Adóregisztrációs akadály: amikor az adóhatóságon akad fenn a cégalapítás

Szerző(k): Dr. Zalavári György LL.M. | 2018.08.30 | Cégjog

A korábbi bejegyzésünkben ismertetett kényszertörléssel és annak szankciójával jelentős rokonságot mutat az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott adószám-megállapítási akadály, amely az eltiltáshoz hasonlóan hosszú időre korlátozhatja az érintett gazdasági tevékenységét.

A cégbejegyzési eljárás megindulásakor a cégbíróság megkeresi az állami adóhatóságot a bejegyezendő cég adószámának megállapítása érdekében. A NAV ezen adóregisztrációs eljárás keretében ellenőrzi, hogy fennáll-e az adózás rendjéről szóló törvényben nevesített akadályok valamelyike, amelyre tekintettel a NAV-nak az adószám megállapítását meg kell tagadnia.

Az adószám megtagadására vonatkozó jogszabályszöveg rendkívül összetetten került megfogalmazásra, ezért itt csak a főbb szabályok kiemelésével utalunk az Art. 19. §-ában megfogalmazott rendelkezésre.

A NAV az adószám megállapítását megtagadja, ha az alapítandó cég vezető tisztségviselője vagy tulajdonosa olyan, más adózó jelenlegi vagy volt vezető tisztségviselője vagy tulajdonosa, amely

  • száznyolcvan napon keresztül folyamatosan fennálló, ötmillió forintot meghaladó adótartozással rendelkezik, vagy
  • a megelőző öt éven belül ötmillió forintot meghaladó adótartozással jogutód nélkül szűnt meg, vagy
  • adószámát az állami adóhatóság öt éven belül a beszámoló elmulasztása miatt vagy az Art.-ban meghatározott bizonyos okból jogerősen törölte.

Az adóhatóság az adószám megállapítását akkor is megtagadja, ha az adózó jelenlegi vagy volt vezető tisztségviselője vagy tulajdonosa ötmillió forintot meghaladó adótartozással rendelkezik, továbbá ha a vezető tisztségviselői pozíciótól, illetve e foglalkozástól jogerősen eltiltottnak minősül.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Előrendelés ITT>>

A fenti korlátozás nem minden tag vagy részvényes esetében jelent akadályt, csak olyan esetekben, ha a tag vagy részvényes ötven százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal vagy minősített többségű befolyással rendelkezik. Kiemelendő – különösen a Ctv.-ben alkalmazott eltiltáshoz képest – hogy az adóregisztrációs akadály akkor is fennáll a tag tekintetében, ha ugyan nem rendelkezik ötven százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal vagy minősített többségű befolyással, azonban nincs is más olyan tag, aki rendelkezne ilyen mértékű befolyással.

A fenti adóregisztrációs akadályra nem csak cégbejegyzéskor, hanem a cégnél bekövetkező változás esetén is figyelemmel kell lenni, ugyanis, ha a fent ismertetett akadályok már a működő cégnél változás-bejegyzési eljárás során jutnak a NAV tudomására (pl.: ügyvezetőváltás esetén észleli az adóhivatal, hogy az új ügyvezetővel szemben akadály áll fenn), akkor a NAV – a cég adószáma törlésének terhe mellett – felhívja az adózót ennek megszüntetésére.

Az adóregisztrációs akadályok nem jelentenek feltétlenül objektív akadályokat, ugyanis az Art. – szűk körben – biztosítja a kimentés lehetőségét az adószám megállapítását megtagadó határozat adózóval történő közlésétől számított tizenöt napon belül. A kimentés alapvetően akkor lehetséges, ha időközben az adótartozás megfizetésre került, vagy ha az érintett igazolja, hogy behajthatatlan kintlévőségek miatt került az adóregisztráció akadályát képező helyzetbe.

Az Art. lehetőséget biztosít, hogy az adózó kérelemére a NAV igazolást állítson ki az adóregisztrációs akadály hiányáról. Ezt a kérelmet a NAV harminc napon belül bírálja el, és az igazolást tizenöt napig lehet felhasználni. Az igazolás birtokában az adóhatóság nem tagadhatja meg az adószám kiadását, kivéve, ha az igazolás kiadását követően következett be az adóregisztrációs akadály.

Az Art. adóregisztrációs eljárásra, illetve a felmerülő akadályokra vonatkozó szabályai rendkívüli szigorúak és a kimentést csak szűk körben teszik lehetővé, így tehát azt szükséges megelőzni, hogy ilyen helyzet egyáltalán előállhasson.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Zalavári György LL.M.

Dr. Zalavári György LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gyorgy.zalavari@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja