A Társasházi Tisztségviselők Nyilvántartása

Szerző(k): Dr. Zalavári György LL.M. | 2018.10.04 | Ingatlan

A társasházak életére és a közös képviselők működésére közvetlen hatással lesz 2019. január 1. napja után a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény új, IV/A. fejezetében meghatározott új jogintézmény, a Társasházi Tisztségviselők Nyilvántartása.

Ennek a nyilvántartásnak az lesz a célja, hogy a társasházi közösségek ügyintézését ellátó tisztségviselők (a közös képviselők vagy az intézőbizottságok elnökei) adatai országos, nyilvános, elektronikus nyilvántartásban kerüljenek rögzítésre, és így megvalósuljon a társasházak működésének transzparenciája, biztosítottá váljon a jegyző társasházak felett gyakorolt törvényességi felügyeletének hatékonysága, továbbá elősegítse a megfelelő kapcsolattartást a társasházak és a közösség jogait és kötelezettségeit érintő hatósági eljárások során.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A jövőben, szervezetére és működésére a társasházi törvényt alkalmazó társasház esetén (a hatnál több lakást tartalmazó társasháznál ez kötelező) a társasházi közgyűlés által megválasztott közös képviselő vagy intézőbizottsági elnök a tevékenységet csak akkor láthatja el, ha a tisztség keletkezésének tényét és a tisztségviselő adatait az ingatlanügyi hatóság külön kérelem alapján az ingatlan-nyilvántartásba a társasházi törzslapra feljegyezte. A nyilvántartás adatai nyilvánosak, ingyenesen bárki számára hozzáférhetőek lesznek.

A feljegyzés tartalmazni fogja a közösség ügyintézését ellátó közös képviselőnek vagy az intézőbizottság elnökének családi és utónevét, lakcímét, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, a tisztség megnevezését, keletkezésének és megszűnésének időpontját, illetve ha a tisztségviselő a közösség ügyeinek intézését ügyvivőként látja el, ennek tényét és határidejét, valamint jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén – valamint, ha a természetes személy tisztségviselő bejelenti – az elektronikus levélcímét, telefonos elérhetőségét és a társasházközösség nevét.

Ha a feljegyzés nem történik meg, a közgyűlésnek azonnali hatállyal fel kell majd mentenie a tisztségviselőt, és vissza kell vonnia a társasházkezelői, az ingatlankezelői tevékenység végzésére vonatkozó megbízatást.

INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS ÁFA-SZABÁLYOK 2019 – Konferencia

Ingatlanszabályok alkalmazása a közösségi jog tükrében
Időpont: 2019. január 24., csütörtök
Előadók:  Dr. Csátaljay Zsuzsanna

Ár: 29.900 Ft helyett 20.930 Ft
RÉSZLETEK ÉS JELENTKEZÉS

Az is lényeges új kötelezettség lesz, hogy a közös képviselő a közgyűlés által elfogadott számviteli szabályok szerinti beszámolót be kell, hogy nyújtsa az ingatlanügyi hatósághoz, és ennek megtörténtét az ingatlanügyi hatóság szintén feljegyzi majd a társasház törzslapjára.

Egy kifejezetten erre a célra fejleszteni tervezett internetes honlapon bárki számára elérhető módon hozzáférést biztosítva közzé is teszik majd a társasházi tisztségviselők adatait, a társasházak számviteli szabályok szerinti beszámolóit, valamint a társasház közösségének nevét, címét, helyrajzi számát.

A törvény átmenetileg még 2019. május 1. napjáig engedi, hogy a közös képviselők tevékenységüket a nyilvántartásba vételtől függetlenül is elláthassák, ezt követően azonban a fentiekben részletezett bejegyzés nélkül erre már nem lesz jogosítványuk.

Az illetéktörvény még nem hatályos módosítása alapján a fenti eljárások illetékmentesek lesznek, így az eljárás nem terheli további költségekkel a társasházak költségvetését.

A fenti változások részletszabályait külön kormányrendelet fogja majd meghatározni, azonban mindezidáig ez a jogszabály még nem született meg.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Zalavári György LL.M.

Dr. Zalavári György LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gyorgy.zalavari@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja