvételi lehetőséget nem korlátlanul lehet gyakorolni, és markánsan meg kell különböztetni az ügyfél jogállástól. A természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek így elsősorban a környezettel kapcsolatos nem hatósági eljárásban jogosultak részt venni.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Ezen túlmenően általános joga mindenkinek, hogy környezetveszélyeztetés, környezetkárosítás vagy környezetszennyezés esetén a környezethasználó és a hatóságok figyelmét erre felhívja.

A részvétel joga személyesen vagy képviselő útján, egyesületek révén, valamint a települési önkormányzatok útján gyakorolható.

Ha már elkülönítettük a részvételi lehetőséget az ügyfél jogállástól, érdemes megnézni a környezetvédelmi egyesületeket megillető jogokat.

Az olyan egyesületek tartoznak ebbe a körbe, amelyeket a környezetvédelmi érdekek képviseletére hoztak létre, és politikai pártnak, valamint érdekképviseletnek (pl. szakszervezet) nem minősülnek.

Ezeket az egyesületeket azon a hatásterületen, amelyen működnek, a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg a törvény erejénél fogva.

További joga ezen szervezeteknek, hogy tagsága érdekeit képviselve közreműködjön a működési vagy tevékenységi területét érintő területfejlesztési, területrendezési tervek és környezetvédelmi programok kidolgozásában, véleményezze a környezettel kapcsolatos állami és önkormányzati jogszabályok tervezeteit, valamint ugyancsak véleményezze a működési vagy tevékenységi területét érintő, környezeti vizsgálatra kötelezett terv, illetve program tervezetét és környezeti értékelését.

Az egyesület az adott jogszabályt előkészítő minisztériumnál, illetve települési önkormányzatnál jelenti be véleményezési igényét.

MUNKAJOG, MUNKAVÉDELEM E-learning

Munkabaleset, foglalkozási megbetegedés; Biztonságos munkafeltételek, kártérítési felelősség; Munka- és pihenőidő, munkadíj; Mt. általános magatartási követelményei, egyenlő bánásmód, érvénytelenség

Videókonferencia (videók hossza: 529 perc)

Előadók: Dr. Dudás Katalin, Dr. Horváth István
ÜGYVÉDEK: 8 kreditpont!!!
Ár: 22.900 Ft + áfa helyett 18.900 Ft + áfa

Részletek, jelentkezés >

A miniszterek minden év december 31-ig a következő évre tervezett környezettel kapcsolatos jogszabályaik cím szerinti jegyzékét megküldik a környezetvédelem területén illetékes miniszternek, aki azt közzéteszi a minisztérium hivatalos lapjában.

A települési önkormányzatok pedig az általuk kiadni szándékozott ilyen jogszabályokról a helyben szokásos módon adnak tájékoztatást.

Környezetveszélyeztetés, környezetszennyezés vagy környezetkárosítás esetén az egyesület a környezet védelme érdekében jogosult fellépni.

Ezen fellépés keretében

  • állami szervtől, helyi önkormányzattól a megfelelő, hatáskörébe tartozó intézkedés megtételét jogosult kérni, vagy
  • a környezethasználó ellen pert indítani.

Ugyancsak megilleti ezen egyesületeket a környezethasználók által indított közigazgatási perekbe történő perbelépés lehetősége.

Az által indított perben az egyesület kérheti a bíróságtól, hogy a veszélyeztetőt

  1. tiltsa el a jogsértő magatartástól, vagy a működéstől,
  2. kötelezze a kár megelőzéséhez szükséges intézkedések megtételére.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Bihary Ákos LL.M.

Dr. Bihary Ákos LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
akos.bihary@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja