Adósvédelem a végrehajtási eljárásban

Szerző(k): Dr. Molnár Gergő Zsolt , Dr. Petrik Tamás | 2019.11.28 | Követeléskezelés

Annak ellenére, hogy a végrehajtási eljárásban adósi oldalon szereplők gyakran nem érzékelik, az adósokat is megilletik olyan jogok, amelyek a követelés behajtásának módját jelentősen befolyásolhatják.

Arányosság és fokozatosság

Ennek a két alapelvnek a végrehajtás elejétől a végéig érvényesülnie kell, célja pedig annak biztosítása, hogy az adósokat ne érje aránytalan sérelem az eljárás során.

Először is fontos megemlíteni, hogy a végrehajtási cselekmények foganatosítását meg kell előznie az adós önkéntes teljesítésre történő felhívásának, a végrehajtó csak a felhívásban megjelölt határidő eredménytelen elteltét követően intézkedhet a követelés kényszercselekményekkel történő behajtása iránt.

Ingatlanfoglalás kontra arányosság/fokozatosság

Itt azonban egy pillanatra meg kell állnunk. Különbséget kell tennünk a követelés behajtása és a behajtás biztosítása között. Abban az esetben ugyanis, amennyiben a végrehajtható okirat tartalmazza az ingatlan adatait, a végrehajtó a végrehajtási költség megelőlegezését követő 3 munkanapon belül lefoglalja az ingatlant. Ugyanígy kell eljárni, ha a végrehajtható okirat nem tartalmazza az ingatlan adatait, de a végrehajtást kérő nem zárja ki az ingatlan végrehajtás alá vonását. Ebben az esetben a végrehajtó a foglalás iránt az ingatlan adatainak beszerzését és a költségek megelőlegezését követő 3 munkanapon belül intézkedik.

Mindezek alapján a végrehajtónak törvényi kötelezettsége a lefoglalás iránt intézkedni, amennyiben az előzőekben említett feltételek megvalósulnak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a foglalással egyidejűleg ki is tűzi az ingatlan árverését. A törvényi rendelkezés célja, hogy az ekként lefoglalt ingatlan biztosítékul szolgáljon arra az esetre, ha a követelés egyéb módon nem, vagy csak aránytalanul hosszú idő múlva elégíthető ki. Önmagában tehát a foglalással az arányosság és a fokozatosság elve nem sérül, az ilyen intézkedés az alapelv sérelmére hivatkozva alappal nem támadható meg.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A végrehajtást kérő rendelkezési joga kontra arányosság/fokozatosság

Visszakanyarodva a fenti alapelvekhez, az arányosság elve szerint az eljárás során alkalmazott végrehajtási módnak igazodnia kell a követelés nagyságához, a fokozatosság pedig azt jelenti, hogy a végrehajtás során elsődlegesen az adós vagyoni jogai, kivételesen az adós személyiségi jogai korlátozhatók. A fokozatosság elve ugyanakkor keretet ad az eljárás menetének, sorrendiséget állít fel az egyes végrehajtási módok között.

A végrehajtási törvény 7. § (1) és (2) bekezdései értelmében a pénzkövetelést rendszerint elsősorban az adós munkabéréből, illetve pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt, rendelkezése alatt álló összegből kell behajtani. Amennyiben azonban ezen végrehajtási módok számottevően késleltetnék a végrehajtási eljárás befejeződését, az adós bármilyen lefoglalható vagyontárgya végrehajtás alá vonható. Ingatlanra vezetett végrehajtásnak azonban csak akkor van helye, ha a követelés az adós egyéb vagyontárgyaiból (ingó vagyonából) nem fedezhető, vagy csak aránytalanul hosszú idő múlva elégíthető ki.

Az arányosság és fokozatosság elvéhez szorosan kapcsolódik a végrehajtást kérő rendelkezési joga. A végrehajtást kérő a végrehajtás elrendelése iránti kérelemben nyilatkozhat úgy, hogy az adós teljes vagyonára kéri a végrehajtást vagy csak a jövedelmére, pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összegére, netán valamely meghatározott ingó vagy ingatlan vagyontárgyára. A végrehajtást kérő a végrehajtási eljárás során a végrehajtható okiratban foglalt nyilatkozata alapján dönthet, hogy az adós mely vagyontárgyából kíván kielégítést nyerni, ezen jogosítványt azonban kizárólag az arányosság és fokozatosság elvének keretein belül gyakorolhatja.

Összegzés

Összességében tehát elmondható, hogy az arányosság és fokozatosság elve a végrehajtási eljárás egyik legfontosabb alapelve, mely áthatja a végrehajtási eljárás egészét és célja, hogy az eljárás során az adós a lehető legkisebb hátrányt szenvedje el és emellett a végrehajtást kérő érdekei is érvényre jussanak.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Előrendelés ITT>>

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Molnár Gergő Zsolt

Dr. Molnár Gergő Zsolt
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gergo.molnar@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja