A webshopok „személyi igazolványa”: az impresszum

Szerző(k): Dr. Farkas Márton | 2022.09.29 | Fogyasztóvédelem és e-kereskedelem

A webshopok impresszumai tulajdonképpen olyanok, mint a játékvezetők a futballpályán: amíg rendben végzik a dolgukat, addig észre sem vesszük őket, de ha hiányoznak vagy rosszul végzik a dolgukat, akkor bizony elégedetlenek lehetnek a szurkolók…azaz a vásárlók.

Az impresszum elkészítése nem igényel különös jogi vagy egyéb szaktudást, mégis gyakori, akár nagyobb webshopok esetén is, hogy nem sikerül megugrani ezt a feladatot – talán éppen azért, mert nem köztudomású ez a kötelezettség. Jelen cikkünkben kérdezz-felelek formájában sorra vesszük a webshopok impresszumára vonatkozó legfontosabb tudnivalókat.

Mi az impresszum? 

Az impresszum egy összefoglaló kifejezés, amely az arra kötelezett szolgáltatóra vonatkozó legfőbb adatokat tartalmazza világos és könnyen elérhető formában. Érdemes tudni, hogy ilyen név alatt a magyar jogszabályok kizárólag a sajtótermékekre vonatkozó közzétételi követelményeket nevesítik, míg például a webshopok esetén nem fogunk találkozni ezzel a kifejezéssel az alábbiakban bemutatásra kerülő normaszövegekben, ott egyszerűen adatszolgáltatásként hivatkoznak rá.

Kötelező az impresszum?

Igen, mégpedig webshopok esetén az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) alapján.

Az Ekertv. hatálya alá tartoznak a Magyarország területéről nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, azaz a törvényi definíció szerint elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatások, amelyekhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá.

Az ilyen szolgáltatást nyújtók – így értelemszerűen a webshopok – az Ekertv. 4. §-a értelmében kötelesek elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon közzétenni a rájuk vonatkozó alábbi adatokat.

Milyen adatoknak kell szerepelnie az impresszumban?

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Az Ekertv. 4. §-a alapján kötelező a fentiek szerint feltüntetni:

a) a szolgáltató nevét;

b) a szolgáltató székhelyét, telephelyét, ennek hiányában lakcímét;

c) a szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét;

d) ha a szolgáltató létrejöttét vagy tevékenysége gyakorlásának megkezdését jogszabály nyilvántartásba való bejegyzéshez köti, a szolgáltatót a nyilvántartásba bejegyző bíróság vagy hatóság megnevezését, és a szolgáltató nyilvántartásba vételi számát, (értsd cégek esetén: nyilvántartó cégbíróság és cégjegyzékszám);

e) ha a szolgáltató tevékenységének gyakorlása jogszabály alapján engedélyköteles, ezt a tényt az engedélyező hatóság megnevezésével és elérhetőségi adataival, valamint az engedély számával együtt;

f) ha a szolgáltató az általános forgalmi adó alanya, a szolgáltató adószámát;

g) a szabályozott szakmák gyakorlásának körében:

ga) annak a szakmai érdek-képviseleti szervnek (kamarának) a megnevezését, amelynek a szolgáltató akár kötelező előírás alapján, akár önkéntesen tagja,

gb) a természetes személy szolgáltató szakképzettségének, illetve szakmai, tudományos fokozatának, valamint annak a tagállamnak a megjelölését, ahol ezt a szakképzettséget, illetve fokozatot megszerezte,

gc) hivatkozást a szabályozott szakma gyakorlásának a szolgáltató letelepedési helye szerinti államban alkalmazandó szakmai szabályaira, és az azokhoz való hozzáférés módjára;

h) a szolgáltató részére a tárhelyet biztosító, a 2. § l) pont lc) alpontjában meghatározott szolgáltató székhelyét, telephelyét, az elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét.

Csak Magyarországon kötelező az impresszum?

Bár a fenti rendelkezéseket magyar jogszabály írja elő, fontos tudni, hogy az Ekertv. idézett szabályai az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve nyomán kerültek a magyar jogrendbe, amelyet nem csupán Magyarországnak, hanem valamennyi EU tagállamnak implementálnia kellett.

Ennek megfelelően adott esetben egy magyar webshop más EU-s tagállamban is elérhető honlapján is kötelező szerepeltetni az impresszum adatait, természetesen az ott irányadó nyelven.

Mi a következménye a hiányzó/megtévesztő impresszumnak?

Az Ekertv. 16/A. §-a alapján a fentiekben bemutatott tájékoztatási kötelezettség megsértőivel szemben a Gazdasági Versenyhivatal a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint jár el. Felhívjuk a figyelmet, hogy a nem megfelelő impresszum alkalmas lehet a fogyasztók megtévesztésére is, így még egy ilyen bagatellnek mutatkozó követelmény megsértése is fogyasztóvédelmi bírság kiszabásához vezethet.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Előrendelés ITT>>

Üzleti szempontból pedig talán még fontosabb következmény az a bizalomvesztés, ami egy olyan webshop tekintetében kialakul az érdeklődőkben, amely még a saját – egyébként nyilvános – adatait sem képes világosan feltüntetni. Fogyasztóként pedig mindig villanjon fel a szemünk előtt a piros lámpa, ha a megrendelés leadása előtt még azt a minimális információt sem tudjuk megismerni, hogy kivel fogunk szerződéses kapcsolatba kerülni a megrendelésünk visszaigazolásával.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Farkas Márton

Dr. Farkas Márton
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
marton.farkas@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja