A vadászati jog hasznosítása I. – A haszonbérbeadás szabályai

Szerző(k): Dr. Jean Kornél , Dr. Tóth Blanka | 2021.12.09 | Minden egyéb, ami érdekelheti

A vadászati jog a vadászterülettel érintett föld tulajdonjogának elválaszthatatlan részeként vagyoni értékű jognak minősül, ezért a jog a vadászterületnek minősülő terület tulajdonosát illeti meg. Attól függően, hogy a terület tulajdonjoga egy vagy több kézben van, önálló vagy társult vadászati jogról beszélünk. (Ez azért lényeges, mert több tulajdonos esetén kizárólag haszonbérlet útján lehetséges a hasznosítás.) Mivel a jog szorosan kapcsolódik a földterülethez, a vadászati jog haszonbérletének szabályait a mezőgazdasági haszonbérlet rendelkezési alapozzák meg, specifikumát azonban a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény adja. Alábbi cikkünkben a vadászati jog haszonbérleti szerződés megkötésére vonatkozó rendelkezéseit vizsgáljuk meg. 

A haszonbérleti szerződés határozott időre köthető, a vadászterületre (vadászati hatóság által) jóváhagyott vadgazdálkodási üzemterv időtartamára, de legfeljebb 2037. február 28-ig.

Haszonbérleti szerződés megkötésére jogosult: a vadásztársaság, a vadásztársaság érdekképviseleti szerve és minden olyan Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely a vadászterület 25%-át vagy a vadászterületből legalább 300 hektárt mezőgazdasági, erdőgazdálkodási vagy természetvédelemmel összefüggő tevékenység céljából használ. 

A vadászati lehetőségek korlátozottsága miatt természetes személy nem lehet haszonbérlő, illetve egy haszonbérlő kizárólag egy vadászterület vadászati jogára köthet haszonbérleti megállapodást (kivéve a fentebb említett, feltételekhez kötött, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságokat), és emellett tilos az alhaszonbérletbe adás.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A szerződés kötelező tartalmi elemei: 

  • becslés alapján a haszonbérbeadás időpontjában a vadászterületen élő vadállomány faj- és darabszáma (az előző két év statisztikai adati alapján),
  • a vadászterületen található vadgazdálkodási és vadászati létesítmények leírása (tulajdoni, használati viszonyaival, azokkal járó létesítési és fenntartási költségeivel),
  • a haszonbérlő kötelezettségvállalása a vadgazdálkodási üzemtervnek megfelelő vadállomány szinten tartásáról,
  • a haszonbérleti díj mértéke (az adott vadászterület vadállományának összetételére és a területhasznosítás módjára tekintettel).

A haszonbérleti szerződés hatósági jóváhagyáshoz kötött. A haszonbérlőnek 60 napja van arra, hogy a szerződést és azzal együtt a formanyomtatványon kitöltött kérelmet megküldje a vadászati hatóságnak, amihez egyidejűleg mellékeli a vadászatra jogosult által elfogadott, a vadászat helyi rendjét részletesen tartalmazó (helyi) szabályzat teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt példányát.

Mindezekkel egyidejűleg a hatóság dönt a vadgazdálkodási üzemterv jóváhagyásáról is, amelynél kiemelt figyelmet fordít az abban foglaltak végrehajtására és a haszonbérleti díj megfelelő megállapítására. A szerződés a hatósági jóváhagyással lép hatályba. 

A vonatkozó jogszabály a vadászati haszonbérlet mezőgazdasági haszonbérlet szabályaitól eltérő megszűnési és megszüntetési eseteiről specifikusan a következőképpen rendelkezik:

A szerződés azonnali hatállyal megszűnik, ha a haszonbérlő a nyilvántartásból törlésre kerül. 

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Előrendelés ITT>>

A szerződés megszűnik továbbá akkor is, ha a haszonbérlő megszűnik, és nincs olyan törvényi feltételekkel rendelkező jogutódja, aki 30 napon belül jognyilatkozatot tenne a szerződés folytatására. Ebben az esetben a 30 napos határidőt követő napon szűnik meg a szerződés.

A haszonbérbeadó azonnali hatályú felmondással szüntetheti meg a szerződést, ha a haszonbérlő a felszólításban meghatározott határidőt meghaladóan sem teljesíti a vállalt, illetve a törvényi kötelezettségeit, és ezzel súlyosan veszélyezteti a mező- és erdőgazdálkodás, a mesterséges vizekben folytatott halászat és természetvédelem érdekeit, illetve akkor is, ha a vadászati jogot a haszonbérlő alhaszonbérletbe adja. 

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Jean Kornél

Dr. Jean Kornél
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Irodavezető equity partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
kornel.jean@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja