Alíráspecsét mint cégszerű aláírás?

Szerző(k): Dr. Szigeti-Szabó Andrea LL.M. , Dr. Kaltenecker Dániel | 2019.02.07 | Közbeszerzés

A Közbeszerzési Hatóságnak (továbbiakban: Hatóság) a Közbeszerzési Szemle legutolsó, 2018. évi 12. számában közzétett állásfoglalása szerint „az aláírás-pecsét nem feleltethető meg cégszerű aláírásnak”.

A mai sietős, „nincs időm” világban ilyenkor könnyen hátra is dőlhetnénk, azzal, hogy „na, végre” és már lapoznánk is tovább a következő hírre. Ez esetben azonban bele is estünk abba a hiába, hogy nem olvastuk végig az állásfoglalást vagy ezt a cikket.

A közbeszerzési gyakorlatot érintő kérdésekkel és válaszokkal foglalkozó rovatban kerülnek közzétételre a Közbeszerzési Hatóság aktuális, a jogalkalmazók számára kiemelt fontosságú állásfoglalásai.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Lássuk a témánkkal kapcsolatos 3 kérdést és választ külön-külön!

Kérdés: 1. Aláíráspecséttel aláírhatóak-e a felolvasólap, a nyilatkozatok cégszerűen?

A Hatóság levezetése szerint nem. A vezető tisztségviselők (és az arra jogosított) munkavállalók írásban cégjegyzés útján képviselik a jogi személyt (Ptk. 3:116. §). Amennyiben a cégiratok között a cég (változás)bejegyzési eljárásában a képviselő aláírási címpéldánya vagy aláírásmintája csatolásra került, úgy a cég képviselete kizárólag a benyújtott aláírási címpéldányban (aláírásmintában) foglaltak szerint lehetséges. Nincs más mód. A közjegyző (aláírási címpéldány) és az ügyvéd (aláírásminta) sem fog készíteni és ellenjegyezni olyan aláírást, amin aláíráspecsét szerepel, így az aláíráspecsét mint hivatalos képviseleti „mód” nem lehet a cégnyilvántartás része sem. Az indoklás szerint az aláírásbélyegző lenyomata nem tekinthető sem aláírásnak, sem kézjegynek, mert nem köthető egyértelműen az adott aláíró személyhez. Vélhetőleg ezzel az indoklással tagadná meg a közreműködést a közjegyző, illetve az ügyvéd is az aláíráspecséttel ellátott dokumentum ellenjegyzésekor.

A Hatóság álláspontját egy korábban közzétett eseti döntésre (BDT.2017.3667.) is alapozza, miszerint „névbélyegző használata cégjegyzésre nem alkalmas”.

A magunk részéről örvendetesnek tartjuk, hogy pont került ezen kérdés eldöntésére, mivel tapasztalataink szerint jogbizonytalanságot eredményezett az aláíráspecséttel aláírt dokumentumok érvényessége, hiánypótolhatósága. Az más kérdés, hogy az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer bevezetésével a kérdéskör némiképp vesztett jelentőségéből az elektronikus űrlapok alkalmazhatóságára – és a felolvasólap tekintetében kötelező alkalmazására – tekintettel.

Kérdés: 2. Ha aláíráspecsét szerepel a felolvasólapon, az hiánypótoltatható-e (amennyiben nem tekinthető cégszerű aláírásnak)?

A Hatóság álláspontja szerint a cégszerű aláírás hiánya, nem megfelelősége formai hiányosság, így az hiánypótoltatható. A Hatóság levezetése alapján az ajánlatkérő által előírt cégszerű aláírási kötelezettségek „egyike sem olyan formai követelmény, amelynek elmaradása esetén nem lenne lehetőség hiánypótlásra, az ugyanis csak olyan formai előírások esetén kizárt, amelyek a jellegüknél fogva az ajánlattételi határidő lejártát követően nem hiánypótolhatóak”.

A Hatósági állásfoglalás alapján kizárólag abban az esetben kell az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani, ha

• az EKR rendszer alkalmazása esetén nem elektronikus űrlapot használ az ajánlattevő, vagy – a nyilatkozattétel nyelve szerinti – elektronikus űrlap hiánya esetén nem a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata kerül benyújtásra;
• nem elektronikus ajánlattétel esetén, ha a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, illetve adott esetben a kizáró ok, alkalmasság igazolására szolgáló nyilatkozatot nem látja el a gazdasági szereplő szabályos, cégszerű aláírásával.

Mindezek alapján tehát az ajánlatban benyújtott – nem EKR-es űrlap formájában – megtett nyilatkozatok tekintetében a cégszerű aláírás hiánya hiánypótoltatható, azonban a hiánypótlás nem megfelelő teljesítése esetén az ajánlat érvénytelenné nyilvánításának kötelezettsége a fentiek szerint alakul.

Kérdés: 3. Az aláíráspecsét utólagos elismerése saját – cégszerű – aláírásként elfogadható-e?

Az cégszerű aláírásnak az aláíráspecsét használata miatti hiányossága a nyilatkozat joghatás kiváltására való alkalmatlanságát eredményezi, amely utólagosan semmilyen módon – így közjegyző előtt tett nyilatkozattal sem – pótolható utólagosan.

Ha közbeszerzéssel kapcsolatos kérdése, problémája merülne fel, forduljon szakértőinkhez bizalommal!

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Előrendelés ITT>>

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Szigeti-Szabó Andrea LL.M.

Dr. Szigeti-Szabó Andrea LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Partner | Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
szigetiszabo@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja