A távmunkavégzésre vonatkozó szabályok változása

Szerző(k): Dr. Fehér Attila LL. M. | 2021.12.09 | Munkajog

Az Országgyűlés elé került „A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről” című törvényjavaslat, amellyel számos egyéb jogszabály mellett módosítani fogják a munka törvénykönyvét, illetve a munkavédelemről szóló törvényt, pontosítva a távmunkavégzésre vonatkozó munkavédelmi szabályokat. 

A törvénymódosítással a távmunkavégzés tekintetében a veszélyhelyzet idején kialakult gyakorlat normál jogrendbe való átemelése történik meg. Különbséget tesznek a számítástechnikai eszköz alkalmazásával végzett munka és a nem ezen eszközök alkalmazásával végzett munka munkavédelmi követelményei között.

Számítástechnikai eszköz útján végzett távmunka

A kizárólag számítástechnikai eszköz útján végzett távmunka esetén a munkáltatóra háruló adminisztrációs terheket jelentősen csökkenti az új szabályozás, így a munkáltató a munkavédelmi szabályok megtartását számítástechnikai eszköz alkalmazásával ellenőrizheti. A munkavállaló ebben az esetben a munkavégzés helyét a munkáltatónak a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülményeinek szabályairól szóló írásbeli tájékoztatására figyelemmel választhatja meg.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A munkavédelmi törvény módosítása azt is rögzíti, hogy távmunkavégzés – a munkáltatóval kötött megállapodás alapján – a munkavállaló által biztosított munkaeszközzel is történhet. 

Ebben az esetben a munkáltató a kockázatértékelés elvégzése során győződik meg a munkaeszköz egészséget nem veszélyeztető és biztonságos állapotáról, és a munkaeszköz egészséget nem veszélyeztető és biztonságos állapotának fenntartásáról ebben az esetben a munkavállaló gondoskodik.

Számítástechnikai eszközzel végzett távmunka esetén

a) a munkáltató írásban tájékoztatja a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól,

b) a munkavállaló a munkavégzés helyét az a) pont szerinti munkakörülmények teljesülésére

figyelemmel választja meg,

c) a munkáltató a munkavédelmi szabályok megtartását – eltérő megállapodás hiányában –

számítástechnikai eszköz alkalmazásával távolról ellenőrizheti.

Nem számítástechnikai eszköz útján végzett távmunka

Nem számítástechnikai eszközzel történő távmunkavégzés esetén a felek írásban állapodnak meg a munkavégzés helyéről, ilyen esetben a távmunkavégzés csak a munkáltató által munkavédelmi szempontból előzetesen megfelelőnek minősített távmunkavégzési helyen folytatható.

A távmunkavégzési helyen a munkavállaló a munkáltató hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg a munkakörülményeket. 

A munkáltató vagy megbízottja rendszeresen köteles meggyőződni arról, hogy a távmunkavégzési helyen a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják a rájuk vonatkozó rendelkezéseket.

A munkáltató vagy megbízottja a kockázatértékelés elvégzése, balesetvizsgálat lefolytatása, valamint a munkakörülmények ellenőrzése céljából tartózkodhat a távmunkavégzési helyként szolgáló ingatlan területén.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Megrendelés ITT>>

Az Mt. módosítása

A javaslat szakít a távmunkavégzés korábbi, kevésbé rugalmas szabályozási rendszerével oly módon, hogy lehetővé teszi a részbeni távmunkavégzés lehetőségét is, azaz a felek megállapodhatnak abban, hogy a munkavállaló a munkaidő egy részében a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen végezze a munkáját. 

A feleknek továbbra is munkaszerződésben kell megállapodni a távmunkavégzésben. A munkáltatók adminisztratív terheit csökkenti az is, hogy a módosítást követően az ellenőrzési jog gyakorlása számítástechnikai eszköz alkalmazásával történhet.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Fehér Attila LL. M.

Dr. Fehér Attila LL. M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd │Tag
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
attila.feher@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja